Confesiunile Lutherane

Crezurile Ecumenice ale Biseircii.pdf

CREZURILE ECUMENICE ALE BISERICII

Crezul Apostolic

Crezul Niceo-Constantinopolitan

Crezul Atanasian

Micul Catehism Romana.pdf

Micul Catehism Al lui Martin Luther (1529)

Limba Română

Large Catechism.pdf

CATEHISMUL MARE AL LUI MARTIN LUTHER (1529)

Limba Engleză

Augsburg.pdf

CONFESIUNEA AUGUSTANA (1530)

Mărturisirea de Credință de la Augsburg

Limba Engleză

Defense of AC.pdf

APOLOGIA CONFESIUNII AUGUSTANA (1531)

Apologia Mărturisirii de Credință de la Augsburg

Limba Engleză

Smalcald articles.pdf

ARTICOLELE SCHMALKALDICE (1536)

Articolele de la Schmalkalden

Limba Engleză

Treatise.pdf

tratat despre puterea și întâietatea Papei (1537)

Limba Engleză

Epitome.pdf

FORMULA CONCORDIEI - EPITOME (1577)

Limba Engleză

Solid Declaration.pdf

FORMULA CONCORDIEI - DECLARAȚIA SOLIDĂ (1577)

Limba Engleză