De ce sunt un crestin evanghelic lutheran in 95 de afirmatii de credinta

Data postării: 29.10.2014 18:05:12

Urmatoarele puncte de credinta vorbesc, in cea mai mare parte, despre motivele pentru care ma consider un crestin. Apoi, ele prezinta amanunte doctrinare pe baza carora ma identific cu pozitia confesionala a Bisericilor Evanghelice Lutherane. Aceste puncte reprezinta doar un sumar si nu acopera in totalitate credinta Bisericilor Evanghelice Lutherane.

1. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că există un singur Dumnezeu adevărat (Isaia 44:6).

2. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred ca Dumnezeu s-a facut cunoscut ca Dumnezeu Trinitar, un Dumnezeu în trei persoane. Acest lucru reiese evident din porunca Domnului Isus Cristos dată ucenicilor Săi să boteze "în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh" (Matei 28:19).

3. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că Dumnezeu însuși s-a revelat în natură. "Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui"(Psalmul 19:1).”În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi" (Romani 1:20).

4. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că Dumnezeu s-a revelat pe deplin pe sine în Fiul Său, Domnul Isus Cristos. "Nimeni nu a văzut vreodată pe Dumnezeu, darDumnezeu singurul, care este în sânul Tatălui, l-a făcut cunoscut" (Ioan 1:18).

5. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred ca in Isus Cristos, Dumnezeu s-a revelat ca Mântuitor, Dumnezeu care "atât de mult a iubit lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică" (Ioan 3:16).

6. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că Dumnezeu a dat o revelație scrisă pentru toți oamenii în Sfintele Scripturi.

7. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred ca revelarea lui Dumnezeu în Sfintele Scripturi are două mesaje principale, Legea și Evanghelia.

8. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred ca Legea arată ceea ce este bine și ceea ce este rău și ne inștiintează despre pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcat iar Evangheliaprezintă dragostea lui Dumnezeu, care a fost aratata în special prin oferirea mântuirii din păcat prin Isus Cristos.

9. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că întreaga Biblie este centrată pe Cristos.

10. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred ca în Vechiul Testament, Dumnezeu a promis în mod repetat, un eliberator divin din păcat, de moarte și de iad.

11. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred ca in Noul Testament proclamă faptul că acest eliberator promis a venit în persoana lui Isus din Nazaret. Isus însuși spune despreVechiul Testament: "Acestea sunt Scripturile care mărturisesc despre Mine" (Ioan 5:39).

12. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că Dumnezeu a dat Scripturile, prin oamenii pe care i-a ales, folosind limbajul cunoscut de aceștia și stilul de scris pe care aceștia l-au avut. El l-a folosit pe Moise și pe prooroci ca să scrie Vechiul Testament în limba ebraică (unele porțiuni sunt scrise în limba aramaică) și pe evangheliști și pe apostoli ca să scrieNoul Testament în limba greacă. Cred că într-un mod miraculos, care se extinde dincolo de orice investigație și înțelegere umană, Dumnezeu Duhul Sfânt i-a mișcat pe acești oameni să scrie Cuvântul Său. Acești oameni "au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt"(2 Petru 1:21). Ceea ce au spus, a fost spus "nu în cuvinte învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt" (1 Corinteni 2:13). Fiecare cuvânt pe care l-au folosit le-a fost dat de către Duhul Sfânt. Sfântul Apostol Pavel îi scrie ucenicului său Timotei astfel: "Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu"(2 Timotei 3:16).

13. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că Sfânta Scriptură reprezintă un tot unitar, este adevărată și fără eroare în tot ceea ce spune, aceasta deoarece Mântuitorul a spus: "Scriptura nu poate fi desființată" (Ioan 10:35). Prin urmare, Sfânta Scriptură este autoritatea infailibilă și ghidul complet pentru tot ceea ce credem și facem.

14. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că Biblia este pe deplin suficientă, învățând în mod clar pe oameni tot ce trebuie să știe pentru a ajunge în cer. Aceasta le oferă oamenilor "înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Cristos Isus" (2 Timotei 3:15), și ii pregătește pentru "orice lucrare bună" (2 Timotei 3:17).

15. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred ca din moment ce planul lui Dumnezeu de mântuire a fost descoperit pe deplin în cărțile canonice ale Bibliei, nu mai avem nevoieși nu se mai așteaptă alte revelații (Evrei 1:1,2). Adevarata Biserică este construită pe învățăturile apostolilor și ale profeților (Efeseni 2:20).

16. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că cele trei crezuri ecumenice, Crezul Apostolic, Crezul de la Niceea și Crezul Athanasian, precum și confesiunile de credință care figurează în Cartea Concordului din anul 1580, exprima adevărata doctrină a Scripturii. Având în vedere că doctrinele pe care le mărturisesc aceste documente ale Bisericii sunt extrase din Sfânta Scriptură, suntem obligați să le urmăm în credința și viața noastră. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece resping toate erorile pe care acestea le resping la rândul lor.

17. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că universul, lumea, și rasa umană au venit la existență la început, atunci când Dumnezeu a creat Cerul și Pământul și toatelucrurile (Geneza 1:2) exclusiv prin puterea Cuvântului Sau.

18. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că Dumnezeu a creat pe Adam și Eva după propria Sa imagine (Geneza 1:26,27), care este sfânta și dreptă. Gândurile, dorințele șivoințele lor au fost în deplină armonie cu Dumnezeu (Coloseni 3:10, Efeseni 4:24). Lor li s-a dat, de asemenea, capacitatea de a stapanii peste creația lui Dumnezeu (Geneza 1:28), cât și responsabilitatea de a avea grijă de ea (Geneza 2:15).

19. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred ca Dumnezeu a creat o multitudine de îngeri buni. Cândva după creație, o parte dintre acești îngeri au trecut intr-o stare de rebeliune față de Dumnezeu sub conducerea unuia de-al lor, care este numit Diavolul sau Satana (2 Petru 2:4). De atunci, acești îngeri răi s-au opus lui Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu (1 Petru 5:08).

20. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că Adam și Eva și-au pierdut imaginea lor divină atunci când au cedat ispitei lui Satan și nu au ascultat de porunca lui Dumnezeu. Acest lucru i-a pus față în față cu judecata lui Dumnezeu: "Veți muri negreșit" (Geneza 2:17).

21. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred ca din momentul căderii în primul păcat, toți oamenii sunt concepuți și născuți într-o starea păcătoasă (Psalmul 51:5) și sunt înclinați doar spre rău (Geneza 8:21). "Carnea dă naștere la carne" (Ioan 3:06).

22. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred ca din moment ce toți oamenii sunt, prin natura lor, morți în păcat și despărțiți de Dumnezeu (Efeseni 2:1), ei nu sunt în stare să seîmpace cu Dumnezeu prin nici un fel de eforturi proprii.

23. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că Dumnezeu, în providența lui plină de har, asigură zi de zi suport pentru nevoile trupești ale tuturor oamenilor (Psalmul 145:15,16). El protejează, de asemenea, pe cei credincioși prin faptul că ține răul departe de aceștia (Psalmul 121:7) sau prin faptul că îi face capabili să isi serveasca propriul bine(Romani 8:28).

24. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că Isus Cristos este Fiul cel veșnic al lui Dumnezeu, Cel care este cu Tatăl din veșnicie (Ioan 1:1-2).

25. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred ca de-a lungul timpului, Isus Cristos a luat cu adevărat și in mod complet natura umana dar fără păcat (Galateni 4:4).

26. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred ca Isus Cristos a fost conceput ca un copil sfânt în Sfanta Fecioara Maria, printr-o minune a Duhului Sfânt (Luca 1:35).

27. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred ca Isus Cristos este unic pentru că în El coexistă adevăratul Dumnezeu și adevărata natură umană, inseparabil unite într-o singurăpersoană sfântă, Dumnezeu-om. El este numit Emanuel, care înseamnă "Dumnezeu este cu noi" (Matei 1:23).

28. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că Isus Cristos în orice moment a posedat plinătatea Dumnezeirii cu toată puterea, înțelepciune, și slavă divina (Coloseni 2:9). Divinitatea lui a fost evidentă atunci când El a făcut minuni (Ioan 2,11). Dar, în timpul in care El a trăit pe pământ, a luat forma unui servitor si s-a smerit, lasand deoparte imaginea șiutilizarea continuă și completă a caracteristicilor sale divine. În tot acest timp El a trăit ca un om printre oameni îndurând suferința, smerindu-se până la moartea rușinoasă pe cruce(Filipeni 2:7-8) dar, în toate momentele, El a fost în totalitate Dumnezeu-om.

29. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că Isus Cristos s-a coborât în iad pentru a proclama victoria sa asupra lui Satan (1 Petru 3:18-19).

30. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că Isus Cristos a înviat din mormânt, cu un trup glorificat și ca s-a înălțat la cer cu puterea să stăpânească peste tot în lume, cu harîn Biserica lui și cu slavă în eternitate (Filipeni 2:9-11).

31. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că Isus Cristos, Dumnezeul-om, a fost trimis de Tatăl pentru a răscumpăra pe toți oamenii din vina și pedeapsa păcatului.

32. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred ca Isus Cristos a venit să împlinească Legea (Matei 5:17) și pe baza ascultării sale perfecte toți oamenii să fie declarați sfinți(Romani 5:18,19).

33. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred ca Isus Cristos a venit pentru a purta "nelegiuirea noastră, a tuturora" (Isaia 53:6) și să ofere răscumpărare tuturor oamenilor pentru păcat prin jertfa Sa pe altarul crucii (Matei 20:28).

34. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred ca dreptatea Lui Isus Cristos, sau ascultare Sa perfectă, este acceptată de Tatăl ca fiind neprihănirea noastră și moartea Sa pentrupăcat ca fiind moartea noastra pentru păcatele noastre (2 Corinteni 5:21).

35. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că prin învierea Lui, Dumnezeu ne dă o asigurare deplină că a acceptat plata făcută pentru toate păcatele noastre (Romani 4:25).

36. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că Dumnezeu a justificat pe toți păcătoșii, pe care El i-a declarat neprihăniți de dragul lui Isus Cristos. Acesta este mesajul central al Sf. Scripturii de care însăși existența Bisericii depinde. Este un mesaj relevant pentru oamenii din toate timpurile, din toate locurile, din toate rasele și toate păturile sociale, pentru că"printr-o singură greşeală a venit o osândă care a lovit pe toţi oamenii" (Romani 5:18).

37. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred ca toți oamenii au nevoie de iertarea păcatelor înaintea lui Dumnezeu și Sf. Scriptură proclamă faptul că toți oamenii au fost justificați, pentru că "printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toţi oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viaţa" (Romani 5:18).

38. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că, în mod personal, am primit acest dar de iertare a păcatelor nu pe baza propriilor noastre fapte, ci numai prin credință (Efeseni 2:8-9).

39. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred ca justificarea prin credința reprezintă acea încredere în Isus Cristos și în lucrarea sa de răscumpărare.

40. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred ca această credință nu justifică pe baza vreunei puteri existente în sine însuși, ci doar datorită mântuirii pregătite în mod special de către Dumnezeu în Isus Cristos și care este cuprinsă în această credință (Romani 3:28 și 4:05).

41. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că oamenii nu pot produce singuri acestă credință în inimile lor, deoarece "omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege" (1 Corinteni 2:14).

42. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred ca Duhul Sfânt este cel care dă oamenilor credință și putere să recunoască faptul că "Isus este Domnul" (1 Corinteni 12:03).

43. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred ca Duhul Sfânt lucrează această credință în om prin intermediul Evangheliei (Romani 10:17).

44. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că lucrarea de convertire a unei persoanei este în întregime lucrarea harului lui Dumnezeu. Actul de respingere a Evangheliei este însă în întregime vina proprie a celui necredincios (Matei 23:37).

45. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că păcătoșii sunt mântuiți exclusiv prin har. Harul reprezintă dragostea nemeritată aratată de Dumnezeu oamenilor păcătoși. Această iubire l-a condus pe Dumnezeu să le ofere oamenilor păcătoși tot ceea ce aceștia au nevoie pentru mântuirea lor. Toate aceeste lucruri reprezintă un dar al lui Dumnezeu. Oamenii nu fac nimic și nici nu pot să facă nimic pentru a câștiga macar o parte din acest dar (Efeseni 2:8-9).

46. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că înainte de crearea lumii, Dumnezeu a ales pe acele persoane cărora, la un anumit moment de timp, El îi va transforma prin intermediul Evangheliei lui Isus Cristos și îi va păstra în credință pentru viața veșnică (Efeseni 1:4-6, Romani 8:29-30).

47. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred ca această alegere a lui Dumnezeu pentru credință și mântuire nu a fost cauzată în nici un fel de vreun merit venit din partea omului, ci arată în mod clar că mântuirea este opera completă a harului lui Dumnezeu (Romani 11:5-6).

48. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că în momentul morții, sufletele celor care cred în Isus Cristos se duc imediat pentru a fi cu Domnul în bucuria cerului, acest lucru datorându-se lucrării de ispășire a lui Isus Cristos (Luca 23:43). Sufletele celor care nu cred în Isus Cristos, merg pentru o eternitate de mizerie petrecută în iad (Luca 16:22-24).

49. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că credința în Isus Cristos îl conduce, întotdeauna, pe credincios la posibilitatea de a produce lucrări care sunt pe placul lui Dumnezeu. "Tot aşa şi credinţa dacă n-are fapte, este moartă în ea însăşi" (Iacov 2:17). Ca o ramură în Cristos care este vița, creștinul ajunge sa producă roade bune (Ioan 15:5).

50. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că lucrurile plăcute lui Dumnezeu sunt cele facute cu dragoste, pentru că "dragostea este împlinirea Legii" (Romani 13:10). Credința nu își impune propriile standarde pentru a da o definiție dragostei (Matei 15:9). Adevărata credință își găsește plăcere să îndeplinească numai acele lucruri care sunt în acord cuvoința sfântă a lui Dumnezeu.

51. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că indivizii sunt liberi să ia decizii proprii în ceea ce privește chestiunile care nu sunt interzise sau nu fac obiectul vreunei porunci în Cuvântul lui Dumnezeu (adiaphora). Oamenii trebuie să fie atenți ca prin utilizarea acestei forme de libertate să nu provoace pe alții să păcătuiască.

52. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că faptele bune, care sunt roade ale credinței, trebuie să se distingă de faptele de ascultare civică practicate și de cătrenecredincioși. Deși necredincioși pot face multe lucruri care să pară a fi bune și drepte, aceste lucrări nu sunt bune în ochii lui Dumnezeu, pentru că "fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu" (Evrei 11:6).

53. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că în această lume, chiar cele mai bune lucrări făcute de către creștini sunt afectate de păcat.

54. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred ca natura păcătoasă îl afectează încă pe fiecare creștin. Din acest motiv, creștinii nu reușesc de multe ori să facă binele pe care îl doresc să îl facă, ci continuă să facă răul pe care nu doreste să îl facă (Romani 7:18-21).

55. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că toti crestinii trebuie să admită că toate faptele lor bune sunt ca o haină mânjită (Isaia 64:6). Dar, datorită răscumpărarii lor in Isus Cristos, aceste eforturi imperfecte făcute de creștini sunt considerate sfinte și sunt acceptate de către Tatăl lor ceresc.

56. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că Duhul Sfânt dă putere fiecărui credincios să facă fapte bune care sunt roade ale credinței lor (Galateni 5:22-25).

57. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred ca Duhul Sfânt îi dă fiecărui credincios o natură nouă, făcându-l pe acesta un "om nou", care cooperează cu Duhul Sfânt în facerea de fapte bune.

58. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred ca Duhul Sfânt folosește Evanghelia pentru a motiva pe credincioși să facă fapte bune.

59. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred ca Duhul Sfânt susține, de asemenea, Biserica cu toate darurile spirituale de care aceasta are nevoie pentru bunăstarea ei(1Corinteni 12:4-11). La începutul erei Noului Testament daruri speciale, carismatice, au fost date Bisericii, printre care diverse semne, minuni, cât și vorbirea în limbi. Aceste daruri au avut legatură cu lucrarea de slujire a apostolilor (2Corinteni 12:12).

60. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred ca nu există dovezi în Sf. Scriptură care să susțină continuarea în prezent a unor astfel de daruri carismatice.

61. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că Dumnezeu dă toate binecuvântările spirituale oamenilor păcătoși prin mijloace speciale stabilite de El.

62. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred ca mijloacele harului sunt Cuvântul lui Dumnezeu sau Evanghelia și Sacramentele.

63. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred un Sacrament este un act sacru stabilit de Isus Cristos în care Cuvântul este pus în legătura directă cu un element pământesc pentru a oferi iertarea păcatelor.

64. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că prin Evanghelie, care este vestea cea bună a jertfei de ispășire a lui Cristos pentru omul păcătos, Duhul Sfânt lucrează încredere în oameni, ale căror inimi sunt în mod natural ostile lui Dumnezeu (1 Petru 1:23). Sf. Scriptura ne învață că "credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Cristos" (Romani 10:17). Această credință lucrată de Duhul Sfânt aduce o reînnoire în păcătoși și îi face moștenitori ai vieții veșnice în ceruri.

65. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred, de asemenea, că prin Sacramentul Botezului, Duhul Sfânt aplică Evanghelia păcătoșilor, oferindu-le acestora o nouă viață (Tit 3:5) și curățindu-i de orice păcat (Fapte 2:38).

66. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că binecuvântarea Botezului este valabilă pentru toți oamenii (Matei 28:19), inclusiv pentru copii.

67. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred ca toti copiii se nasc păcătoși (Ioan 3:06) și, prin urmare, trebuie să se nască din nou si să fie adusi la credință prin Botez (Ioan 3:05).

68. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că toți cei care participă la Sacramentul Cinei Domnului primesc adevăratul trup și adevăratul sângele a lui Isus Cristos în, cu șisub pâine și vin (1Corinteni 10:16).

69. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred ca acest lucru este adevărat pentru că, atunci când Domnul a instituit acest Sacrament, El a spus astfel: "Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu [...] Beţi toţi din el, căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor" (Matei 26:26 si 28).

70. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că aceste cuvintele ale lui Isus Cristos folosite pentru instituirea Sacramentului arată realitatea prezenței Sale fizice, fară să fie necesară o acțiune umană.

71. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred ca toti credincioșii care primesc trupul și sângele Domnului, primesc, de asemenea, și iertarea păcatelor (Matei 26:28) cât șiasigurarea că acestia apartin lui Dumnezeu.

72. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred ca necredincioșii primesc și ei, de asemenea, trupul și sângele lui Isus Cristos dar acest lucru are loc spre judecata și condamnarea lor (1 Corinteni 11:29).

73. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că Domnul a dat Cuvântul Său, Sacramentul Botezului și cel al Cinei Domnului cu un scop precis. El a poruncit ucenicilor săi: "Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit" (Matei 28:19,20 ).

74. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred ca prin Cuvânt și prin Sacramente, Dumnezeu păstrează și extinde Sfânta Biserică Creștină în întreaga lume. Din acest motiv,credincioșii ar trebui să fie sârguincioși și atenti în folosirea acestor mijloace ale harului lui Dumnezeu pentru ei însisi și pentru evanghelizarea altora. Acestea sunt singurele mijloaceprin care sufletele nemuritoare sunt aduse în starea de credință și la viața vesnică.

75. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că există o Biserică Creștină sfântă, care este templul lui Dumnezeu (1 Corinteni 3:16) și trupul lui Isus Cristos (Efeseni 1:23; 04:12). Membrii acestei Biserici sunt toți aceia care sunt "fii ai lui Dumnezeu, prin credința în Cristos Isus" (Galateni 3:26).

76. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred ca toți oamenii care cred că Isus Cristos este Mântuitorul lor sunt membrii ai Sfintei Bisericii Creștine, indiferent de națiune, de rasă, sau de trupul Bisericii locale (parohie) din care fac parte.

77. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că prezența Sfintei Bisericii Creștine poate fi recunoscută ori de câte ori este predicată Evanghelia și Sacramentele sunt administrate corect. Mijloacele harului, prin urmare, reprezintă semnele adevăratei Biserici Crestine.

78. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred este voia Domnului ca toti creștinii să se întâlnescă regulat pentru a se intării unul pe altul prin utilizarea împreună a mijloacelorharului (Evrei 10:24,25) și să lucreze pentru răspândirea Evangheliei în toată lumea (Marcu 16:15).

79. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred ca din moment ce parohiile locale folosesc mijloacele harului, acestea sunt denumite în mod corect Biserici. Adunare locală poartăacest nume deoarece în cadrul acesteia sunt prezenți adevăratii credinciosi (1 Corinteni 1: 2).

80. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că Dumnezeu îi conduce pe credincioși astfel încât aceștia să recunoască unitatea în credință cu alți creștini a căror mărturisire decredință însumează toate învățăturile Scripturii (Ioan 8:31; 1 Tesaloniceni 5:21-22).

81. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred ca nu este necesar ca toți creștinii să fie de acord cu privire la toate chestiunile care țin de ritualurile bisericesti sau aspecte legate de organizare internă. Despre aceste aspecte Noul Testament nu oferă porunci specifice (Romani 14:17).

82. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că fiecare creștin este un preot înaintea lui Dumnezeu (1 Petru 2:9). Toți credincioșii au acces direct și în mod egal la tronulharului, prin Isus Cristos, Mijlocitorul (Efeseni 2:17-18).

83. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred ca toți creștinii sunt slujitori, sau funcționari, ai Evangheliei. Dumnezeu vrea ca toți creștinii să împărtășească mesajul mântuirii cu alte persoane (Matei 28:19-20; 10:32).

84. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că Dumnezeu a stabilit slujirea publică a Cuvântului (Efeseni 4:11) și aceasta este voia lui Dumnezeu, ca Biserica, în conformitate cu un regulament corect (1 Corinteni 14:40), să numescă persoane calificate în acestă slujire publică (1 Timotei 3:1-10; 1 Corinteni 9:14).

85. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred ca această slujire publică nu este susținută deoarece credinciosii posedă preoția universală, ci pentru că lor li se cere să facă acest lucru în numele fraților lor creștini (Romani 10:15).

86. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că misiunea Bisericii este aceea de a predica oamenilor Cuvântul lui Dumnezeu și de a administra corect Sacramentele. Acestă slujire se face de obicei în cadrul parohiile locale (Bisericile locale).

87. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că slujirea pastorală este cea mai cuprinzătoare formă de slujire publică a Cuvântului lui Dumnezeu.

88. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că nu doar Biserica ci și statul reprezintă o autoritatea instituită de Dumnezeu după cum ni se spune faptul că "stăpânirile care există au fost rânduite de Dumnezeu" (Romani 13:1).

89. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred ca toti creștinii trebuie, de dragul conștiinței, să fie supuşi autoritatilor guvernamentale care domnesc peste ei (Romani 13:5), cu excepția cazului în care această autoritate le poruncește să nu asculte de Dumnezeu (Faptele Apostolilor 5:29).

90. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că Dumnezeu a dat Bisericii și statului responsabilități distincte. Bisericii Sale, Domnului i-a dat responsabilitatea de a chemapăcătoși la pocăință, de a vesti iertarea păcatelor prin crucea lui Cristos și responsabilitatea de a încuraja credincioșii în trairea vieții creștine. Scopul Bisericii este acela de a conduce pe cei chemati de Dumnezeu spre mântuirea veșnică, prin credința în Cristos.

91. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că in ceea ce priveste statul, Domnul i-a atribuit acestuia sarcina de a menține ordinea și pacea, de ai pedepsi pe răufăcători și de a organiza functionarea corecta a tuturor instituțiilor civile din cadrul societatii umane (Romani 13:3,4). Scopul este "ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea." (1 Timotei 2:2).

92. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că singurul scop pentru care Dumnezeu a dat Biserica este acela a îndeplini propăvăduirea Cuvântului și administrarea Sacramentelor (Matei 28:19-20). Oamenii sunt transformați de Duhul Sfânt doar prin mesajul Legii și al Evanghelie, păcatul și harul, mânia lui Dumnezeu îndreptată împotriva păcatului și mila lui Dumnezeu în Isus Cristos.

93. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că creștinii sunt cetățeni în ambele împarății și trebuie să îl slujescă pe Dumnezeu prin îndeplinirea cu credință a tuturor atribuțiilorlor din ambele domenii (Romani 13:6-7).

94. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că Isus Cristos, Dumnezeu adevărat și om adevărat, care a înviat din morți și s-a înălțat la dreapta Tatălui, va veni din nou. El va reveni în mod vizibil, în același mod în care discipolii săi l-au văzut înăltându-se la cer (Fapte 1:11).

95. Sunt un crestin evanghelic lutheran deoarece cred că nimeni nu poate să cunoască timpul exact al revenirii lui Isus Cristos. Această cunoaștere este ascunsă chiar și pentru îngerii din ceruri (Matei 24:36). Cu toate acestea, Domnul nostru a stabilit o serie de semne pentru credincioșii săi cu scopul de ai menține pe acestia într-o stare de așteptare constantă în ceea ce privește întoarcerea Lui (Matei 24:4-14). El le-a cerut să fie atenți și să urmărească semnele, astfel încât ziua respectivă să nu vină peste ei pe neașteptate (Luca 21:34).

SOLI DEO GLORIA

Un articol de Sorin H. Trifa