„Acesta este Fiul meu cel iubit, în care mi-am găsit plăcerea!”, Matei 3:13-17

Data postării: 16.01.2020 13:48:16

Botezul Domnului Isus Cristos, prima Duminică după Epifanie. Rev. Sorin H. Trifa

Har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Isus Cristos. Dragii mei, în această Duminică suntem în cea de-a doua Duminică după Epifania Domului nostru Isus Cristos. În Calendarul Bisericii Luterane prima Duminică după Epifanie este sărbătoarea Botezul Domnului. Sărbătoarea Epifaniei cade mereu la data de 6 Ianuarie, de aceea, sărbătoarea Botezului Domnului Cristos nu are o dată fixă ci cade între 7 și 13 Ianuarie. Deși Sezonul Epifaniei are culoarea liturgică verde, această sărbătoare are culoarea liturgică albă, o culoare care simbolizează puritatea și împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Pentru această Duminică a botezului Domnului nostru Isus Cristos, predica este fundamentată pe Matei 3:13-17

13 Atunci a venit Isus din Galiléea la Iordán, la Ioan, ca să fie botezat de el. 14 Dar Ioan încerca să-l oprească, spunându-i: „Eu am nevoie să fiu botezat de tine şi tu vii la mine?”. 15 Răspunzând, Isus i-a zis: „Lasă acum, căci aşa se cuvine, ca noi să împlinim toată dreptatea!”. Atunci el l-a lăsat. 16 După ce a fost botezat, Isus a ieşit îndată din apă. Şi iată că s-au deschis cerurile şi l-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel şi venind deasupra lui! 17 Şi iată, a fost un glas din ceruri care spunea: „Acesta este Fiul meu cel iubit, în care mi-am găsit plăcerea!”

În pericopa noastră, Sfântul Apostol și Evanghelist Matei ni-l prezintă pe Isus din Nazaret venind la Iordan la vârsta de 30 de ani pentru a fi botezat de către Sfântul Ioan Botezătorul exact așa cum procedau păcătoșii care, ne spune Sfântul Apostol Matei: ”mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan (Mt.3,6). În aceste circumstanțe îl descoperim pe Sfântul Ioan Botezătorul adresându-i-se Domnului Isus Cristos cu următoarele cuvinte: "Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?" (Mt.3,14). Acestei îngrijorări manifestată de către Sfântul Ioan Botezătorul, Domnul Isus Cristos îi răspunde cu cuvintele: ”lasă-mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit (Mt.3,15). Cu alte cuvinte, Domnul îi spune Sfântului Ioan Botezătorul faptul că dacă pentru păcătoși este necesar să fie botezați pentru a fi salvați, atunci El însuși trebuie botezat deoarece luând asupra lui toate păcatele noastre, el a devenit păcătos și, în consecință, trebuie să se supună la ceea ce Dumnezeu a cerut pentru ca păcătosul să devină drept prin Cristos.

Dragii mei, noi oamenii suntem cu toții păcătoși și datorită păcatelor noastre suntem în rebeliune față de Dumnezeu. De aceea trebuie să avem în mintea noastră această imagine. Domnul Isus Cristos nu doar că a instituit Sacramentul Botezului pentru noi și pentru iertarea păcatelor noastre ci el însuși s-a supus acestui Sacramemt. Din acest motiv acest minunat Sacrament este practicat de către Biserica lui Cristos, deoarece oricine dorește să fie salvat trebuie să fie botezat. Orice sfidare a Botezului nu este alt ceva decât o supunere față de tatăl minciunii care este Diavolul. Dragii mei, de ce să refuzăm Botezul pentru noi și pentru copiii noștri în condițiile în care chiar Fiul lui Dumnezeu a fost botezat? De ce trebuie ca omul să fie orb cu privire la acest minunat Sacrament? Chiar dacă Botezul nu ar avea nici un fel de efect sau nu ar aduce nimic special in viața noastră, nu ar trebui noi să arătăm reverență față de acest Sacrament numai pentru simplu motiv că însuși Domnul nostru Isus Cristos a fost botezat?

Sfântul Apostol și Evanghelist Matei ne spune care este beneficiul Botezului. Vedem faptul că după ce Domnul Isus Cristos a fost botezat ”cerurile s-au deschis, şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel şi venind peste El (Mt.3,16). Dragii mei, atunci când primim Botezul, cerurile se deschid și între noi și Dumnezeu nu mai există nici un fel de barieră. La botezul Domnului Isus Cristos, Dumnezeu Tatăl este prezent spunând: ”acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea (Mt.3,17). Dragii mei, nu sunt aceste cuvinte poate cea mai clară dovadă a faptului că Dumnezeu este mulțumit ca noi să fim botezați? Aceste cuvinte spune de către Dumnezeu la botezul Fiului Său sunt cuvinte spuse la botezul fiecăruia dintre noi deoarece Cristos a fost botezat pentru noi. Duhul Sfânt este, de asemenea prezent, iar în cazul Botezului Domnului nostru Isus Cristos el a luat forma unui porumbel. Toată această manifestare supranaturală a cerului este o dovadă a faptul că Dumnezeu nu mai este mâniat pe noi ci ne-a adoptat ca fii ai săi în Cristos. Domnul Isus Cristos nu s-a botezat doar pentru ca noi să luam un exemplu de la el ci și pentru a ne descoperi mila lui Dumnezeu manifestată în Botez tocmai pentru a ne încuraja ca să privim acest minunat Sacrament cu cea mai mare încredere.

Dragii mei, ași vrea să ne uităm pentru scurt timp la cuvintele pe care însăși gura lui Dumnezeu le-a rostit la Botezul Fiului Său: ”acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea (Mt.3,17). Dacă vom face o călătorie în timp și vom merge pe Muntele Sinai, acolo vom găsi pe Dumnezeu vorbind iar Moise descrie atmosfera astfel: ”au fost tunete, fulgere şi un nor gros pe munte; trâmbiţa răsuna cu putere, şi tot poporul din tabără a fost apucat de spaimă. [...] Muntele Sinai era tot numai fum, pentru că Domnul Se coborâse pe el în mijlocul focului. Fumul acesta se înălţa ca fumul unui cuptor, şi tot muntele se cutremura cu putere”(Ex.19,16-18). Observați diferența dintre cele două discursuri? Cel de pe Muntele Sinai este unul plin de mânie iar poporul este îngrozit de atmosfera creată pe când cel de la Botezul Domnului este unul plin de milă, de har și de iubire. Prin cuvintele Lui, Dumnezeu însuși revelează faptul că acest om botezat de către Ioan Botezătorul - în același fel în care a botezat pe toți cei păcătoși - nu este alt cineva decât Mesia, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Astfel, omul nu are nici un motiv să se mai teamă de prezența fizică a lui Dumnezeu așa cum s-a întâmplat pe Muntele Sinai acolo unde oamenii au fost îngroziți datorită prezenței Divine. În Isus Cristos, Dumnezeu nu a mai venit la noi cu tunete, cu fulgere și cu amenințări după cum citim: ”coboară-te şi porunceşte poporului cu tot dinadinsul să nu dea buzna spre Domnul, ca să se uite, pentru ca nu cumva să piară un mare număr dintre ei. Preoţii, care se apropie de Domnul, să se sfinţească şi ei, ca nu cumva să-i lovească Domnul cu moartea (Ex.19,21-22) ci Dumnezeu a venit la noi cu o voce blândă, plină de har și de iubire astfel încât noi nu mai avem motive să fim speriați ci avem motive să jubilăm de bucurie. Cuvintele lui Dumnezeu sunt enorm de importante pentru noi pentru faptul că ele revelează faptul că mânia lui Dumnezeu îndreptată împotriva noastră datorită păcatelor noastre a fost stinsă în acest om care stă în apa Iordanului fiind botezat de către Sfântul Ioan Botezătorul.

Dragii mei, Domnul Isus Cristos nu a avut nevoie să fie Botezat la fel cu nu avea nevoie nici să fie tăiat împrejur în cea de-a opta zi de la naștere. El era fără păcat, era Dumnezeu cel adevărat căruia toate lucrurile și regulile îi sunt supuse. Sacramentul Botezului a fost instituit pentru cei păcătoși pentru ca, recunoscându-si și mărturisindu-și păcatele, aceștia să fie eliberați de sub robia păcatului și aduși în harul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu nu a fost botezat pentru că avea nevoie de botez ci pentru că noi avem nevoie de botez. În apa Iordanului, cel care era fără păcat a luat asupra lui păcatele noastre pentru ca astfel să devină păcătos iar noi să fim curățați de păcatul nostru după cum ne spune Sfântul Apostol Paul: ”Cristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi (Gal.3,13) iar Sfântul Profet Isaia spune, la rândul lui: ”Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor” (Is.53,6). Harul lui Dumnezeu s-a revărsat în botezul nostru deoarece mânia lui Dumnezeu s-a revărsat asupra Domnului nostru Isus Cristos la cruce. În acest plan de salvare a omului, Dumnezeu și-a găsit plăcerea. Dragii mei, Domnul Cristos a fost botezat pentru confortul nostru. Pentru ca noi să credem că păcatele noastre au fost șterse și puse asupra lui Cristos care a făcut ispășire pentru ele prin moartea sa pe cruce. De acum, botezul nostru este o asigurare cu privire la faptul că Dumnezeu este milostiv cu noi și plin de iubire de dragul Fiului său prea scump care a devenit unul asemenea nouă și s-a adus pe sine ca jertfă pentru noi.

Această voce din cer ar trebui să fie ascultată de către om cu foarte profundă atenție. Aceste cuvinte ar trebui să fie o comoara de mare preț pentru noi și să le avem mereu înaintea ochilor noștii. Dumnezeu ne spune el însuși faptul că Fiul sau, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, este cu noi, este de partea noastră. Ne înțelege, ne iubește și ne mântuiește. Acest Fiul al lui Dumnezeu, cel care este lumină din lumină, a venit înaintea Sfântului Ioan Botezătorul pentru a primi botezul.

În acest Isus din Nazaret îl vedem pe Dumnezeu manifestându-se cu harul său în trei moduri speciale. Vedem aceste manifestări în relația dintre cele trei Persoane ale Sfintei Treimi care, așa cum am spus, a avut ca scop ca omul să înțeleagă faptul că în acest Isus din Nazaret Dumnezeu îi nu mai privește cu mânie ci cu milă și dragoste pe toți aceia care se încred în Fiul său. Dumnezeu însuși spune că își va găsi plăcerea în tot ceea ce Fiul său va face, va zice sau va dori. Din păcate, astăzi, milioane de creștini sfidează aceste cuvinte ale lui Dumnezeu și afirmă faptul că Dumnezeu găsește plăcere în ceea ce noi facem pentru el, în tradițiile pe care le ținem, în împlinirea prescripțiilor Legii, în efortul nostru de ai face pe plac lui Dumnezeu. Și astfel, enorm de mulți creștini nu mai au timp să asculte și să se bucure de Cuvintele sfinte deoarece își petrec viața făcând eforturi de a câștiga favoarea lui Dumnezeu, uitând totalmente de harul și de dragostea pe care Dumnezeu ne-o arată în și prin Cristos și pentru care cere numai credința noastră în Evanghelia lui Cristos. Oricine nu îl accepta prin credință pe Fiul lui Dumnezeu, oricât de mult se va strădui să facă voia lui Dumnezeu, va eșua și se va afla sub condamnarea lui Dumnezeu pentru veșnicie. De ce? Pentru că ei sfidează aceste cuvinte spuse de către Dumnezeu însuși.

Duminica trecută, în sărbătoarea Epifaniei Domnului nostru Isus Cristos am vorbit despre minunata revelație pe care Fiul lui Dumnezeu a avut-o înaintea neamurilor reprezentate de către înțelepții veniți de la răsărit. Această nouă epifanie în botezul Domnului Isus Cristos este la fel de specială deoarece acesta implică de asemenea Sfânta Treime, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Este foarte interesat faptul că această manifestare a Sfintei Treimi nu a avut loc în Templu de la Ierusalim sau în alt loc special, ci, iată, a avut loc la Botezul Domnului nostru Isus Cristos. De ce? Pentru ca noi să înțelegem și să învățăm să apreciem Botezul și importanța lui în viața noastră. Botezul este modul prin care Dumnezeu ne face sfinți ai săi.

Astăzi sunt multe sisteme teologice care spun ca Botezul este doar apă și el nu aduce beneficii în viața celui care îl primește. Spun aceste sisteme că botezul nu produce nici iertarea păcatelor și nici regenerare. Dar, dragii mei, Botezul nu este doar apă simplă, ea este apă căreia îi este atașat Cuvântul lui Dumnezeu, promisiunea Evangheliei de a ne mântui prin Cristos, după cum spune Micul Catehism. Botezul este o apă plină de har și acesta este administrată în numele lui Dumnezeu Tatăl, al Fiului și al Duhului Sfânt care sunt acolo în Botezul nostru așa cum au fost în Botezul Domnului Isus Cristos. Botezul este eficient în viața noastră pentru că el este rânduit de Dumnezeu pentru mântuirea noastră și astfel este Evanghelie pură.

Dragii mei, prin Botezul în apa Iordanului, Domul Isus Cristos a ales să devină cel mai păcătos om din lume. Prin faptul că a luat păcatele noastre asupra lui, Isus s-a identificat cu fiecare dintre noi. Purtând păcatele noastre asupra lui, Cristos a intrat în apa pocăinței alături de noi. Cristos a luat din Iordan toate păcatele noastre pe care apoi le-a purtat pe cruce. Cristos a luat asupra sa păcatele noastre iar îl locul lor a pus neprihănirea lui. Așa a hotărât Dumnezeu ca neprihănirea și judecata lui să meargă împreună.

Dragii mei, Dumnezeu își găsește plăcerea deplină în Fiul său iubit. Duhul Sfânt lucrează prin Botezul fiecăruia dintre noi pentru a ne alătura lui Cristos. De aceea, plăcerea pe care Dumnezeu o găsește în Cristos este o plăcere pe care o găsește în fiecare dintre noi. Prin jertfa lui Cristos pe cruce, noi aparținem lui Dumnezeu, suntem ai lui Dumnezeu. Prin Cristos noi am fost înfiați ca fii ai lui Dumnezeu. Iată ce spune cu privire la acest lucru Sfântul Apostol Paul: ”pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă: "Ava", adică: "Tată!" Aşa că nu mai eşti rob, ci fiu; şi, dacă eşti fiu, eşti şi moştenitor, prin Dumnezeu (Gal.4,6-7). Atunci când noi ne aducem aminte de Botezul nostru, ne aducem aminte de faptul că prin Cristos am fost iertați și curățați de păcatele noaste. Păcatele noastre au fost spălate în apa botezului deoarece prin Cristos noi am fost iertați, curățați de păcatele noastre și făcuți moștenitori ai vieții veșnice în Împărăția lui Dumnezeu. Aveți încredere în ceea ce ne spune Sfântul Apostol Paul: ”El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Cristos, Mântuitorul nostru; pentru ca, odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui, să ne facem, în nădejde, moştenitori ai vieţii veşnice (Tit 3,5-7).

AMIN!