Biserica lui Cristos si statul laic

Data postării: 09.05.2014 05:41:58

Biserica Evanghelica Lutherana crede că nu doar Biserica ci și statul reprezintă o autoritatea instituită de Dumnezeu după cum ni se spune faptul că "stăpânirile care există au fost rânduite de Dumnezeu" (Romani 13:1). Creștinii trebuie, prin urmare, de dragul conștiinței, să fie supuşi autoritatilor guvernamentale care domnesc peste ei (Romani 13:5), cu excepția cazului în care această autoritate le poruncește să nu asculte de Dumnezeu (Faptele Apostolilor 5:29).

Biserica Evanghelica Lutherana crede că Dumnezeu a dat Bisericii și statului responsabilități distincte. Bisericii Sale, Domnului i-a dat responsabilitatea de a chema păcătoși la pocăință, de a vesti iertarea păcatelor prin crucea lui Cristos și responsabilitatea de a încuraja credincioșii în trairea vieții creștine. Scopul Bisericii este acela de a conduce pe cei chemati de Dumnezeu spremântuirea veșnică, prin credința în Cristos. În ceea ce priveste statul, Domnul i-a atribuit acestuia sarcina de a menține ordinea și pacea, de ai pedepsi pe răufăcători și de a organiza functionarea corecta a tuturor instituțiilor civile din cadrul societatii umane (Romani 13:3,4). Scopul este "ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea." (1 Timotei 2:2).

Biserica Evanghelica Lutherana credecă singurul scop pentru care Dumnezeu a dat Biserica este acela a îndeplini propăvăduirea Cuvântului și administrarea Sacramentelor (Matei 28:19-20). Oamenii sunt transformați de Duhul Sfânt doar prin mesajul Legii și al Evanghelie, păcatul și harul, mânia lui Dumnezeu îndreptată împotriva păcatului și mila lui Dumnezeu în Isus Cristos. Noi credem că mijloacele acordate statului pentru îndeplinirea atribuitelor sale sunt legile civile însotite de pedepse și recompense, stabilite și aplicate în conformitate cu lumina rațiunii umane (Romani 13:4). Lumina rațiunii umane include cunoașterea naturală a lui Dumnezeu, cunoașterea naturală a legii, și conștiința umană.

Noi credem că relația corectă dintre biserică și stat este păstrată numai atunci când fiecare rămâne în sfera sa atribuită în mod divin și utilizează mijloacele încredințate fiecaruia de către Dumnezeu. Biserica nu ar trebui să exercite autoritate civilă și nici nu trebuie să interfereze cu statul în îndeplinirea responsabilităților. Statul nu trebuie să devină un mesager al Evangheliei, și nici să nu interfereze cu Biserica în misiunea acesteia de predicare. Biserica nu trebuie să încerce să utilizeze legea civilă și forța cu scopul de ai conduce pe oameni la Cristos. Statul nu ar trebui să încercesă guverneze prin intermediul Evangheliei. Pe de altă parte, Biserica și statul pot coopera într-un efort comun atât timp cât fiecare rămâne în scopul pentru care a fost desemnat și utilizează mijloacele specifice încredințate lor.

Biserica Evanghelica Lutherana crede că creștinii sunt cetățeni în ambele împarății și trebuie să îl slujescă pe Dumnezeu prin îndeplinirea cu credință a tuturor atribuțiilor lor din ambele domenii (Romani 13:6-7).

Biserica Evanghelica Lutherana respinge orice încercare a statului de a restrânge libera exercitare a credințelor religioase.

Biserica Evanghelica Lutherana respinge acele opinii care arată că Biserica trebuie să ghideze și să influențeze în mod direct statul în conducerea afacerilor sale.

Biserica Evanghelica Lutherana respinge orice încercare a Bisericii de a recurge la asistența financiară din partea statului în îndeplinirea scopurilor sale.

Biserica Evanghelica Lutherana respinge acele opinii care susțin că cetățenii sunt liberi să trateze acele legi ale statului cu care nu sunt de acord pe baza judecății personale.

Aceasta este ceea ce ne învață Sf. Scriptură despre Biserica și stat. Aceasta este ceea ce noi credem, învățăm și mărturisim.

O traducere de Sorin H. Trifa dupa documentul "This we belive" apartinand WELS. Documentul in limba engleza poate fi accesat aici. Tradus si publicat cu acordul WELS