Maria, binecuvântată eşti tu între femei!

Data postării: 15.08.2017 07:59:20

În Bisericile Protestante, inclusiv în Bisericile Lutherane Confesionale, sfânta și binecuvântata Fecioară Maria nu este adorată iar credincioșii nu îi înalță rugăciuni. Din păcate însă, în dorința de a repudia absolut tot ceea ce lasă senzația că vine de la catolici, cele mai multe Biserici Protestante și Neo-Protestante, își amintesc de această sfânta și binecuvântata Fecioară doar câteva minute pe an, atunci când o leagă de nașterea Domnului Isus Cristos. Este foarte adevărat că perspectivele catolică și ortodoxă cu privire la sfânta și binecuvântata Fecioară sunt nefondate din punct de vedere biblic, deoarece Sfânta Scriptură afirmă faptul că unicul rol pe care sfânta și binecuvântata Fecioară l-a avut în planul de mântuire a fost acela de al purta în pântecul ei pe Fiul lui Dumnezeu întrupat. Din acest motiv, sfânta și binecuvântata Fecioară nu este co-mântuitoare și nici nu este un mediator în mântuirea noastră, aceste roluri aparținându-i exclusiv lui Isus Cristos. Cu toate acestea, cele mai multe Biserici Protestante, între care și multe Biserici Lutherane, au ales să ”îngroape” învățătura creștină despre sfânta și binecuvântata Fecioară transformând-o pe această femeie despre care sfântul îngerul Gabriel spune ”binecuvântată eşti tu între femei!" iar mai apoi, sub inspirația Duhului Sfânt, sfânta Elisabeta spune: ”binecuvântată eşti tu între femei”. Același lucru, dar cu alte cuvinte, îl afirmă însuși sfânta și binecuvântata Feciora , care, plină de Duhul Sfânt, spune astfel: ”de acum încolo, toate neamurile îmi vor zice fericită”. Sfânta Scriptura ne spune că toate aceste cuvinte au fost inspirate de către Duhul Sfânt și o privesc pe acestă minunată, sfântă și binecuvântată fecioară din Nazareth, o femeie unică în lumea acesta și binecuvântată mai presus de orice ființă umană.

Dragă cititorule, dacă oamenii au fost binecuvântați cu prezența fizică a Domnului Isus Cristos timp de trei ani, această minunată, sfântă și binecuvântată femeie a stat în prezența Fiului lui Dumnezeu trei zeci și trei de ani și nouă luni, nouă luni purtându-l în pântecul ei binecuvântat iar restul anilor îngrijindu-l, crescându-l, mângâindu-l și iubindu-l. Nimeni nu a mai avut o astfel de binecuvântare a unui uniuni atât de intime între om și Dumnezeu așa cum a avut această minunată, sfântă și binecuvântată fecioară din Nazareth. Ea l-a purtat în pântecul ei pe Dumnezeu în plinătatea dumnezeirii lui și s-a împărtășit cu prezența lui fizică timp de treizeci și trei de ani. Acest lucru este cu adevărat extraordinar. Timp de nouă luni, această minunată, sfântă și binecuvântată fecioară din Nazareth a fost Templul lui Dumnezeu iar pântecul ei a fost Sfânta Sfintelor deoarece însuși Dumnezeu cel atotputernic a fost prezent acolo fizic așa cum el era prezent în Tabernacol. Prezența lui Cristos este una sfințitoare. De aceea vorbim despre Templu Sfânt, despre Sfânta Sfintelor sau despre obiectele de cult de la templu care erau sfinte. Acolo unde Cristos este prezent este prezentă și sfințenia. Cristos iartă păcatele și prin prezența lui sfințește. Din acest motiv, protestanții nu ar trebui să se teamă să afirme faptul că această fecioară din Nazareth este sfântă și binecuvântată pentru că prezența lui Cristos a sfințit-o iar Scriptura însuși o numește ”binecuvântată”. Din păcate, cei mai mulți dintre protestanți și toți neo-protestanții preferă să ignore aceste învățături ale Sfintei Scripturi și să o pună pe minunată, sfântă și binecuvântată Fecioară Maria în uitare, ignorare și chiar disprețuitoare. Un prieten apropiat de sufletul meu îmi spunea faptul că în Bisericile în care minunată, sfântă și binecuvântată Fecioară Maria este ignorată și disprețuită, femeile sunt ridicate la altare și la amvoane unde slujesc ca preoți sau pastori și predică, deși Sfânta Scriptură condamnă acesta practică. De asemenea, aceste Biserici ridică femei care sunt ”binecuvântate cu darul profeției” și care conduc poporul la cunoașterea lui Dumnezeu. Toate acestea în timp ce minunată, sfântă și binecuvântată Fecioară Maria este pusă la colț, ignorată și disprețuită. Astăzi, am cercetat paginile de facebook ale prietenilor mei protestanți și neo-protestanți pentru a vedea daca amintesc ceva despre sfânta și binecuvântata Fecioară Maria. Răspunsul este: nimic.

Deși noi, lutheranii confesionali, nu o adorăm și nici nu o venerăm pe minunată, sfântă și binecuvântată fecioară din Nazareth, nu ne închinăm ei și nici nu o vedem drept co-mântuitoare, noi o iubim și o respectăm așa cum merită. Îmi doresc ca să înțelegeți de ce lutheranii confesionali au această poziție aflată între cea catolică și extrema neo-protestantă cu privire la sfânta și binecuvântata Fecioară Maria.

Primul, si poate cel mai important argument cu privire la acesta binecuvântată femeie este acela ca Sfânta Fecioara Maria este mama lui Dumnezeu. Copilul pe care Sfânta Fecioara l-a purtat in pântecul ei este Fiul Tatălui Ceresc, Dumnezeu adevărat, etern si atotputernic. Trebuie sa afirmam faptul ca, deși se afla in forma unui embrion in pântecul Mamei sale, Isus Cristos împărtășea natura divina a Tatălui Sa. In pântecul Sfintei Fecioare, Isus Cristos a fost pe deplin divin, la fel cum a fost pe deplin uman. El nu era un simplu embrion ci era Dumnezeu, Creatorul si Mântuitorul nostru. Acest lucru face ca Sfânta Fecioara Maria sa fie cu adevărat “binecuvântata” intre femei si nu numai. Nimeni altcineva nu a experimenta si nici nu va mai experimenta ceea ce înseamnă sa fi mama lui Dumnezeu. Oricine neaga faptul ca Sfânta Fecioara Maria este mama lui Dumnezeu neagă inclusiv faptul că Isus Cristos a fost Dumnezeu. Daca Sfânta Fecioara Maria nu a fost mama lui Dumnezeu, atunci întreaga noastră mântuire este doar o poveste frumoasa iar noi suntem pierduți în păcatele noastre. Protestanții trebuie sa afirme faptul ca Sfânta Fecioara Maria este mama lui Dumnezeu cu atât mai mult cu cat ei afirma faptul ca noi suntem copiii lui Dumnezeu în și prin Isus Cristos.

Sfântul Apostol Ioan spune ca “Cuvântul s-a făcut trup si a locuit printre noi” (Ioan 1:14). Cuvântul s-a întrupat literalmente din Sfânta Fecioara Maria. Putem sa spunem ca, pentru noua luni de zile, divinitatea a locuit in trupul Sfintei Maria. Știm cu toții ce legătura unica se formează intre o mama si pruncul care creste in pântecul ei si astfel ne putem imagina ce legătura unica si intima a existat intre Sfânta Fecioară Maria si Fiul lui Dumnezeu. Cat de minunat este acest lucru atunci când ne gândim la uniunea sacramentala in care, prin intermediul Sfântului Sacrament, credinciosul este unit cu Isus Cristos.

Sfânta Fecioara Maria reprezintă un model de ascultare fata de porunca lui Dumnezeu chiar si atunci când acesta expune lucruri imposibil de înțeles de către mintea umana. Ceea ce Arhanghelul Gabriel i-a spus Fecioarei din Nazareth, anume “iată că vei rămâne însărcinată şi vei naşte un Fiu, căruia Îi vei pune numele Isus. El va fi mare şi va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; şi Domnul Dumnezeu Îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David. Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit[...]Duhul Sfânt Se va coborî peste tine, şi puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.” (Luca 1:30-33 si 35). Căruia dintre noi un astfel de mesaj nu ni s-ar părea absurd? Cum ar putea o femeie virgina sa rămână însărcinata fără contact fizic cu un bărbat? Cum ar putea Dumnezeu atotputernicul, etern si atotcuprinzător sa se întrupeze în pântecul unei femei? Totul pare de domeniul fantasticului. Si totuși, Sfânta Fecioara il crede pe mesagerul lui Dumnezeu, in crede pe cuvânt. Sfânta Fecioară știe ca Dumnezeu nu poate să mintă si știe ca El este capabil de lucru care omului ii se par foarte absurde. Ea se încrede in Dumnezeu ci nu se uita la neputința umana in acest sens. Sfânta Fecioară trebuie considerata un mod de ascultare în ceea ce Dumnezeu ne promite. Exact așa cum Sfânta Fecioară a primit mesajul lui Dumnezeu, la fel trebui ca si noi, prin credința, sa ne supunem înțelepciunii lui Dumnezeu chiar si atunci când aceasta este in contradicție cu ceea ce ne dictează înțelepciunea noastră limitata si păcătoasa. Cuvintele Sfintei Fecioare Maria: „iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele tale!” (Luca 1:38) trebuie sa devina si limbajul nostru comun cu privire la ceea ce Dumnezeu a hotărât in dreptul nostru.

Sfânta Fecioară Maria este văzuta ca fiind o a doua Eva, una superioara celei dintâi. Cum se explica acest lucru? Trebuie sa ne reamintim faptul ca prima Eva s-a îndoit total de ceea ce Dumnezeu a afirmat. Eva a respins înțelepciunea lui Dumnezeu după ce, in prealabil, a pus-o la îndoiala. Ea a preferat sa dea crezare minciunilor diavolului, minciuni care i-au gâdilat orgoliul, de cat sa asculte o porunca, un cuvânt din partea lui Dumnezeu care părea absurd. Prin atitudinea si lipsa de ascultare a primei Eve, păcatul a pus stăpânire pe întreaga omenire deoarece prima Eva este punctul de plecare pentru fiecare ființa vie care a exista si va exista pe acest pământ. Necredința Evei a adus umanitatea prin păcat in robia diavolului. Cea de-a doua Eva, Sfânta Fecioară din Nazareth, a crezut pe Dumnezeu, a acceptat ceea ce Creatorul ei i-a transmis. Ea nu a pus mesajul lui Dumnezeu la îndoiala. Nu si-a pus rațiunea si simțurile la lucru pentru a vedea daca Dumnezeu are dreptate sa nu, daca cuvântul o avantajează sau nu. E a crezut pur si simplu si s-a supus acestui cuvânt. Pe de alta parte, in pântecul Sfintei Fecioare s-a zămislit acea Sămânță care a zdrobit capul șarpelui, sau satanei. Din Sfânta Fecioară s-a întrupat Mântuitorul nostru, cel care este viața si salvarea noastră, lumina lumii.

Din punctul meu de vedere, aceste câteva argumente pot fi cu ușurința multiplicate. Cu siguranța, pentru teologia protestanta este important ca doctrina despre Sfânta Fecioară să revină pe o poziție mai importanta decât este in acest moment. Pentru cei care considera ca accentuarea acestei doctrine ar putea sa fie un lucru „catolic”, le spunem ca noi nu susținem închinarea la Fecioara Maria si nici nu susținem ca aceasta sa fie văzuta intr-o calitate de co-mântuitoare ci ne dorim doar ca Sfânta Fecioara sa se bucure măcar de o poziție similara cu cea pe care o ocupă Sfinții Apostoli si Prooroci, cărora, de asemenea, Bisericile Protestante nu le aduc închinare. De aceea, va rog ca, în măsura în care sunteți dispuși, in cadrul acestei zile speciale din August, cand să ne îndreptăm gândurile spre Sfânta Fecioară, cea „binecuvântată între femei”.