Arhivă site vechi

În cadrul acestei secțiuni vă pune la dispoziție materiale care au fost postate pe vechea versiune de site, în perioada 2013 - 2020. O parte dintre aceste materiale vor fi republicate în versiunea nouă de site în perioada următoare.

Povestea Mielului, Comorile înțelepciunii, o emisiune A7TV — 16.04.2020

Criza Covid19 și celebrarea Sacramentului Cinei Domnului — 15.04.2020

Sfântul Sacrament al Cinei Domnului; Text & Video — 15.04.2020

Străpuns pentru păcatele noastre; Isaia 53. VIDEO — 14.04.2020

Liturghia pentru Învierea Domnului Isus Cristos - VIDEO — 12.04.2020

Iată-l pe Mielul lui Dumnezeu, Exod 12,1-14; VIDEO — 09.04.2020

Liturghie Joia Mare, Săptămâna Sfântă, VIDEO — 09.04.2020

Ce cred Luteranii Confesionali despre Sfântul Botez? VIDEO — 08.04.2020

Cine este Acesta? Matei 21:1-11. VIDEO — 07.04.2020

Liturghie Duminica Palmarum (Floriile), a șasea Duminică din Post; VIDEO — 05.04.2020

Ce este, și ce cred lutheranii confesionali despre, Evanghelia Domnului Isus Cristos? VIDEO — 02.04.2020

Abrahám a crezut în Dumnezeu, Ioan 8:46-59 — 31.03.2020

Ce este Scriptura pentru un Lutheran Confesional? VIDEO — 28.03.2020

Cine și ce este un lutheran confesional? VIDEO — 28.03.2020

Muntele lui Dumnezeu și Biserica lui Cristos, Ioan 6,1-15 — 24.03.2020

Hirotonirea femeilor, o emisiune Speranța TV — 15.03.2020

Dar dacă vine unul mai puternic decât el şi îl învinge, Luca 11:14-28 — 15.03.2020

Diavolul și credința; Matei 15, 21-28 — 10.03.2020

Este scris! Matei 4:1-11 — 06.03.2020

Nu faceţi ca ipocriţii, Matei 6,1-6 16-21. — 06.03.2020

De la Sabat la Duminică, o emisiune Speranța TV — 14.02.2020

Împărăția lui Dumnezeu și împărăția acestei lumi, Matei 20:1-16 — 12.02.2020

Soarta finală a celor neevanghelizați, Emisiune Speranța TV — 11.02.2020

Ritualurile și ceremoniile Bisericii Lutherane Confesionale — 30.01.2020

Pentru ca voi să credeţi că Isus este Cristosul; Ioan 2,1-11 — 19.01.2020 17:51:00

„Acesta este Fiul meu cel iubit, în care mi-am găsit plăcerea!”, Matei 3:13-17 — 16.01.2020 13:48:16

Nu disprețuiți prorociile! O emisiune Speranța TV — 10.01.2020 15:42:25

Au văzut copilul și l-au adorat, Matei 2:1-12 — 08.01.2020 17:47:36

Speranţă pentru viitorul tău, Matei 2,13-23 — 08.01.2020 17:43:12

România, o țară creștină; o emisiune A7TV — 08.01.2020 14:40:07

Au văzut ochii mei mântuirea; Luca 2, 22-32. — 31.12.2019 09:41:32

Astăzi, în cetatea lui Davíd, vi s-a născut Mântuitorul care este Cristos Domnul; Luca 2:1-14. — 26.12.2019 15:34:50

Sufletul care păcătuiește, va muri! O emisiune Speranța TV. — 18.12.2019 15:57:26

Ce aţi ieşit să vedeţi? Matei 11:2-10 — 18.12.2019 15:52:02

Când vor începe să se întâmple acestea, întăriţi-vă şi ridicaţi-vă capul; Luca 21,25-34. — 10.12.2019 17:16:43

When these things begin to take place, straighten up and raise your heads; Luke 21,25-36 — 10.12.2019 17:08:40

Așteptând cu înțelepciune, Matei 25:1-13 — 30.11.2019 08:51:09

”Nu până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori şapte”, Mt.18,21-35 — 30.11.2019 08:36:56

Calendarul Bisericesc al lunii Decembrie 2019 — 28.11.2019 14:12:14

Preoția în Vechiul și Noul Testament; O emisiune Spetanța TV — 22.11.2019 10:48:16

A crezut în cuvântul pe care i l-a spus Isus; Ioan 4, 46-54 — 15.11.2019 20:07:20

The Saints and the Lutheran Reformation — 12.11.2019 04:34:36

”Veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face liberi”, Ioan 8:31-36. — 31.10.2019 09:05:13

Sfintii si mijlocirea; O Emisiune Speranța TV — 30.10.2019 05:33:11

Care poruncă este cea mai mare în Lege? Matei 22:34-46 — 24.10.2019 18:40:20

în Biserica lui Cristos nu exista loc de mândrie spirituală (Luca 14,1-11) — 16.10.2019 12:14:14

”Îţi zic, scoală-te!”, Luca 7, 11-17 — 10.10.2019 14:34:09

Comorile Înțelepciunii - Unitatea în Biserică, o emisiune A7TV — 09.10.2019 12:56:30

Sfântul Arhanghel Mihail și toți Sfinții Îngeri, Apoc.12,7-12 — 02.10.2019 14:54:38

Credinţa ta te-a mântuit; Luca 17,11-19 — 27.09.2019 14:02:59

”Rize, your faith has made you well”, Lk.17:11-19 — 24.09.2019 13:50:28

Fericiţi ochii care văd ceea ce vedeţi voi, Luca 10:23-37 — 18.09.2019 16:05:02

"Effata!" sau "Deschide-te!", Marcu 7:31-37 — 12.09.2019 10:53:14

Falsa neprihănire și neprihănirea solidă, Luca 18:9-14 — 04.09.2019 08:57:04

Timpul cercetării noastre, Luca 19:41-48 — 28.08.2019 06:38:57

Mamona și voia lui Dumnezeu, Luca 16:1-9 — 19.08.2019 09:29:19

Nu oricine ci acela; Matei 7, 15-23 — 13.08.2019 06:22:47

Cristos ne hrănește sufletul și trupul; Marcu 8, 1-9 — 07.08.2019 09:33:11

Nu dreptatea noastră ci dreptatea lui Cristos, Matei 5,20-26 — 31.07.2019 10:24:50

Nu te teme, Luca 5,1-11 — 29.07.2019 09:36:15

Botezul, un miracol care ne aduce de la moarte la viață, Rom.6,3-11 — 14.07.2019 14:17:04

Eu sunt oaia cea pierdută, Luca 15,1-10 — 10.07.2019 12:30:39

Fericit este acela care va sta la masă în împărăţia lui Dumnezeu! Luca 14,15-24 — 05.07.2019 11:10:03

Săraci în lume, bogați în Domnul; Luca 16,19-32 — 26.06.2019 08:24:50

Neopăgânismul - o alternativă spirituală periculoasă. O emisiune Speranța TV — 24.06.2019 07:50:28

Comorile Înțelepciunii - Războiul pentru sufletul tău. O emisiune A7TV — 24.06.2019 07:41:12

Evanghelia este pacea pe care o dă Cristos, Ioan 14,23-31 — 10.06.2019 06:51:23

Excluși de lume dar primiți în Cristos, Ioan 15,26-16,4 — 06.06.2019 12:01:27

Rolul Bisericii Creștine astăzi; O Emisiune Speranța TV — 04.06.2019 14:04:53

Slujbele lunii Iunie și Calendarul Bisericesc al lunii Iunie — 02.06.2019 07:05:56

Rugăciunea în Cristos; Ioan 16, 23-30 — 29.05.2019 07:11:45

Mângâietorul, Duhul adevărului. Ioan 16,5-15 — 21.05.2019 11:10:06

De la tristețe la bucurie veșnică, Ioan 16, 16-23 — 16.05.2019 15:40:08

Domnul este Păstorului cel bun, Ioan 10:11-16 — 07.05.2019 07:09:57

Zdrobit pentru fărădelegile noastre, Isaia 53, 1-10 — 22.04.2019 13:49:06

Sfânta Cină, Sacrament sau simbol. O emisiune Speranța TV. — 22.04.2019 13:39:18

Educarea copilului în spiritul creștinismului. O emisiune Speranța TV — 22.04.2019 13:32:37

Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu pentru voi, 1 Cor.11,23-32 — 22.04.2019 13:18:41

Cine este Acesta? Matei 21:1-11 — 16.04.2019 18:09:43

Cine crede Cuvântul este din Dumnezeu și are viață veșnică, Ioan 8:46-59 — 10.04.2019 09:11:23

Programul Săptămânii Sfinte în Parohia ”Sfântul Apostol Paul” din București — 10.04.2019 06:46:30

Portretul creștinului autentic. O emisiune A7TV — 08.04.2019 06:51:59

Hrăniți de mâna lui Cristos, Ioan 6:15 — 03.04.2019 09:17:32

Cristos este nimicitorul diavolului, Luca 11,14-28 — 26.03.2019 12:19:14

Îmi ascultă Dumezeu rugăciunile? O emisiune Speranța TV — 22.03.2019 10:13:29

Când Dumnezeu pare că nu privește la noi, Matei 15:21-28 — 18.03.2019 18:33:47

Rolul femeii în Biserica, o emisiune Speranța TV — 14.03.2019 18:47:02

Ipocrizia ca stil de viață, o emisiune A7TV — 14.03.2019 18:40:05

Cuvântul lui Dumnezeu învinge ispitele Diavolului, Matei 4:1-11 — 12.03.2019 06:41:06

Miercurea Cenușii - Nu prin fapte ci prin credință, Matei 6:1-6 și 16-21. — 07.03.2019 11:10:28

Încrederea în Cuvântul lui Dumnezeu, Luca 18:31-43 — 04.03.2019 13:57:05

Același Cristos, același Botez, aceeași Împărtășanie, Matei 20:1-16 — 19.02.2019 06:29:23

Maria, mama Domnului, o emisiune Speranța TV — 15.02.2019 13:37:30

Schimbarea la față a Domnului Isus Cristos, Matei 17:1-9. — 13.02.2019 15:12:41

Isus este cel care potolește furtuna din viața noastră, Matei 8:23-27 — 06.02.2019 10:14:25

Botezul Domnului Isus Cristos si Botezul nostru (Matei 3:13-17) — 16.01.2019 12:21:11

Păstorul poporului lui Dumnezeu, Matei 2:1-12 — 09.01.2019 13:55:49

Pruncul Isus spre ridicarea și prăbușirea multora, Luca 2:33-40 — 01.01.2019 10:42:44

Circumcizia Domnului nostru Isus Cristos, Luca 2:21 — 01.01.2019 10:08:35

Cristos in ieslea din Bethleem, Luca 2:1-14 — 26.12.2018 19:58:04

Cu privirea la Cristos, Ioan 1:19-28 — 24.12.2018 07:32:17

Mărturisirea și iertarea păcatelor, o emisiune Speranța TV — 19.12.2018 08:38:59

De la tristețe la bucurie, Matei 11:2-10 — 17.12.2018 13:44:40

Împărăția lui Dumnezeu vine la noi, Luca 21:25-36 — 10.12.2018 09:56:15

Blasfemia și Libera Exprimare, O emisiune Speranța TV — 03.12.2018 10:19:46

Împăratul tău vine la tine blând și smerit, Matei 21:1-9 — 03.12.2018 09:53:25

Cine sunt sfinții lui Cristos? Matei 5:1-12 — 05.11.2018 14:27:58

Ziua Judecății, o emisiune Speranța TV — 02.11.2018 09:13:35

Halloween, sărbătoare creștină sau păgână? O emisiune A7TV — 31.10.2018 19:08:24

Adevărul ne va face liberi, Ioan 8:31-36 — 30.10.2018 21:03:24

Credința de după credință, Ioan 4:46-54 — 23.10.2018 14:18:02

Lansare carte ”Micul Catehism al lui Martin Luther cu Explicații” — 19.10.2018 15:08:28

O apologie a prezenței reale a trupului și sângelui Domnului Isus Cristos în Sfânta Cină — 18.10.2018 15:27:20

Invitați la nunta lui Cristos, Matei 22:1-14 — 15.10.2018 14:04:20

Rolul materiei în transmiterea harului. O emisiune Speranța TV — 12.10.2018 09:29:25

Referendumul - ce urmează? o emisiune A7TV — 10.10.2018 08:31:26

Ce credeți voi despre Cristos? Matei 22:34-46 — 02.10.2018 17:36:11

Despre botez sau despre a fi în Cristos — 25.09.2018 06:37:38

Iertați și vindecați în Cristos, Luca 17:11-19 — 03.09.2018 15:04:31

O înțelegere luterană a doctrinei despre om — 22.08.2018 17:51:39

Dumnezeu deschide urechile surzilor spiritual — 20.08.2018 08:04:49

Auto-justificat sau justificat de Cristos? Luca 18:9-14 — 13.08.2018 19:03:12

Casa lui Dumnezeu sau peșteră de tâlhari? Luca 19:41-48 — 06.08.2018 07:25:53

Înțelepciunea creștinului și viața veșnică, Luca 16:1-9 — 30.07.2018 07:14:05

Chemați la siguranță într-o lume nesigură, Marcu 8:1-9 — 17.07.2018 15:23:14

O înțelegere luterană a învățăturii despre îngeri — 13.07.2018 11:57:24

Neprihăniți în și prin Cristos; Matei 5:20-26 — 11.07.2018 07:01:06

Ce este Evanghelia? O emisiune A7TV — 04.07.2018 07:49:01

Păcătosul împăcat cu Dumnezeu, Luca 5:1-11 — 02.07.2018 05:12:05

O înțelegere lutherană a creației și a providenței lui Dumnezeu — 29.06.2018 08:44:16

Dumnezeu este tatăl nostru cel iubitor, Luca 15:11-32 — 19.06.2018 08:33:33

O înțelegere luterană confesională a doctrinei despre Dumnezeu — 18.06.2018 13:57:11

Tu ce scuză ai când îl refuzi pe Dumnezeu? Luca 14:15-24 — 13.06.2018 11:01:12

O înțelegere lutherană asupra Cuvântului lui Dumnezeu — 12.06.2018 14:37:44

”Societatea și Biserica” - o emisiune A7TV — 07.06.2018 12:07:05

Pericole și necazuri, Ioan 15:26-16:4 — 18.05.2018 14:01:29

Recenzie ”Heaven on Earth, The Gifts of Christ in the Divine Service” de Dr. Arthur A. Just Jr. — 16.04.2018 20:28:05

Rolul și importanța Sfintelor Scripturi pentru Biserica Lutherană Confesională — 07.04.2018 06:43:53

"Eu sunt lumina lumii!" O emisiune A7TV — 04.04.2018 19:17:20

Crestinism fara invierea si revenirea Domnului?! O emisiune Speranta TV — 04.04.2018 19:11:44

Cristos a înviat din morți! Marcu 18:1-9 — 02.04.2018 06:41:21

Vinerea Mare este pentru mântuirea noastră! — 02.04.2018 06:25:46

Cine este Acesta? Matei 21:1-9 — 26.03.2018 12:48:31

Rolul și importanța Sfintelor Scripturi în Biserica Lutherană Confesională — 14.03.2018 21:10:17

De ce atâtea confesiuni creștine? Emisiune A7TV — 13.03.2018 08:33:27

Putem să ne încredem cu totul în Dumnezeu, Ioan 6:1-15 — 11.03.2018 20:10:53

Conferință publică - rolul Sfintelor Scripturi în Biserica Luterană Confesională — 09.03.2018 09:15:07

Există viață după moarte? - O emisiune A7TV — 14.02.2018 14:04:50

Conciliile de la Efes și Calcedon și ecoul lor în Bisericile Protestante — 08.02.2018 12:35:05

Cine sunt pocăiții? O Emisiune A7TV — 07.02.2018 08:44:50

Harul și Împărăția lui Dumnezeu, Matei 20:1-16 — 31.01.2018 13:40:30

Schimbare la Față a Domnului Isus Cristos - Matei 17:1-9 — 24.01.2018 13:32:25

Lăcomia, păcat sau armă de supraviețuire? - O emisiune A7TV — 23.01.2018 20:49:54

La nunta din Cana Galileii; Ioan 2:1-10 — 20.01.2018 20:30:56

Sub Lupă - Cele 7 Păcate Care Duc La Moarte – Emisiune A7TV — 18.01.2018 08:40:17

Epifania și Botezul Domnului - Matei 2:1-2 și 3:13-17 — 11.01.2018 09:03:44

Circumcizia Domnului Isus Cristos - Luca 2:21 — 01.01.2018 16:43:18

Astăzi s-a născut Cristos; Luca 2:1-14 — 30.12.2017 10:18:47

Relevanța nașterii Mântuitorului; Emisiune Speranța TV — 22.12.2017 13:33:06

Ce ați ieșit să vedeți? - Matei 11:2-10 — 19.12.2017 06:20:14

Așteptând revenirea lui Cristos - Luca 21:25-36 — 19.12.2017 06:15:41

Iată că Împăratul tău vine la tine - Matei 21:1-9 — 05.12.2017 15:22:17

Colindul între emotii si transmiterea de erori majore — 29.11.2017 10:06:05

Fiți pregătiți și răbdători - Matei 25:1-13 — 27.11.2017 11:23:18

Creștinul, cezarul și Dumnezeu - Matei 22:15-22 — 27.11.2017 11:02:02

”Sub Lupă - Autoritatea bărbatului vs. mișcarea feministă”, emisiune A7TV — 14.11.2017 14:55:11

Iertare și mântuire - Matei 18:21-35 — 14.11.2017 13:54:45

Sfinții lui Dumnezeu - Matei 5:1-12 — 08.11.2017 20:34:20

Iertat și vindecat - Matei 9:1-8 — 03.11.2017 19:43:23

”Solus Cristus, Restauratio”, Emisiune A7TV — 30.10.2017 07:10:45

”Sola Scriptura, Restauratio”, Emisiune A7TV — 29.10.2017 07:47:54

”Sola Fide, Restauratio”, Emisiune A7TV — 28.10.2017 16:48:08

”Sola Gratia, Restauratio”, Emisiune A7TV — 27.10.2017 19:59:48

Pentru cine bat clopotele, domnule Martin Luther? — 24.10.2017 10:21:39

Darul tămăduirii între șarlatanie și realitate, Emisiune Speranța TV — 22.10.2017 07:23:17

Cine este Cristosul? - Matei 22:34-46 — 16.10.2017 14:50:55

Ordinarea Pastorului Sorin H.Trifa, Biserica Lutherană ”Sfântul Mihail” din Praga — 11.10.2017 18:29:27

Darul lui Martin Luther — 06.10.2017 07:15:47

Nu vă îngrijorați, Matei 6:24-34 — 27.09.2017 17:32:39

Mulțumind pentru salvare, Luca 17:11-19 — 19.09.2017 12:30:15

Cristos, bunul samaritean - Luca 10:23–37 — 16.09.2017 18:25:02

Doamne, ai milă de mine, păcătosul - Luke 18:9–14 — 28.08.2017 18:25:23

O casă de rugăciune sau o peșteră de tălhari? — 21.08.2017 17:39:07

Înțelepciunea fiilor luminii, Luca 16:1-9 — 17.08.2017 07:48:55

Maria, binecuvântată eşti tu între femei! — 15.08.2017 07:59:20

Instrumenta Sive Media Spiritus Sancti - Partea 2 — 08.08.2017 08:57:33

Invățătura falsă și judecata lui Dumnezeu; Matei 7:15-23 — 06.08.2017 20:18:01

Instrumenta Sive Media Spiritus Sancti - Partea 1 — 02.08.2017 11:12:26

Dumnezeu ne poartă de grijă; Marcu 8:1-9 — 31.07.2017 18:57:11

Cei mai buni dintre cei buni, Matei 5:20-26 — 24.07.2017 12:06:51

Cea mai bună versiune a ta, Emisiune A7TV — 20.07.2017 19:57:29

Doamne, sunt un om păcătos, Luca 5:1-11 — 18.07.2017 07:33:14

Nu judecați, nu condamnați, iertați; Luca 6:36-42 — 10.07.2017 14:49:03

Despre Biserica Lutherană Confesională, Partea 1 — 05.07.2017 14:10:59

Binecuvântată eşti tu între femei; Luca 1:39-44 — 03.07.2017 11:40:38

Domnul, prioritatea noastră; Luca 14:15-24 — 26.06.2017 07:18:32

Mărturisirea de Credință de la Augsburg sau Confesiunea Augustană — 25.06.2017 08:02:44

Cuvântul care dă viață; Matei 16:19-31 — 19.06.2017 14:50:23

Incriminarea insultei vs. libertatea de exprimare; Emisiune A7TV — 16.06.2017 17:40:05

De ce credem noi în Dumnezeu? — 13.06.2017 18:32:23

Ucenici pe drumul crucii; Ioan 15:25-16:4 — 29.05.2017 14:16:55

El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul; Ioan 16:5-10 — 15.05.2017 07:14:12

De la tristețe la fericire veșnică, Ioan 16:16-22 — 08.05.2017 19:02:38

Pastorul cel bun și oile, Ioan 10:11-16 — 30.04.2017 19:15:23

Slujindu-l pe Cristos in Biserica Lutherana Confesionala din Bucuresti — 30.04.2017 19:03:41

Noul program al slujbelor Bisericii Lutherane Confesionale din București — 24.04.2017 19:24:19

Nu fi necredincios, ci credincios; Ioan 20:19-31 — 24.04.2017 18:44:59

Domnul nu este aici, a înviat!, Marcu 16:1-8 — 18.04.2017 16:08:19

Slujba Invierii Domnului Isus Cristos, inregistrare audio completa — 17.04.2017 06:40:22

Veninul unei inimi otravite; Despre înjurăturii; SperanțaTV — 17.04.2017 05:15:12

Cristos, Paștele nostru, a fost jertfit, Ioan 18:1-19:42 — 14.04.2017 20:33:29

Osana, Fiul lui David!, Matei 21:1-9 — 12.04.2017 19:38:59

Programul slujbelor religioase, Săptămâna Sfântă. — 06.04.2017 20:39:20

Cine este de la Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu; Ioan 8:46-59 — 02.04.2017 18:33:43

Europa sub teroare, emisiune live A7TV, 22 Martie 2017 — 27.03.2017 09:50:39

Împărăția lui Dumnezeu a ajuns la voi, Luca 11:14-28 — 19.03.2017 17:45:28

Mare este credința ta, Matei 15:21-18, Duminica Reminiscere — 12.03.2017 20:08:46

Postul și ispitirea Domnului, Matei 4:1-11 — 05.03.2017 19:55:37

Sub robia pântecului (Despre înbuibare) — 03.03.2017 15:34:26

Atunci când postiți, Miercurea Cenușii, Matei 6:16-21 — 02.03.2017 08:33:02

Isus, Fiul lui David, ai milă de mine, Luca 18:31-43 — 28.02.2017 10:51:07

Semănătorul a ieșit să semene, Luca 8:4-12 — 20.02.2017 14:56:10

Gânduri despre Philipp Melanchthon — 16.02.2017 10:48:23

El s-a schimbat la față înaintea lor; Matei 17:1-9 — 06.02.2017 10:24:33

Schimbarea la Față a Domnului Isus Cristos, înregistrarea integrală a slujbei. — 06.02.2017 09:48:51

Prezentarea Domnului Isus Cristos la Templu si purificarea Sfintei Fecioare Maria — 02.02.2017 15:11:13

Doamne, scapa-ne, ca pierim! Matei 8:23-27 — 29.01.2017 20:24:07

Niciodată îndeajuns (despre lăcomie) — 27.01.2017 13:50:24

Despre Sfântul Ioan Crisostom (Sfântul Ioan Gură de Aur) — 27.01.2017 13:28:40

Doamne, dacă vrei, poţi să mă cureţi; Matei 8:1-13 — 22.01.2017 20:05:30

Există mântuire fără Cristos? — 18.01.2017 19:15:44

Să faceți tot ce vă va spune El, Ioan 2:1-11 — 17.01.2017 16:27:45

Tot ceea ce faceți, faceți pentru slava lui Dumnezeu — 11.01.2017 18:52:03

Atunci a venit Isus la Ioan să fie botezat. Matei 3:13-17 — 08.01.2017 20:28:11

Unde este Împăratul de curând născut? Matei 2:1-12 — 07.01.2017 14:29:48

Epifania Domnului Isus Cristos — 05.01.2017 09:51:31

Circumcizia Domnului Isus Cristos, Luca 2:21 — 01.01.2017 18:10:51

Masacrul Sfintilor Inocenti, 28 Decembrie — 28.12.2016 12:20:24

A venit la ai săi..., Ioan 1:1-14 — 27.12.2016 08:59:31

Isus Cristos s-a nascut in Decembrie — 21.12.2016 17:46:09

Sufletul meu preamărește pe Domnul, Luca 1:39-56 — 19.12.2016 08:34:09

Noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui — 17.12.2016 06:39:43

Bucurați-vă în Domnul, Matei 11:2-10 — 11.12.2016 20:41:22

Sub robia neîndurătoare a alcoolului. Emisiune Speranța TV — 10.12.2016 21:36:19

Indemn la veghe, Luca 21:25-36 — 04.12.2016 19:13:18

Voi ridica lui David o odraslă neprihănită, Ieremia 23:5-8 — 28.11.2016 12:07:42

Când vă rugați, să spuneți așa... — 23.11.2016 12:09:35

Pilda celor zece fecioare, Matei 25:1-13 — 20.11.2016 19:54:28

Constiinta captiva Cuvantului lui Dumnezeu, Emisiune Speranta TV — 18.11.2016 17:23:38

Creati in Cristos pentru fapte bune — 16.11.2016 18:30:40

La început a fost Cuvântul — 14.11.2016 12:40:42

Cu nădejdea numai în Dumnezeu; Matei 9:18-26 — 04.11.2016 19:55:18

Isus Cristos, Cuvântul Întrupat — 02.11.2016 07:41:33

Schimbarea la față a papalității? o emisiune Light Channel TV — 02.11.2016 07:27:23

Despre întâlnirea de la Lund dintre Biserica Suediei și Papa Francisc — 01.11.2016 09:32:45

Prelegeri Sărbătoarea Reformei Protestante, 29 Octombrie 2016 — 30.10.2016 19:01:13

Sărbătoarea Reformei Protestante, 29 Octombrie 2016 — 30.10.2016 16:35:10

Reforma omului in Cristos, Romani 3:19-28 — 30.10.2016 16:05:35

Isus Cristos, inițiatorul și desăvârșitorul mântuirii nostre, despre sfințenie — 27.10.2016 07:22:49

Un mesaj cu privire la problema homosexualitatii in Romania — 24.10.2016 12:25:46

Iertarea noastră și iertarea aproapelui, Matei 18:21-35 — 23.10.2016 09:28:02

Despre cum să citim Sfânta Scriptură — 18.10.2016 16:21:13

Lupta spirituala a crestinului, Efeseni 6:10-17 — 16.10.2016 16:50:36

Ridicat prin Evaghelia harului. Despre justificare. — 12.10.2016 11:01:33

Pilda nuntii Fiului de Imparat, Matei 22:1-14 — 09.10.2016 14:01:24

O viziune lutherană asupra botezului — 06.10.2016 13:26:18

Despre omul nou in Cristos — 02.10.2016 10:50:06

Sfantul Arhanghel Mihail si Sfintii Ingeri — 28.09.2016 17:53:45

Despre Reforma Lutherana, Episodul 2 - Light Channel TV — 27.09.2016 16:45:31

Lutheranismul confesional si ordinarea femeilor — 26.09.2016 09:07:32

Sa il iubesti pe Dumnezeu si pe aproapele tau — 25.09.2016 15:38:27

O intelegere confesionala a participarii la Sfanta Cina — 21.09.2016 09:32:10

De ce "lutheran confesional"? — 12.09.2016 08:31:40

Despre distinctia dintre Lege si Evanghelie — 06.09.2016 09:52:22

Ganduri despre diferentele dintre Bisericile Lutherane — 02.09.2016 16:50:32

Despre vestirea lui Cristos si misiunea crestina — 24.08.2016 09:00:02

O lamentare pentru Biserica lui Cristos — 28.07.2016 17:04:34

Ganduri despre Johann Sebastian Bach — 27.07.2016 18:28:00

Ganduri despre deosebirile dintre lutherani si restul protestantilor — 07.07.2016 12:47:20

O perspectiva lutherana fata de doctrina purgatoriului — 07.04.2016 09:05:33

Prezenta lui Dumnezeu in inchinarea lutherana — 01.04.2016 06:30:36

Un gand despre trecerea la cele vesnice a lui Martin Luther — 19.02.2016 08:41:41

Un gand despre sezonul Postului Mare in Biserica lui Cristos — 10.02.2016 10:40:53

Un gand despre harul lui Dumnezeu — 09.02.2016 09:28:51

Un gand despre pacat si coruptia umana — 04.02.2016 08:07:39

Un gand despre creatiune — 25.01.2016 11:37:24

Despre marturisirea Sfantului Apostol Petru — 19.01.2016 08:44:16

Un gand despre Sfanta Trinitate, Dumnezeul Triunic — 18.01.2016 15:31:39

Un gand despre Cuvantul lui Dumnezeu — 13.01.2016 07:34:42

Ganduri despre slujirea smerita a Bisericii lui Cristos — 07.01.2016 11:51:07

Ganduri despre datarea nasterii lui Isus Cristos — 29.12.2015 07:31:26

Ganduri despre intruparea lui Dumnezeu — 24.12.2015 09:49:26

Sfanta Fecioara Maria si sarbatoarea Adventului — 02.12.2015 13:30:20

Ganduri despre Sfantul Martin — 11.11.2015 09:48:09

Ganduri despre "vointa libera" si "liberul arbitru" — 04.11.2015 14:59:24

Ziua Reformei si Cele 95 de Teze ale lui Martin Luther — 26.10.2015 12:49:34

Conciliul de la Calcedon si cristologia Bisericii lui Cristos — 08.10.2015 06:14:13

Ganduri despe Colocviul de la Marburg (1529) — 01.10.2015 10:34:38

O apologie a Bisericii Evanghelice Lutherane — 23.09.2015 13:28:09

Ganduri despre Cartea Concordului (1580) — 17.09.2015 14:06:37

Ganduri despre revenirea lui Isus Cristos — 14.09.2015 14:37:48

Ganduri despre alegere si predestinare — 10.09.2015 10:32:09

Ganduri despre Lege si Evanghelie — 07.09.2015 12:47:37

Sfantul Augustin, Episcopul de Hippo — 27.08.2015 07:02:44

O apologie a botezului nou-nascutilor in Biserica Evanghelica Lutherana — 26.08.2015 10:16:16

Isus Cristos, Dumnezeu-om in pantecele Sfintei Fecioare Maria — 25.08.2015 08:25:21

Masacrul din noaptea Sfântului Bartolomeu (24-25 August 1572) — 24.08.2015 08:25:29

Johann Gerhard, teologul Secolului al XVII-lea — 19.08.2015 13:27:26

Despre importanta doctrinelor pentru Biserica lui Cristos — 18.08.2015 14:08:48

Sfanta Fecioara Maria, nascatoare de Dumnezeu — 14.08.2015 06:18:20

Johannes Andreas Quenstedt si ortodoxia lutherana — 13.08.2015 07:19:14

Adevarul si Biserica lui Cristos — 11.08.2015 13:42:46

Ganduri despre doctrina mantuirii si Reforma Protestanta — 07.08.2015 13:21:45

Ganduri despre schimbarea la fata a Domnului Isus Cristos — 06.08.2015 10:11:53

Ganduri despre "Confutatio Pontificia" — 05.08.2015 11:13:56

Sola Fide, despre justificarea prin credinta — 03.08.2015 09:46:12

Ganduri despre "Sola Gratia" — 28.07.2015 12:16:10

Philipp Melanchthon, praeceptor Germaniae. — 23.07.2015 07:51:09

Ganduri despre doctrina lutherana a vocatiei — 22.07.2015 07:37:41

Biserica lui Cristos intre trecut, prezent si viitor — 20.07.2015 07:15:00

Ganduri despre Liga de la Schmalkalden — 15.07.2015 09:40:40

Biserica, trupul si mireasa lui Cristos — 13.07.2015 10:28:11

Ganduri despre toleranta si alternative de viata — 10.07.2015 10:57:59

Care este numele nostru? — 10.07.2015 08:44:34

Ganduri despre Sfintii Apostoli Petru si Pavel — 29.06.2015 10:19:37

Despre Dumnezeu si credinta — 22.06.2015 11:25:51

Ganduri despre Biserica lui Cristos — 19.06.2015 11:01:49

Ganduri despre identitatea lutherana confesionala — 09.06.2015 08:12:58

Ganduri despre Confesiunea Augustana (1530) — 02.06.2015 05:28:59

Despre Concordatul de la Wittenberg si Formula Concordiei — 29.05.2015 06:09:45

Ganduri despre Slujba de inchinare lutherana — 28.05.2015 12:04:02

Ganduri despre Edictul de la Worms — 25.05.2015 06:51:59

Ganduri despre coborarea Duhului Sfant — 22.05.2015 09:13:22

Ganduri despre Articolele de la Schmalkalden — 19.05.2015 14:23:11

Ganduri despre Confesiunile de Credinta Lutherane — 13.05.2015 12:00:47

Ganduri despre Micul Catehism — 30.04.2015 07:15:14

Ganduri despre Sfanta Impartasanie — 29.04.2015 14:06:48

Ganduri despre inchinarea lutherana — 22.04.2015 08:58:53

Toti suntem pacatosi — 20.04.2015 08:57:13

Despre Dieta de la Worms — 16.04.2015 06:21:07

Despre ingeri — 08.04.2015 08:39:51

Despre Duminica Floriilor — 27.03.2015 07:19:10

Despre sfantul Sacrament al Altarului — 18.03.2015 15:30:53

Semnul crucii in Biserica Evanghelica Lutherana — 09.03.2015 12:11:00

Despre marturisirea si iertarea pacatelor — 06.03.2015 08:48:55

Despre Sfantul Sacrament al Botezului — 03.03.2015 14:02:25

Despre Evanghelia lui Cristos — 24.02.2015 10:40:50

Despre Postul Mare — 20.02.2015 08:05:58

Despre Cuvantul lui Dumnezeu — 18.02.2015 13:44:51

Ce este un crestin lutheran? — 02.02.2015 13:19:41

Convertirea Sf. Apostol Pavel si convertirea noastra — 28.01.2015 12:13:00

Elemente din Liturghia Evanghelica Lutherana — 22.01.2015 11:52:15

Despre inchinarea lutherana — 19.01.2015 15:35:48

Botezul Domnului Cristos si botezul nostru — 09.01.2015 12:44:12

Epifania Domnului nostru Isus Cristos — 06.01.2015 15:06:11

Despre justificare, sfintire si credinta — 30.12.2014 08:43:29

Uciderea pruncilor din Betheem — 29.12.2014 08:32:36

"Infăşat în scutece şi culcat într-o iesle" - a patra Duminica din Advent — 22.12.2014 08:28:20

"vi S-a născut un Mântuitor, care este Cristos, Domnul" - A treia Duminica din Advent — 15.12.2014 13:01:34

"Iată că vei rămâne însărcinată şi vei naşte un Fiu" - A doua Duminica din Advent — 10.12.2014 10:01:05

"Un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat" - Prima Duminica din Advent — 02.12.2014 14:31:14

Timpul Adventului — 28.11.2014 08:06:45

O apologie a confesionalismului — 24.11.2014 09:26:44

Cunoasterea Sfintelor Scripturi — 10.11.2014 07:42:43

O apologie a Sfintei Cine — 05.11.2014 15:29:05

De ce sunt un crestin evanghelic lutheran in 95 de afirmatii de credinta — 29.10.2014 18:05:12

Cele 95 de teze ale lui Martin Luther — 27.10.2014 17:42:48

Viata vesnica si cunoasterea lui Dumnezeu — 27.10.2014 07:21:05

Nasterea Reformei Protestante, 31 Octombrie 1517 — 25.10.2014 19:13:17

Lutheranismul de la origini si pana in secolul XX — 22.10.2014 08:16:03

Sumar al vietii lui Martin Luther — 15.10.2014 15:06:13

Despre Sf.Biserica si Sf.Sacramente — 15.10.2014 07:51:28

Introducere in doctrina Sacramentelor — 13.10.2014 07:24:59

Nasterea Reformei Protestante - Parte 1 — 03.10.2014 12:17:30

Încercările de reformare a bisericii premergatoare Reformei Protestante — 03.10.2014 12:04:58

Despre doctrina Botezului — 22.09.2014 08:20:19

Despre comunicarea atributelor in Cristos — 19.09.2014 12:04:05

Sacramentele: ceremonii sacre, instituite de catre Dumnezeu — 15.09.2014 14:54:42

Credinta catolica a Bisericii Evanghelice Lutherane — 11.09.2014 12:37:22

Si nu ne duce pe noi in ispita — 01.09.2014 11:08:39

De ce este Biserica Evanghelica Luterană o Biserică liturgică? — 28.08.2014 11:36:16

Despre uniunea mistica — 27.08.2014 11:12:43

Introducere la "Crezul Apostolic" — 26.08.2014 14:00:23

Despre comuniunea celor doua naturi in Cristos — 12.08.2014 09:39:50

Johann Sebastian Bach (1685-1750) — 04.08.2014 12:01:27

Lutheranismul despre unirea hypostatica — 04.08.2014 06:34:58

Rugaciunea "Tatal nostru" - Partea a VI-a — 28.07.2014 09:45:04

Despre Sfanta Cina - Rezumat — 25.07.2014 10:56:05

Cristologie Lutherana, Partea 1 — 17.07.2014 13:05:58

Rugaciunea "Tatal nostru" - partea a V-a — 14.07.2014 12:50:01

Rugaciunea "Tatal nostru" - Partea IV — 08.07.2014 09:35:36

Despre dragostea crestina — 23.06.2014 08:49:10

Rugaciunea "Tatal Nostru" - Partea a III-a — 16.06.2014 11:00:13

Despre Cuvantul lui Dumnezeu - Partea a II-a — 03.06.2014 11:50:28

Rugaciunea Tatal nostru - Partea a II-a — 12.05.2014 14:34:21

Biserica lui Cristos si statul laic — 09.05.2014 05:41:58

Biserica lui Cristos si slujirea crestina — 05.05.2014 09:37:29

Rugaciunea "Tatal nostru" - Introducere — 28.04.2014 08:39:03

Despre credinta si faptele bune — 24.04.2014 06:00:16

Mijloacele Harului in Biserica Evanghelica Lutherana — 23.04.2014 13:56:33

Nebunia crucii lui Cristos — 16.04.2014 11:28:13

Articolele de la Smalcald - Partea 6 — 14.04.2014 08:52:05

Despre faptele bune — 11.04.2014 12:33:37

Articolele de la Smalcald - Partea 5 — 07.04.2014 12:24:02

Articolele de la Smalcald - Partea 4 — 02.04.2014 12:18:11

Cred in iertarea pacatelor — 31.03.2014 06:17:10

Articolele de la Smalcald - Partea 3 — 28.03.2014 07:13:57

Articolele de la Smalcald - Partea 2 — 26.03.2014 09:20:28

Articolele de la Smalcald - Partea 1 — 24.03.2014 13:12:13

Justificarea numai prin credinta — 24.03.2014 13:02:58

Biserica Sfanta si Atotcuprinzatoare — 17.03.2014 12:30:20

Cristos si rascumpararea din pacat — 12.03.2014 14:35:23

Marturisiri de credinta lutherane — 10.03.2014 15:41:58

Creatia, omul si pacatul — 07.03.2014 13:11:41

Dumnezeu si revelatia Sa — 03.03.2014 10:06:34

Ce este un sacrament? — 28.02.2014 09:51:42

Cred in Duhul Sfant — 24.02.2014 11:37:41

Cred in Isus Cristos, Domnul nostru! — 10.02.2014 12:44:55

Cred in Dumnezeu Atottiitorul — 03.02.2014 13:00:49

Ce ne invata Sf. Scriptura? — 21.01.2014 14:56:28

Este toata Scriptura inspirata de Dumnezeu? — 21.01.2014 12:34:42

Au nevoie credinciosii de apartenenta la o Biserica? — 14.01.2014 08:38:23

Crezul Apostolic despre credinta. — 13.01.2014 07:40:36

O introducere in teologia Sfintei Cine. — 09.01.2014 13:27:01

Ganduri despre "Fiul lui Dumnezeu" — 07.01.2014 08:22:11

O analiza a principalelor contributii teologice ale Sf. Augustin — 06.01.2014 08:47:37

Intruducere la "Crezul Apostolic" — 31.12.2013 09:51:17

Cristos s-a intrupat pentru noi. — 23.12.2013 07:45:07

Despre necesitatea inradacinarii Bisericii in credinta adevarata — 20.11.2013 11:33:47