Crezul Apostolic

    Acest crez este numit "Crezul Apostolic", nu pentru că este o scriere a apostolilor ci pentru că sumarizează învațăturile apostolice. Doctrina apostolică este prezentată în acest crez, după cum a fost remarcat, "printr-o simplitate sublimă, într-un mod foarte concis, într-o ordine frumoasă și cu o solemnitate liturgică. Forma prezentă a crezului datează din secolul al patrulea.
 

Crezul Apostolic

Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Făcătorul cerului şi al pământului.

Şi în Isus Christos, Fiul său unic, Domnul nostru, care s-a zămislit de la Duhul Sfânt, s-a născut din Maria fecioara; a pătimit sub Pontiu Pilat, a fost răstignit, a murit şi a fost îngropat, s-a coborât în locuinţa morţilor. A treia zi a înviat din morţi, s-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul; de unde are să vină să judece viii şi morţii.

Cred în Duhul Sfânt, sfânta Biserică universală, împărtăşirea sfinţilor, iertarea păcatelor, învierea morţilor şi viaţa veşnică.

Amin!