Justificarea numai prin credinta

Data postării: 24.03.2014 13:02:58

Bisericile Evanghelice Lutherane cred că Dumnezeu a justificat pe toți păcătoșii, pe care El i-a declarat neprihăniți de dragul lui Isus Cristos. Acesta este mesajul central al Sf. Scripturii de care însăși existența Bisericii depinde. Este un mesaj relevant pentru oamenii din toate timpurile, din toate locurile, din toate rasele și toate păturile sociale, pentru că "printr-o singură greşeală a venit o osândă care a lovit pe toţi oamenii" (Romani 5:18). Toți oamenii au nevoie de iertarea păcatelor înaintea lui Dumnezeu, și Sf. Scriptură proclamă faptul că toți oamenii au fost justificați, pentru că "printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toţi oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viaţa" (Romani 5:18).

Bisericile Evanghelice Lutherane cred că, în mod personal, am primit acest dar de iertare a păcatelor nu pe baza propriilor noastre fapte, ci numai prin credință (Efeseni 2:8-9). Justificarea prin credința reprezintă acea încredere în Isus Cristos și în lucrarea sa de răscumpărare. Această credință nu justifică pe baza vreunei puteri existente în sine însuși, ci doar datorită mântuiriipregătite în mod special de către Dumnezeu în Isus Cristos și care este cuprinsă în această credință (Romani 3:28 și 4:05). Pe de altă parte, cu toate că Isus Cristos a murit pentru toți oamenii, Sf. Scriptură ne spune că "cine nu va crede, va fi condamnat" (Marcu 16:16). Necredincioșii pierd iertarea câstigată pentru ei de către Isus Cristos (Ioan 8:24).

Bisericile Evanghelice Lutherane cred că oamenii nu pot produce singuri acestă credință în inimile lor, deoarece "omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege" (1 Corinteni 2:14). De fapt, "umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu" (Romani 8:7). Duhul Sfânt este cel care dă oamenilor credință și putere să recunoască faptul că "Isus este Domnul" (1 Corinteni 12:03). Duhul Sfânt lucrează această credință în om prin intermediul Evangheliei (Romani 10:17). Noicredem, prin urmare, că lucrarea de convertire a unei persoanei este în întregime lucrarea harului lui Dumnezeu. Actul de respingere a Evangheliei este însă în întregime vina proprie a celui necredincios (Matei 23:37).

Bisericile Evanghelice Lutherane cred că păcătoșii sunt mântuiți exclusiv prin har. Harul reprezintă dragostea nemeritată aratată de Dumnezeu oamenilor păcătoși. Această iubire l-a condus pe Dumnezeu să le ofere oamenilor păcătoși tot ceea ce aceștia au nevoie pentru mântuirea lor. Toate aceeste lucruri reprezintă un dar al lui Dumnezeu. Oamenii nu fac nimic și nici nu pot să facă nimic pentru a câștiga macar o parte din acest dar (Efeseni 2:8-9).

Bisericile Evanghelice Lutherane cred că înainte de crearea lumii, Dumnezeu a ales pe acele persoane cărora, la un anumit moment de timp, El îi va transforma prin intermediul Evangheliei lui Isus Cristos și îi va păstra în credință pentru viața veșnică (Efeseni 1:4-6, Romani 8:29-30). Această alegere a lui Dumnezeu pentru credință și mântuire nu a fost cauzată în nici un fel de vreun merit venit din partea omului, ci arată în mod clar că mântuirea este opera completă a harului lui Dumnezeu (Romani 11:5-6).

Bisericile Evanghelice Lutherane cred că în momentul morții, sufletele celor care cred în Isus Cristos se duc imediat pentru a fi cu Domnul în bucuria cerului, acest lucru datorându-selucrării de ispășire a lui Isus Cristos (Luca 23:43). Sufletele celor care nu cred în Isus Cristos, merg pentru o eternitate de mizerie petrecută în iad (Luca 16:22-24).

Bisericile Evanghelice Lutherane resping orice învățătură care susține că oamenii ar putea într-un fel să contribuie la mântuirea lor. Noi respingem credința conform căreia persoanele prin propria lor putere pot coopera în vederea convertirii lor sau pentru a lua o decizie în favoarea lui Cristos (Ioan 15:16). Noi respingem credința conform careia cei care au fost convertiți sunt aceia care s-au dovedit mai puțin rezistenți la chemarea harul lui Dumnezeu în comparație cu cei care continua să rămână neconvertiți. Noi respingem toate eforturile care încearcă să prezinte credința ca fiind o condiție necesară de îndeplinit de către oameni pentru ca aceștia să coopereze în justificarea lor. Respingem ferm orice încercare de ai justifica pe păcătoși în alte moduri în fața lui Dumnezeu.

Bisericile Evanghelice Lutherane resping orice sugestie care încearcă să sustină că doctrina justificării prin credință nu mai are semnificație pentru ziua de astăzi.

Bisericile Evanghelice Lutherane resping ideea conform căreia o persoană credincioasă nu poate cădea de la credință. Susținem aceasta afirmație deoarece Sf. Scriptură ne spune că acest lucru este posibil (1 Corinteni 10:12).

Bisericile Evanghelice Lutherane resping concluzia conform căreia care cei care ajung în iad o fac deoarece Dumnezeu i-a ales pentru acest lucru. Afirmăm acest lucru deoarece credem că Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți (1 Timotei 2:4, 2 Petru 3:9).

Bisericile Evanghelice Lutherane resping universalismul, credința că toți oamenii vor fi mântuiți, chiar și cei care nu au credință în Isus Cristos (Ioan 3:36). Respingem și conceptele care susțin că există și alte modalități de mântuire pentru om, altele decât credința în Isus Cristos (Ioan 14:6, Faptele Apostolilor 4:12). Noi respingem orice învățătură care susține că nu contează ce anume crezi cu exactitate, atât timp cât ai o credință în Dumnezeu.

Aceasta este ceea ce ne învață Sf. Scriptura despre îndreptățirea prin har, prin credință. Aceasta este ceea ce noi credem, învățăm și mărturisim.

O traducere de Sorin H. Trifa dupa documentul "This we belive" apartinand WELS. Documentul in limba engleza poate fi accesat aici. Tradus si publicat cu acordul WELS