ACASĂ‎ > ‎

MICUL CATEHISM

MICUL CATEHISM AL LUI MARTIN LUTHER 

Editori și traducere: Sergiu Marius Trifa și Sorin - Horia Trifa

Traducere după ”Luther’s Small Catechism with Explanation” și ”Concordia, the Lutheran Confession” Concordia Publishing House; Saint Louis; 2008


Secțiunea 1

CELE ZECE PORUNCI

Așa cum capul familiei trebuie să le predea celor

din casa sa într-un mod simplu.

Prima Poruncă

Să nu ai alți Dumnezei.

Ce înseamnă acesta? Noi trebuie să ne temem de Dumnezeu, să îl iubim și să ne încredem în Dumnezeu mai presus de orice lucru.

A Doua Poruncă

Să nu iei numele lui Dumnezeu în deșert.

Ce înseamnă acesta? Noi trebuie să ne temem de Dumnezeu și să îl iubim astfel încât să nu blestemăm, să nu jurăm, să nu folosim artă demonică, să nu mințim sau să nu înșelam în numele Lui, ci să îl chemăm în toate necazurile, în rugăciunile și în lauda noastră și să îi aducem mulțumiri. 

A Treia Poruncă

Adu-ți aminte de ziua de Sabat și să o sfințești.

Ce înseamnă acesta? Noi trebuie să ne temem de Dumnezeu și să îl iubim astfel încât să nu disprețuim predicarea și Cuvântului Său, ci să le tratăm cu fiind sfinte, să le ascultăm cu plăcere și să învățăm din ele/ 

A Patra Poruncă

Cinstește pe tatăl și pe mama ta.

Ce înseamnă acesta? Noi trebuie să ne temem de Dumnezeu și să îl iubim astfel încât să nu disprețuim sau să mâniem pe părinții noștri sau alte autorități, ci să îi onorăm, să le slujim și să fim supuși lor, să îi iubim și să îi prețuim.

A Cincea Poruncă

Să nu ucizi.

Ce înseamnă acesta? Noi trebuie să ne temem de Dumnezeu și să îl iubim astfel încât să nu rănim sau să îl  producem daune aproapelui nostru în trupul său, ci să îl ajutăm și să îi oferim suportul nostru în toate nevoile lui fizice.

A Șasea Poruncă

Să nu comiți adulter.

Ce înseamnă acesta? Noi trebuie să ne temem de Dumnezeu și să îl iubim astfel încât să trăim o viață pură și decentă din punct de vedere sexual în ceea ce facem și afirmăm și să ne iubim soțul sau soția, onorându-i.

 

A Șaptea Poruncă

Să nu furi.

Ce înseamnă acesta? Noi trebuie să ne temem de Dumnezeu și să îl iubim astfel încât să nu luam banii sau proprietatea aproapelui nostru, sau să le obținem prin căi necinstite ci să îl ajutăm să își crească și să își protejeze proprietățile și veniturile.

                                                           A Opta Poruncă

Să nu depui mărturie falsă împotriva aproapelui tău.

Ce înseamnă acesta? Noi trebuie să ne temem de Dumnezeu și să îl iubim astfel încât să nu spunem minciuni despre aproapele nostru, să nu îl trădăm, să nu îl defăimăm sau să îi prejudiciem reputația ci să îl apărăm, să îl vorbim de bine și să explicăm totul într-un mod blând. 

A Noua Poruncă

Să nu dorești casa aproapelui tău.

Ce înseamnă acesta? Noi trebuie să ne temem de Dumnezeu și să îl iubim astfel încât să nu plănuim să luam moștenirea sau casa aproapelui nostru sau să obținem aceste lucruri prin metode care sunt drepte doar în aparență, ci să îl ajutăm și să îl ajutăm în a le păstra.

A Zecea Poruncă

Să nu dorești soția aproapelui tău, servitorul sau servitoarea, boul sau măgarul sau orice altceva care aparține aproapelui tău.

Ce înseamnă acesta? Noi trebuie să ne temem de Dumnezeu și să îl iubim astfel încât să nu seducem sau să luam cu forța soția aproapele nostru, slujitorii sau animalele sau să le întoarcem împotriva lui ci să îi îndemnăm să stea și să își facă datoria.

În Încheierea Poruncilor

Ce spune Dumnezeu despre toate aceste porunci?

Dumnezeu spune: ”Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii, până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele” (Exod 20:5-6)

Ce înseamnă acesta? Dumnezeu amenință să îi pedepsească pe toți aceia care vor încălca aceste porunci. Prin urmare, noi trebuie să ne temem de mânia Lui și să nu facem nimic împotriva acestor porunci. Dumnezeu promite har și toate binecuvântările pentru toți aceia care păstrează aceste porunci. Prin urmare, noi trebuie îl iubim și să ne încredem în El și cu bucurie să împlinim poruncile Lui.

CREZUL APOSTOLIC

Așa cum capul familiei trebuie să îl predea celor

din casa sa într-un mod simplu.

Primul Articol

Creația 

Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, făcătorul cerului și al pământului.

Ce înseamnă acesta? Eu cred că Dumnezeu m-a creat pe mine și toate creaturile; că El mi-a dat trupul și sufletul, ochii, urechile, și toate membrele mele, rațiunea mea și toate simțurile mele și El încă are grijă de ele.

De asemenea, el îmi dă haine și încălțăminte, mâncare și băutură, casă și cămin, soție și copii, teren, animale și tot ceea ce am. El îmi oferă din zilnic din belșug tot ceea ce am nevoie pentru trup și pentru viață.

El mă apără împotriva tuturor pericolelor și mă păzește și mă protejează de orice rău.

Toate acestea El le face numai din bunătatea sa părintească, bunătate divină și milă, fără nici un merit sau vreo vrednicie a mea. Pentru toate acestea, este datoria mea să îi mulțumesc și să îi dau slavă, să îi slujesc și să îi fiu supus Lui.

Acest lucru este în mod sigur adevărat.

Al Doilea Articol

Răscumpărarea 

Şi în Isus Cristos, Fiul său unul născut, Domnul nostru, care s-a zămislit de la Duhul Sfânt, s-a născut din Sfânta Fecioară Maria; a pătimit sub Pilat din Pont, a fost răstignit, a murit şi a fost îngropat, s-a coborât în locuinţa morţilor. A treia zi a înviat din morţi, s-a înălţat la ceruri şi şade la dreapta Tatălui, Dumnezeu atotputernicul; de  unde are să vină să judece viii şi morţii.

Ce înseamnă acesta? Eu cred că Isus Cristos, Dumnezeu adevărat, născut din Tatăl din eternitate și, de asemenea, om adevărat, născut din Sfânta Fecioară Maria, este Domnul meu care m-a răscumpărat pe mine, un om pierdut și condamnat, și m-a câștigat din păcatele mele, din moarte și din puterea diavolului; nu cu aur sau argint ci cu sfântul și prețiosul Său sânge, cu suferința lui nevinovată și prin moartea Lui pentru ca eu să-i aparțin Lui și să trăiesc împreună cu El în Împărăția Sa și să-L slujesc într-o neprihănire veșnică, nevinovăție și binecuvântări, la fel cum El a înviat din morți, trăiește și domnește pentru veșnicie.

Acest lucru este în mod sigur adevărat. 

Al Treilea Articol

Sfințirea

Cred în Duhul Sfânt, în Biserică cea sfântă și atotcuprinzătoare, în comuniunea sfinţilor, în iertarea păcatelor, în învierea morţilor şi în viaţa veşnică. Amin!

Ce înseamnă acesta? Eu cred că eu nu pot, prin propria mea rațiune sau tărie să cred în Isus Cristos, Domnul meu, sau să vin la El; dar Duhul Sfânt m-a chemat prin Evanghelie, m-a luminat cu darurile Sale, m-a sfințit și m-a ținut în adevărata credință.

În același fel El cheamă, adună, iluminează și sfințește întreagă Biserică Creștină de pe pământ și o păstrează cu Isus Cristos în singura credința adevărată.

În această Biserică Creștină, El îmi iartă zilnic și din abundență toate păcatele mele și păcatele tuturor credincioșilor.

În ultima zi, El mă va ridica pe mine și pe toți cei morți și îmi va da viață veșnică mie și tuturor credincioșilor în Cristos.

Acest lucru este în mod sigur adevărat.

RUGĂCIUNEA TATĂL NOSTRU

Așa cum capul familiei trebuie să o predea celor

din casa sa într-un mod simplu.

Tatăl nostru Care ești în ceruri, sfințească-se Numele Tău, vie Împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe Pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită ci ne izbăvește de cel rău. Căci a Ta este Împărăția, puterea și mărirea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Introducere

Tatăl nostru Care ești în ceruri.

Ce înseamnă acesta? Cu aceste cuvinte, Dumnezeu ne invită cu blândețe să credem că El este adevăratul nostru Tată și că noi suntem adevărații Lui copii, astfel încât, cu toată îndrăzneala și încrederea să îi putem cere așa cum niște copii dragi îl întreabă pe tatăl lor drag.

Prima Cerere

Sfințească-se numele Tău.

Ce înseamnă acesta? Numele lui Dumnezeu este cu siguranță sfânt în sinea Lui, dar noi ne rugăm în această cerere ca acesta să fie păstrat sfânt printre noi de asemenea.

Cum este Numele Domnului păstrat sfânt? Numele lui Dumnezeu este păstrat sfânt atunci când Cuvântul lui Dumnezeu este predicat și învățat în adevăr și puritate iar noi, ca niște copii ai lui Dumnezeu, de asemenea, ducem o viață sfântă conform Cuvântului. Ajută-ne să facem acest lucru, dragă Tată din ceruri. Dar oricine învață sau trăiește contrar Cuvântului lui Dumnezeu, profanează Numele lui Dumnezeu printre noi. Protejează-ne de acest lucru, Tată ceresc!

A Doua Cerere

Vie Împărăția Ta.

Ce înseamnă acesta? Împărăția lui Dumnezeu vine, cu siguranță, de la sine, fără rugăciunea noastră, dar noi ne rugăm în acestă cerere ca acesta să vină și la noi.

Cum vine Împărăția lui Dumnezeu? Împărăția lui Dumnezeu vine atunci când Tatăl nostru ceresc ne dă Duhul Său cel Sfânt astfel încât, prin harul Său, noi să credem Cuvântul Său cel Sfânt și să ducem o viață evlavioasă, aici, în prezent și acolo, în veșnicie.

A Treia Cerere

Facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe Pământ.

Ce înseamnă acesta? Voia bună și plină de har a lui Dumnezeu se face chiar și fără rugăciunea noastră, dar noi ne rugăm în această cerere ca ea să poată să fie făcută și printre noi, de asemenea.

Cum se face voia lui Dumnezeu? Voia lui Dumnezeu se face atunci când El frânge și împiedică orice plan rău și planurile diavolului, lumea și natura noastră păcătoasă, care nu doresc ca noi să sfințim Numele lui Dumnezeu sau să lăsăm ca Împărăția Sa să vină; și când El ne întărește și ne ține fermi în Cuvântul Lui și în credință până când vom muri.

Aceasta este voia Lui bună și milostivă.

A Patra Cerere

Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi.

Ce înseamnă acesta? Dumnezeu dă cu siguranță pâinea cea de toate zilele pentru toată lumea, fără rugăciunea noastră, chiar și pentru toți oamenii răi, dar noi ne rugăm această cerere în care Dumnezeu ne conduce, pentru a primi pâinea aceasta zilnică cu mulțumire.

Ce se înțelege prin pâinea noastră cea de toate zilele? Pâinea cea de toate zilele include tot ceea ce are de a face cu suportul și nevoile trupului, cum ar fi alimente, băuturi, îmbrăcăminte, încălțăminte, casă, cămin, terenuri, animale, un soț devotat sau o soție, copii ascultători, lucrători harnici, conducători devotați și credincioși, vreme bună, pace, sănătate, auto-control, o bună reputație, prieteni buni, vecini credincioși și altele asemenea.

 

A Cincea Cerere

Și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri

Ce înseamnă acesta? Ne rugăm în această cerere ca Tatăl nostru din ceruri să nu se uite la păcatele noastre sau să refuze rugăciunile noastre din pricina lor. Noi nu suntem vrednici de lucrurile pentru care ne rugăm și nici nu le merităm, dar noi cerem ca El să ni le dăruiască pe toate prin har, pentru că noi păcătuim zilnic mult și cu siguranță nu merităm altceva decât pedeapsă. Așa că noi, de asemenea, îi vom ierta cu sinceritate și bucurie pe cei care au greșit împotriva noastră.

A Șasea Cerere

Și nu ne duce pe noi în ispită.

Ce înseamnă acesta? Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Ne rugăm în această cerere ca Dumnezeu să ne păstreze și să ne păzească astfel încât diavolul, lumea și natura noastră păcătoasă să nu ne înșele și să nu ne ducă într-o credință falsă, în disperare și alte rușini mari și vicii. Cu toate că suntem atacați de aceste lucruri, noi ne rugă să le putem depăși și să câștigăm victoria în cele din urmă.

 

A Șaptea Cerere

Ci ne izbăvește pe noi de cel rău.

Ce înseamnă acesta? Ne rugăm în această cerere, în concluzie, ca Tatăl nostru ceresc să ne salveze din orice rău al trupului sau sufletului, posesie sau reputație, și în final, când ultima noastră oră vine, să ne dea un final binecuvântat, și grațios să ne ia din această vale a întristării la El în Rai.

                                                                          Concluzia

Căci a Ta este Împărăția, puterea și mărirea,

acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Ce înseamnă acesta? Acest lucru înseamnă că ar trebui să fim siguri că aceste cereri sunt plăcute Tatălui nostru din ceruri și sunt auzite de El; căci El însuși ne-a poruncit să ne rugăm în acest fel și a promis să ne audă. Amin, amin, înseamnă ”da, da, așa să fie”

SACRAMENTUL SFÂNTUL BOTEZ

Așa cum capul familiei trebuie să îl predea celor

din casa sa într-un mod simplu.

În Primul rând

Ce este Botezul?

Botezul nu este doar apă simplă ci este apă care include porunca lui Dumnezeu și unită cu Cuvântul lui Dumnezeu.

Care este Cuvântul lui Dumnezeu?

Domnul nostru, Isus Cristos, spune în ultimul capitol al Evangheliei Sfântului Apostol Matei: ”duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” (Matei 28:19).

În Al Doilea Rând

Ce beneficii oferă Botezul?

Botezul oferă iertarea păcatelor, ne salvează de la moartea și de diavol și oferă mântuire veșnică tuturor acelora care cred acest lucru, așa cum ne spun cuvintele și promisiunile lui Dumnezeu.

Care sunt aceste cuvinte și promisiuni ale lui Dumnezeu?

Isus Cristos, Domnul nostru, spune în ultimul capitol al Evangheliei Sfântului Marcu: ”cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit." (Marcu 16:16).

În Al Treilea Rând

Cum poate apa să facă lucruri atât de mărețe?

Cu siguranță ca nu doar apa, ci Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu apa face aceste lucruri, împreună cu credința care se încrede în acest Cuvânt al lui Dumnezeu cu privire la apa botezului. Deoarece, fără Cuvântul lui Dumnezeu apa este doar apă simplă și nu este nici un botez. Dar, cu Cuvântul lui Dumnezeu este un Botez, adică o o apă dătătoare de viață, bogată în har și o spălare a nașterii din nou în Duhul Sfânt, după cum ne spune Sfântul Apostol Paul în Epistola către Tit: ”El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Cristos, Mântuitorul nostru; pentru ca, odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui, să ne facem, în nădejde, moştenitori ai vieţii veşnice. Adevărat este cuvântul acesta şi vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Iată ce este bine şi de folos pentru oameni!” (Tit 3:5-8)

În Al Patrulea Rând

Ce anume înseamnă botezul cu apă?

Botezul cu apă ne indică faptul că vechiul Adam din noi trebuie ca zi de zi să se pocăiască și să fie omorât fiind înecat cu toate păcatele și dorințele noastre rele, și că, în fiecare zi, un om nou ar trebui să se ivească și să învie, și să trăiască în neprihănire și puritate pentru totdeauna.

Unde anume este scris acest lucru?

Sfântul Apostol Paul scrie în Epistola către Romani la capitolul șase: ”noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Cristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă” (Romani 6:4)

CONFESAREA

Mărturisirea Păcatelor sau Spovedania

Așa cum Creștinii trebuie învățați să mărturisească

Ce este confesarea?

Confesarea are două părți. În primul rând să ne mărturisim păcatele noastre și, în al doilea rând, noi primim dezlegarea, adică iertarea, de la păstor ca de la Dumnezeu Însuși, să nu ne îndoim de acest lucru ci să credem cu tărie că în acest fel păcatele noastre sunt iertate înaintea lui Dumnezeu.

Ce păcate ar trebui să ne mărturisim?

Înaintea lui Dumnezeu ar trebui să pledăm vinovați de toate păcatele, chiar și aceia care nu suntem conștienți de ele, așa cum afirmăm în rugăciunea ”Tatăl nostru”; dar înaintea pastorului trebuie să ne mărturisim numai acele păcate pe care le cunoaștem și le simțim în inima noastră.

Care sunt aceste păcate?

Privește-ți viața în lumina celor Zece Porunci: ești un tată, mamă, fiu, fiică, soț, soție sau muncitor? Ai fost neascultător, necredincios sau leneș? Ai un temperament incendiar, nepoliticos sau certăreț? Ai rănit pe cineva prin cuvintele sau faptele tale? Ai furat, ai fost neglijent, ai pierdut ceva sau ai făcut vreun rău?

O SCURTĂ FORMĂ PENTRU CONFESARE

Penitentul spune:

Dragă confesorule, te rog să asculți mărturisirea mea și să pronunți iertarea pentru a îndeplini voia lui Dumnezeu.

Eu, un biet păcătos, mărturisesc că sunt vinovat înaintea lui Dumnezeu de toate păcatele. În special, mărturisesc înaintea ta acesta ca un om nevrednic. Eu, spun cu tristețe, mi-am slujit stăpânul cu necredincioșie, pentru că nu am făcut ceea ce mi s-a spus să fac. L-am făcut să se mânie și l-am făcut să spună blesteme. Am fost neglijent și am creat daune. De asemenea, am fost ofensator în faptele și în cuvintele. Am fost certăreț cu colegii mei. Am cârtit despre doamna casei și am blestemat-o. Îmi pare rău pentru toate acestea și cer milă. Vreau să fac mai bine. 

Un stăpân sau o doamnă a casei poate să spună:

În special, eu mărturisesc înaintea ta că nu mi-am ghidat cu credincioșie copiii mei, servitorii și soția spre slava lui Dumnezeu. Am blestemat. Am dat un exemplu prost prin cuvinte indecente și fapte. L-am rănit pe vecinul mei și am vorbit de rău despre el. Am scumpit sau am ieftinit marfa, vânzând-o mai ieftin decât am cumpărat-o.

[Penitentul este lăsat să mărturisească orice altceva a făcut împotriva poruncilor lui Dumnezeu și împotriva poziției lui]

Totuși, dacă cineva nu se găsește pe sine împovărat de aceste păcate mari, el nu trebuie să își facă probleme inventând alte păcate și, în acest fel, confesarea să devină o tortură teribilă. În schimb, el ar trebui să menționeze unul sau două păcate pe care le cunoaște, de exemplu: mărturisesc că am blestemat, am folosit cuvinte nepotrivite, am neglijat să fac acest lucru sau altele. Acestea pot să fie suficiente.

Dar dacă nu îți cunoști nici un păcat, ceea ce cu mare greutate poate să fie posibil, atunci nu faci nici o mențiune particulară ci primești iertarea pe baza mărturisirii generale pe care o faci înaintea lui Dumnezeu și înaintea confesorului. 

Apoi, confesorul spune:

Dumnezeu să aibă milă de tine și să îți întărească credința. Amin!

În plus:

Crezi tu că iertarea mea este iertarea lui Dumnezeu?

Da, cred!                                                                                                        

Apoi îi spunem:

Să se facă după credința ta. Eu, prin porunca Domnului nostru Isus Cristos, îți iert păcatele în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin! Du-te în pace.

Un confesor va cunoaște pasaje suplimentare cu care să îl mângâie și să îi întărească în credință pe cei care au poveri mari pe conștiință, sunt triști sau se află în dificultate.

Acest formulă este concepută doar ca o formă generală de mărturisire a păcatelor.

 Ce este Oficiul Cheilor?

Oficiul Cheilor reprezintă acea autoritate specială pe care Isus Cristos a dat-o Bisericii Sale pe pământ să ierte păcatele păcătoșilor pocăiți și de a reține iertarea de la cei nepocăiți atât timp cât nu se căiesc.

                                                              Unde este scris acest lucru?

Aceasta este ceea ce scrie Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan în Evanghelia sa la capitolul douăzeci: ”după aceste vorbe, a suflat peste ei şi le-a zis: "Luaţi Duh Sfânt! Celor ce le veţi ierta păcatele, vor fi iertate; şi celor ce le veţi ţine, vor fi ţinute” (Ioan 20:22-23)

 Ce crezi tu despre acest lucru?

Eu cred că, atunci când cei chemați slujitori ai lui Isus Cristos acționează cu noi după porunca divină, mai ales atunci când aceștia exclud păcătoșii care sunt în mod deschis nepocăiți și le dă iertarea celor care se pocăiesc de păcatele lor și doresc să își îndrepte viața, acest lucru fiind valabil și sigur chiar și în cer, ca și cum Cristos, dragul nostru Domnu, acționează personal cu noi.

 SACRAMENTUL ALTARULUI

sau Sacramentul Sfintei Cine

Așa cum capul familiei trebuie să îl predea celor

din casa sa într-un mod simplu.

 Ce este Sacramentul Altarului?

Este adevăratul trup și adevăratul sânge al Domnului nostru Isus Cristos sub pâine și vin, instituit de însuși Domnul nostru Isus Cristos pentru ca noi, Creștinii, să mâncăm și să bem.

 Unde este scris acest lucru?

Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, Sfinții Evangheliști Marcu și Luca și Sfântul Apostol Paul scriu: Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi a zis: "Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea".

Tot astfel, după Cină, a luat paharul şi a zis: " Beţi toţi din el; căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru voi, spre iertarea păcatelor; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori veţi bea din el".

 Care este beneficiul faptului că mâncăm și bem?

Aceste cuvinte ”care se dă și care se varsă pentru voi spre iertarea păcatelor” ne arată faptul că în acest Sacrament, iertarea păcatelor, viața și mântuirea ne sunt date prin aceste cuvinte. Pentru că acolo unde există iertare de păcate, există, de asemenea, viață și mântuire.

Cum poate mâncarea și băutura să facă astfel de lucruri mari?

Cu siguranță că nu doar mâncatul și băutul fac aceste lucruri, ci cuvintele scrise aici: ”care se dă și care se varsă pentru voi”. Aceste cuvinte, împreună cu mâncarea și băutura, sunt principalul lucru în Sacrament. Oricine crede aceste cuvinte are parte exact de ceea ce ni se spune: ”iertarea păcatelor”.

 Cine primește acest Sacrament în chip vrednic?

Postul și pregătirea trupească sunt cu siguranță o bună pregătire exterioară. Dar acea persoană care este cu adevărat demnă și bine pregătit este aceea care are credință în aceste cuvinte: ”care se dă și care se varsă pentru tine spre iertarea păcatelor”.

Dar, oricine nu crede aceste cuvinte sau are dubii cu privire la ele, acela este nedemn și nu este pregătit deoarece cuvintele ”pentru tine” necesită să fie crezute.

RUGĂCIUNILE ZILNICE

Așa cum capul familiei trebuie să îi învețe pe cei

din casa sa să se roage dimineața și seara.

 Rugăciunea de Dimineață

În fiecare dimineață când te ridici, fă un semn al sfintei cruci și spune:

În numele Tatălui și al + Fiului și al Duhului Sfânt. Amin.

 Apoi, în genunchi sau în picioare, spune Crezul și rugăciunea ”Tatăl nostru”. Dacă dorești, poți să spui această rugăciune scurtă:

Îți mulțumesc, Tatăl meu cel ceresc, prin Isus Cristos, Fiul Tău iubit, pentru că m-ai apărat în această noapte de orice rău și de orice pericol; și mă rog ca Tu să mă aperi și în această zi, de asemenea, de păcat și de orice rău, ca toate faptele mele și viața mea să îți fie plăcute. În mâna Ta mă las Doamne, trupul meu, sufletul meu și toate lucrurile. Lasă-l pe Sfântul Tău Înger să fie cu mine pentru ca dușmanul cel rău să nu poată avea nici o putere asupra mea. Amin!

 Apoi mergi cu bucurie la munca ta, cântând un imn, ca acela al celor Zece Porunci sau orice alt ceva îți sugerează devoțiunea ta.

 Rugăciunea de Seară

În fiecare seară când te duci la culcare, fă un semn al sfintei cruci și spune:

În numele Tatălui și al + Fiului și al Duhului Sfânt. Amin.

Apoi, în genunchi sau în picioare, spune Crezul și rugăciunea ”Tatăl nostru”. Dacă dorești, poți să spui această rugăciune scurtă:

Îți mulțumesc, Tatăl meu cel ceresc, prin Isus Cristos, Fiul Tău iubit, pentru că tu m-ai ținut în harul Tău în această zi; și mă rog ca Tu să îmi ierți păcatele mele în cazul în care am greșit și, cu bunăvoință, păzește-mă în această noapte. În mâna Ta mă las Doamne, trupul meu, sufletul meu și toate lucrurile. Lasă-l pe Sfântul Tău Înger să fie cu mine pentru ca dușmanul cel rău să nu poată avea nici o putere asupra mea. Amin!

Apoi, îndată, mergi la culcare cu voie bună.

 Așa cum capul familiei trebuie să îi învețe pe cei

din casa sa să ceară binecuvântare și să aducă mulțumiri.

 Cererea unei binecuvântări

Copiii și membrii casei vor merge la masă cu reverență, își împreunează palmele și spun:

Ochii tuturor nădăjduiesc în Tine, [o, Doamne] şi Tu le dai hrana la vreme. Îţi deschizi mâna şi saturi după dorinţă tot ce are viaţă (Psalmul 145:15-16)

 Apoi se spune rugăciunea ”Tatăl nostru” urmată de rugăciunea:

Doamne Dumnezeule,Tată ceresc, binecuvântează aceste daruri pe care le primim de la Tine, în bunătatea Ta, prin Domnul nostru Isus Cristos, Domnul nostru. Amin!

 Aducerea mulțumirii

De asemenea, după ce au mâncat, ei trebuie, în același fel reverențios și cu palmele împreunate, să spună:

Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui! [El] dă hrană oricărei făpturi, căci în veac ţine îndurarea Lui! El dă hrană vitelor şi puilor corbului când strigă. Nu de puterea calului Se bucură El, nu-Şi găseşte plăcerea în picioarele omului. Domnul iubeşte pe cei ce se tem de El, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui (Psalmul 136:1 și 25; 147:9-11)

Apoi se spune rugăciunea ”Tatăl nostru” urmată de rugăciunea:

Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, Tată ceresc, pentru toate binefacerile tale, prin Isus Cristos, Domnul nostru, care trăiește și domnește cu Tine și cu Duhul Sfânt în vecii vecilor. Amin!

 TABLA ÎNDATORIRILOR

Anumite pasaje din Sfânta Scriptură pentru diverse rânduieli sfinte și situații, sfătuindu-i cu privire la datoriile și responsabilitățile lor

 Episcopilor, Pastorilor și Predicatorilor

Episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înţelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeţi, în stare să înveţe pe alţii. Să nu fie nici beţiv, nici bătăuş, nici doritor de câştig mârşav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani; să-şi chivernisească bine casa şi să-şi ţină copiii în supunere cu toată cuviinţa (1 Timotei 3:2-4)

Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâmfe şi să cadă în osânda diavolului (1 Timotei 3:6)

Să se ţină de Cuvântul adevărat, care este potrivit cu învăţătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învăţătura sănătoasă şi să înfrunte pe potrivnici (Tit 1:9)

 Ce le Datorează Ascultătorii Pastorilor lor

Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie (1 Corinteni 9:14)

Cine primeşte învăţătura în Cuvânt să facă parte din toate bunurile lui şi celui ce-l învaţă. Nu vă înşelaţi: "Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit". Ce seamănă omul, aceea va şi secera (Galateni 6:6-7)

Prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciţi de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea şi cu învăţătura pe care o dau altora. Căci Scriptura zice: "Să nu legi gura boului când treieră bucate"; şi: "Vrednic este lucrătorul de plata lui" (1 Timotei 5:17-18)

Vă rugăm, fraţilor, să priviţi bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul şi care vă sfătuiesc. Să-i preţuiţi foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor. Trăiţi în pace între voi (1 Tesaloniceni 5:12-13)

Ascultaţi de mai marii voştri şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de niciun folos (Evrei 13:17)

 Guvernării Civile

Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Şi stăpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotriveşte stăpânirii, se împotriveşte rânduielii puse de Dumnezeu; şi cei ce se împotrivesc îşi vor lua osânda. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei, dar, să nu-ţi fie frică de stăpânire? Fă binele, şi vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar, dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu, ca să-L răzbune şi să pedepsească pe cel ce face rău (Romani 13:1-4)

 Cetățenilor

"Daţi, dar, cezarului ce este al cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!" (Matei 22:21)

De aceea, trebuie să fiţi supuşi nu numai de frica pedepsei, ci şi din îndemnul cugetului. Tot pentru aceasta să plătiţi şi birurile. Căci dregătorii sunt nişte slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica; cui datoraţi cinstea, daţi-i cinstea (Romani 13:5-7)

Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru (1 Timotei 2:1-3)

Adu-le aminte să fie supuşi stăpânirilor şi dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun (Tit 3:1)

Fiţi supuşi oricărei stăpâniri omeneşti, pentru Domnul: atât împăratului, ca înalt stăpânitor, cât şi dregătorilor, ca unii care sunt trimişi de el să pedepsească pe făcătorii de rele şi să laude pe cei ce fac bine (1 Petru 2:13-14)

 Soților

Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moşteni împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre (1 Petru 3:7)

Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele şi nu ţineţi necaz pe ele (Coloseni 3:19)

 Soțiilor

Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului (Efeseni 5:22)

Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu şi erau supuse bărbaţilor lor; ca Sara, care asculta pe Avraam şi-l numea "domnul ei". Fiicele ei v-aţi făcut voi, dacă faceţi binele fără să vă temeţi de ceva (1 Petru 3:5-6)

 Părinților

Părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i în mustrarea şi învăţătura Domnului. (Efeseni 6:4)

 Copiilor

Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept. "Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta" - este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă - "ca să fii fericit şi să trăieşti multă vreme pe pământ" (Efeseni 6:1-3)

 

Lucrătorilor de toate tipurile

Robilor, ascultaţi de stăpânii voştri pământeşti, cu frică şi cutremur, în curăţie de inimă, ca de Cristos. Slujiţi-le nu numai când sunteţi sub ochii lor, ca şi cum aţi vrea să plăceţi oamenilor, ci ca nişte robi ai lui Cristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiţi-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor, căci ştiţi că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul, după binele pe care-l va fi făcut (Efeseni 6:5-8)

 Angajatorilor și Supraveghetorilor

Stăpânilor, purtaţi-vă la fel cu ei; feriţi-vă de ameninţări, ca unii care ştiţi că Stăpânul lor şi al vostru este în cer şi că înaintea Lui nu se are în vedere faţa omului. (Efeseni 6:9)

 Tinerilor

Tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Şi toţi, în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci "Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har". Smeriţi-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe (1 Petru 5:5-6)

 ÎNTREBĂRI CREȘTINE CU RĂSPUNSURILE LOR

Pregătite de Dr. Martin Luther pentru cei care intenționează  să meargă la Sacramentul Sfintei Cine

 După mărturisirea păcatelor și instruirea în Cele Zece Porunci, Crezul Apostolic, Rugăciunea ”Tatăl nostru” și Sacramentul Botezului și al Sfintei Cine, pastorul poate pune, sau Creștinii își pot pune aceste întrebări:

 1. Crezi că ești un păcătos?

Da, eu cred. Sunt un păcătos!

2. De unde știi asta?

Din Cele Zece Porunci, pe care nu le-am păstrat.

3. Îți pare rău pentru păcatele tale?

Da, îmi pare rău că am păcătuit împotriva lui Dumnezeu.

4. Ce ai meritat de la Dumnezeu, din cauza păcatelor tale?

Mânia Lui și neplăcere, moartea temporală și osânda veșnică. (Romani 6: 21,23)

5. Speri să fii salvat?

Da, aceasta este speranța mea.

6. Atunci, în cine te încrezi?

În dragul meu Domn Isus Cristos.

7. Cine este Cristos?

Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat și om.

8. Cât de mulți dumnezei sunt acolo?

Doar un singur, dar există trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

9. Ce a făcut Cristos pentru tine ca să ai încredere în El?

El a murit pentru mine și și-a vărsat sângele pentru mine pe cruce, pentru iertarea

păcatelor.

10. Oare Tatăl, de asemenea, a murit pentru tine?

El nu făcut-o. Tatăl este numai Dumnezeu, așa cum este și Duhul Sfânt; dar Fiul este deopotrivă Dumnezeu adevărat și om adevărat. El a murit pentru mine și și-a vărsat sângele pentru mine.

11. De unde știi asta?

Din Sfânta Evanghelie, din cuvintele de instituie a Sacramentului Sfintei Cine, și de la

trupul și sângele Său care îmi este dat în Sacramentul Sfintei Cine.

12. Care sunt cuvintele instituției?

Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi a zis: "Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea".

Tot astfel, după Cină, a luat paharul şi a zis: "Beţi toţi din el; căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru voi, spre iertarea păcatelor; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori veţi bea din el".

13. Crezi că trupul adevărat și sângele lui Cristos sunt în Sacramentul Sfintei Cine?

Da, cred.

14. Ce te convinge să crezi acest lucru?

Cuvântul lui Cristos: "Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu; beţi toţi din el; căci acesta

este sângele Meu”

15. Ce ar trebui să faci când mănânci trupul Lui și bei sângele Său, și în felul acesta să

primești siguranța lui?

Trebuie să îmi amintesc și să proclam moartea Sa și vărsarea sângelui Său, așa cum El

ne-a învățat să facem lucrul acesta ”ori de câte ori veți bea, spre pomenirea Mea”.

16. De ce ar trebui să ne amintim și să proclamăm moartea Lui?

În primul rând, să putem învăța să credem că nici o creatură nu ar putea face satisfacție pentru păcatele noastre. Numai Cristos, Dumnezeu adevărat și om, ar putea face asta. În

al doilea rând, să putem învăța să fim îngroziți de păcatele noastre și să le considerăm ca fiind foarte grave. În al treilea rând, să putem găsi bucurie și mângâiere în Cristos și prin

credința în El, să fim salvați.

17. Ce l-a motivat pe Cristos să moară și să plătească pentru păcatele tale?

Marea Lui iubire față de Tatăl Său și pentru mine și alți păcătoși, așa cum este scris în Ioan 14; Romani 5; Galateni 2 și Efeseni 5.

18. În cele din urmă, de ce vrei să mergi la Sacramentul Sfintei Cine?

Ca să pot învăța să cred că Cristos, în marea Sa dragoste, a murit pentru păcatul meu și să învăț, de asemenea, de la El să îl iubesc pe Dumnezeu și pe aproapele meu.

19. Ce ar trebui să încurajeze și să mustre pe un creștin ca să primească Sacramentul Sfintei Cine în mod frecvent?

În primul rând, atât porunca cât și promisiunea lui Cristos, Domnul. În al doilea rând, propria nevoie de împovărare, datorită căreia i se dă porunca, încurajarea și făgăduința.

20. Ce ar trebui să faci dacă nu ești conștient de această nevoie și nu ai nici foame și nici

sete pentru acest Sacrament?

Unei astfel de persoană cea mai bună consiliere nu poate fi decât aceasta: în primul rând,ea ar trebui să își atingă corpul său pentru a vedea dacă încă mai are carne și sânge. Apoi, ea ar trebui să creadă ceea ce spune Sfânta Scriptura în Galateni 5 și Romani 7. În al doilea rând, ea ar trebui să se uite în jur pentru a vedea dacă este încă în lume și amintiți-vă că nu există lipsă de păcat și necazuri, așa cum spune Sfânta Scripturile în Ioan 15-16 și în 1 Ioan 2 și 5. În al treilea rând, ea va avea cu siguranță diavolul în jurul ei, care mințind și ucigând zi și noapte, nu o va lăsa să aibă pace, nici înăuntru și nici afară, așa cum ne spune Sfânta Scriptură în Ioan 8 și 16; 1 Petru 5; Efeseni 6 și 2 Timotei 2

 NOTĂ

Aceste întrebări și răspunsuri nu sunt o joacă de copil ci sunt întocmite pentru tineri și bătrâni cu toată seriozitatea de către cuviosul și evlaviosul Dr. Martin Luther. Fiecare să ia aminte și să considere această problemă ca fiind serioasă după cum Sfântul Apostol Paul le scrie galatenilor în capitolul șase: ”nu vă înșelați; Dumnezeu nu poate fi batjocorit”.