CALENDARUL BISERICII 

CALENDARUL BISERICII LUTHERANE CONFESIONALE

ANUL BISERICESC 2023-2024


LUNA DECEMBRIE 2023

3 Decembrie – DUMINICA AD TE LEVAVI, Prima Duminică din Advent

4 Decembrie - Sfântul Ioan al Damascului

6 Decembrie - Sfântul Nicolae, Episcop

7 Decembrie - Sfântul Ambrozie al Milanului, Pastor

10 Decembrie - DUMINICA POPULUS ZION, A Doua Duminică din Advent

13 Decembrie - Sfânta Lucia, Martir

17 Decembrie - Sfântul Profet Daniel și cei Trei Tineri

17 Decembrie - DUMINICA GAUDETE, A Treia Duminică din Advent

19 Decembrie - Sfinții Patriarhi Adam și Eva

20 Decembrie - Katharina von Bora Luther, soția reformatorului Martin Luther

21 Decembrie - Sfântul Apostol Toma

24 Decembrie – DUMINICA RORATE COELI, A Patra Duminică din Advent,

AJUNUL CRĂCIUNULUI

25 Decembrie - NAȘTEREA DOMNULUI NOSTRU ISUS CRISTOS, CRĂCIUNUL

26 Decembrie - Sfântul Martin Ștefan

27 Decembrie - Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan

28 Decembrie - Sfinții Martiri Inocenți

29 Decembrie - Sfântul Împărat și Profet David

31 Decembrie – PRIMA DUMINICĂ DUPĂ CRĂCIUN, Ajunul Anului Nou

LUNA IANUARIE 2024

1 Ianuarie - TĂIEREA ÎMPREJUR A DOMNULUI NOSTRU ISUS CRISTOS

2 Ianuarie - J. K. Wilhelm Loehe, pastor lutheran

6 Ianuarie - EPIFANIA DOMNULUI NOSTRU ISUS CRISTOS

7 Ianuarie - BOTEZUL DOMNULUI NOSTRU ISUS CRISTOS,

PRIMA DUMINICĂ DUPĂ EPIFANIE

10 Ianuarie - Sfinții Părinți Capadocieni: Vasile cel Mare, Grigore de Nissa și Grigore de Nazians

14 Ianuarie - A DOUA DUMINICĂ DUPĂ EPIFANIE

18 Ianuarie - Mărturisirea de credință a Sfântului Apostol Petru

20 Ianuarie - Sfânta Saara

21 Ianuarie - A TREIA DUMINICĂ DUPĂ EPIFANIE

Schimbarea la Față a Domnului nostru Isus Cristos

24 Ianuarie - Sfântul Ucenic Timotei, Pastor al Bisericii Apostolice

25 Ianuarie - Convertirea Sfântului Apostol Paul

26 Ianuarie - Sfântul Ucenic Tit, Pastor al Bisericii Apostolice

27 Ianuarie - Sfântul Ioan Gură de Aur, Părinte al Bisericii

28 Ianuarie - DUMINICA SEPTUAGESIMA, A Patra Duminică după Epifanie

LUNA FEBRUARIE 

2 Februarie - Purificarea Sfintei Fecioare Maria și prezentarea la Templul din Ierusalim

4 Februarie - DUMINICA SEXAGESIMA, A Cincea Duminică după Epifanie

5 Februarie - Sfântul Patriarh Iacov

10 Februarie - Sfântul Ucenic Sila

11 Februarie - DUMINICA QUINQUAGESIMA, A Șasea Duminică după Epifanie

13 Februarie - Sfinții Ucenici Aquila, Priscila și Apolo

14 Februarie - MIERCUREA CENUȘII,

Sfântul Martir Valentin

15 Februarie - Sfinții Ucenici Filimon și Onisifor

16 Februarie - Philiph Melanchthon, teolog al Bisericii Lutherane

18 Februarie – DUMINICA INVOCABIT. Prima Duminică din Post,

Martin Luther, reformator, pastor și teolog al Bisericii Lutherane

23 Februarie - Sfântul Policarp al Smirnei, pastor și martir al Bisericii

24 Februarie - Sfântul Apostol Matia

25 Martie - DUMINICA REMINISCERE, A Doua Duminică din Post


LUNA MARTIE

3 Martie - DUMINICA OCULI, A Treia Duminică din Post

7 Martie - Sfintele Perpetua și Felicita, martiri

10 Martie - DUMINICA LAETARE, A Patra Duminică din Post

17 Martie - DUMINICA JUDICA, A Cincea Duminică din Post,

Sfântul Patrick al Irlandei

19 Martie - Sfântul Iosif, protectorul Domnului,

24 Martie - DUMINICA PALMARUM, DUMINICA FLORIILOR

25 Martie - Anunțarea nașterii Domnului, Bunavestire

28 Martie – JOIA MARE

29 Martie - VINEREA BUNĂ SAU VINEREA MARE

31 Martie - ÎNVIEREA DOMNULUI NOSTRU ISUS CRISTOS, PAȘTELE, 

Sfîntul Patriarh Iosif


LUNA APRILIE

6 Aprilie - Lucas Cranach și Albrecht Dürer, pictori lutherani

7 Aprilie - DUMINICA QUASIMODO GENITI, A Doua Duminică după Învierea Domnului

14 Aprilie - DUMINICA MISERICORDIAS DOMINI, A Treia Duminică după Învierea Domnului

20 Aprilie - Johannes Bugenhagen, pastor lutheran

21 Aprilie - DUMINICA JUBILATE, A Partra Duminică după Învierea Domnului, Anselm de Canterbury, teolog

24 Aprilie - Johann Walter, cantor lutheran

25 Aprilie - Sfântul Evanghelist Marcu

28 Aprilie - DUMINICA CANTATE, A Cincea Duminică după Învierea Domnului,

 

LUNA MAI

1 Mai - Sfinții Apostoli Filip și Iacob

2 Mai - Sfântul Athanasie al Alexandriei, Părinte al Bisericii

4 Mai - Friedrich Wyneken, pastor și misionar lutheran

5 Mai - DUMINCA ROGATE, A Șasea Duminică după Învierea Domnului,

Frederick cel Înțelept, ocrotitor al Reformei Lutherane

7 Mai - C.F.W. Walther, teolog lutheran

9 Mai - ÎNĂLȚAREA LA CER A DOMNULUI ISUS CRISTOS

Sfântul Patriarh Iov

11 Mai - Sfinții Chiril și Metodiu, pastori și misionari

12 Mai - UMINICA EXAUDI, A Șaptea Duminică după Învierea Domnului

19 Mai - DUMINICA CINCIZECIMII, RUSALIILE.

21 Mai - Sfinții Constantin și Elena

24 Mai - Sfânta Împărăteasă Estera

25 Mai - Bede Venerabilul, Teolog Lutheran

26 Mai - DUMINICA SFINTEI TREIMI

LUNA IUNIE

1 Iunie - Sfântul Iustin Martirul, Părinte al Bisericii

2 Iunie - PRIMA DUMINICĂ DUPĂ SFÂNTA TREIME

5 Iunie - Sfântul Bonifaciu, pastor și misionar

9 Iunie - A DOUA DUMINICĂ DUPĂ SFÂNTA TREIME

11 Iunie - Sfântul Apostol Barnaba

12 iunie - Comemorarea Conciliului Ecumenic de la Niceea (325)

14 Iunie - Sfântul Profet Elisei

16 Iunie - A TREIA DUMINICĂ DUPĂ SFÂNTA TREIME

23 Iunie - A PATRA DUMINICĂ DUPĂ SFÂNTA TREIME

24 Iunie - Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul

25 Iunie - Comemorarea Confesiunii Augustana (1530)

26 Iunie – Sfântul Profet Ieremia

27 Iunie - Sfântul Chiril al Alexandrie, Părinte al Bisericii

28 Iunie - Sfântul Irineu din Lion, Parinte al Bisericii

29 Iunie - Sfinții Apostoli Petru și Paul

30 Iunie - A CINCEA DUMINICĂ DUPĂ SFÂNTA TREIME

LUNA IULIE

2 Iulie - A PATRA DUMINICĂ DUPĂ SFÂNTA TREIME, Vizita Sfintei Fecioare Maria la Sfânta Elisabeta

6 Iulie - Sfântul Profet Isaia

7 Iulie - A ȘASEA DUMINICĂ DUPĂ SFÂNTA TREIME

14 Iulie - A ȘAPTEA DUMINICĂ DUPĂ SFÂNTA TREIME,

16 iulie - Sfânta Ruth

20 Iulie - Sfântul Profet Ilie

21 iulie – A OPTA DUMINICĂ DUPĂ SFÂNTA TREIME,

Sfântul Profet Ezechiel

22 Iulie - Sfânta Maria Magdalena

25 Iulie - Sfântul Apostol Iacob cel Bătrân

28 Iulie – A NOUA DUMINICĂ DUPĂ SFÂNTA TREIME,

Johann Sebastian Bach, compositor și cantor lutheran

29 Iulie - Sfintele Marta și Maria și fratele lor, Sfântul Lazăr din Betania

30 Iulie - Robert Barnes, Martir al Bisericii Lutherane

31 Iulie - Sfântul Iosif din Aritmathea

 

LUNA AUGUST 

3 August - Sfintele Ioana, Maria și Salomea

4 August - A ZECEA DUMINICĂ DUPĂ SFÂNTA TREIME

10 August - Sfântul Diacon Laurențiu, martir

11 August - A XI-A DUMINICĂ DUPĂ SFÂNTA TREIME

15 August - Sfânta Fecioară Maria, Mama Domnului nostru Isus Cristos

16 August - Sfântul Patriarh Isaac

17 August - Johannes Gherhard, teolog al Reformei Lutherane

18 August - A XII-A DUMINICĂ DUPĂ SFÂNTA TREIME

19 August - Bernard of Clairvaux, teolog și cantor

20 August - Sfântul Profet și Judecător Samuel

25 August – A XIII-A DUMINICĂ DUPĂ SFÂNTA TREIME,

Sfântul Apostol Bartolomeu (Nathanael)

27 August - Sfânta Monica, mama Sfântului Augustin

28 August - Sfântul Augustin, Părinte al Bisericii

29 August - Martiriul Sfântului Ioan Botezătorul, Tăierea capului

 

LUNA SEPTEMBRIE

1 Septembrie – A XIV-A DUMINICĂ DUPĂ SFÂNTA TREIME,

Sfântul Judecător Isua

2 Septembrie - Sfânta Ana, mama Sfântului Profet și Judecător Samuel

3 Septembrie - Sfântul Grigore cel Mare, pastor

4 Septembrie - Sfântul Profet Moise

5 Septembrie - Sfinții Zaharia și Elisabeta, părinții Sfântului Ioan Botezătorul

8 Septembrie - A XV-A DUMINICĂ DUPĂ SFÂNTA TREIME

14 Septembrie - Sfânta Cruce

15 Septembrie - A XVI-A DUMINICĂ DUPĂ SFÂNTA TREIME,

16 Septembrie - Sfântul Ciprian din Cartagina, pastor și martir

21 Septembrie - Sfântul Apostol și Evanghelist Matei

22 Septembrie – A XVII-A DUMINICĂ DUPĂ SFÂNTA TREIME,

Sfântul Patriarh

29 Septembrie – A XVIII-A DUMINICĂ DUPĂ SFÂNTA TREIME,

Sfântul Arhanghel Mihail și toți Sfinții Îngeri

30 Septembrie - Sfântul Ieronim, traducător al Scripturii

 

LUNA OCTOMBRIE

6 Octombrie - A XIX-A DUMINICĂ DUPĂ SFÂNTA TREIME

7 Octombrie - Henry Melchior Muhlenberg, pastor al Bisericii Lutherane

9 Octombrie - Sfântul Patriarh Avraam

11 Octombrie - Sfântul Diacon Filip

13 Octombrie - A XX-A DUMINICĂ DUPĂ SFÂNTA TREIME,

17 Octombrie - Sfântul Ignatie din Antiohia, Părinte al Bisericii și martir

18 Octombrie - Sfântul Evanghelist Luca

20 Octombrie - A XXI-A DUMINICĂ DUPĂ SFÂNTA TREIME

23 Octombrie - Sfântul martir Iacob al Ierusalimului, fratele Domnului nostrum Isus Cristos

25 Octombrie - Sfintele Dorca (Tabita), Lidia și Phoebe

26 Octombrie - Philipp Nicolai, Johann Heerman și Paul Gerhardt, cantori ai Bisericii Lutherane

27 Octombrie – A XXII-A DUMINICĂ DUPĂ SFÂNTA TREIME,

DUMINICA REFORMEI LUTHERANE

28 Octombrie - Sfinții Apostoli Simon și Iuda

 

LUNA NOIEMBRIE

3 Noiembrie – A XXIII-A DUMINICĂ DUPĂ SFÂNTA TREIME,

DUMINICA TUTUROR SFINȚILOR

8 Noiembrie - Johannes von Staupitz, pastor

9 Noiembrie - Martin Chemnitz, pastor și teolog al Bisericii Lutherane

10 Noiembrie - A XXIV-A DUMINICĂ DUPĂ SFÂNTA TREIME

11 Noiembrie - Sfântul Martin din Tours

14 Noiembrie - Sfântul Împărat Iustinian

17 Noiembrie - A XXV-A DUMINICĂ DUPĂ SFÂNTA TREIME

19 Noiembrie - Sfânta Elisabeta a Ungarie

23 Noiembrie - Sfântul Clement Romanul (din Roma), Părinte al Bisericii

24 Noiembrie – A XXVI-A DUMINICĂ DUPĂ SFÂNTA TREIME,

ULTIMA DUMINICĂ A ANULUI BISERICESC

29 Noiembrie - Sfântul Patriarh Noe