Crezul de la Niceea

    Crezul Niceo-Constantinopolitan este o declarație a credinței ortodoxe (drepte) a Bisericii Creștine timpurii care s-a opus diverselor erezii, în mod special arianismului. Aceste erezii au tulburat Biserica în timpul celui de-al patrulea secol iar crezul restabileste învățatura creștină corectă cu privire la Trinitate și persoana lui Isus Cristos. Atât bisericile răsăritene căt și cele apusene au onorat importanța acestui crez, dar cu o diferență în ceea ce privește disputa philioque, adică includerea expresiei ”și de la Fiul” în cadrul articolului referitor la purcederea Duhului Sfânt.
 

Crezul de la Niceea

Cred Într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atoţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.

Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tătal S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri Şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara Şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont, Şi a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi după Scripturi . Şi S-a suit la ceruri şi Şade de-a dreapta Tatălui. Şi iaraşi va să vină cu slavă, săjudece viii şi morţii, A cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.


Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl si de la Fiul purcede, Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul Este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.

Întru-una Sfântă Sobornicească şi apostolească Biserică, mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor, aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie.

Amin !