Botezul, un miracol care ne aduce de la moarte la viață, Rom.6,3-11

Data postării: 14.07.2019 14:17:04

Marți după a Treia Duminică după Sfânta Treime, Botezul lui Ciprian Bangs, predica Rev. Sorin H. Trifa

Har și pace vouă de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul nostru Isus Cristos. Dragi părinți, dragi nași, dragi invitați, astăzi suntem adunați pentru o zi a bucuriei sfinte, o zi în care dragul nostru CIPRIAN va fi împărtășit cu Sacramentul Sfântului Botez. Predica din această minunată zi este fundamentată pe pericopa din Romani 6, 3-11.

”nu ştiţi că noi, toţi care am fost botezaţi în Cristos Isus, am fost botezaţi în moartea lui? Aşadar, am fost înmormântaţi împreună cu el prin Botez în moartea [lui] pentru ca, după cum Cristos a înviat din morţi prin gloria Tatălui, la fel şi noi să umblăm într-o viaţă nouă. Căci dacă am fost împreună sădiţi într-o moarte asemănătoare cu a lui, la fel vom fi în înviere, ştiind bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună [cu el], pentru ca trupul păcatului să fie nimicit, aşa încât să nu mai fim sclavii păcatului, fiindcă cel care a murit a fost eliberat de păcat. Dar dacă am murit împreună cu Cristos, credem că vom şi trăi împreună cu el, ştiind că Cristos cel înviat din morţi nu mai moare, moartea nu mai are nicio putere asupra lui. Când a murit, el a murit pentru păcat o dată pentru totdeauna, dar acum este viu; el trăieşte pentru Dumnezeu. Tot aşa şi voi, consideraţi că sunteţi morţi pentru păcat, dar vii pentru Dumnezeu în Cristos Isus!”

Sunt ferm convins de faptul că cei mai mulți dintre dumneavoastră, cu excepția unor informații istorice și câteva idei teologice fundamentale, cunoașteți destul de puțin Biserica Luterană. În acest context trebuie să vă spun faptul că Biserica Luterană Confesională este o Biserică cristocentrică, liturgică și sacramentală. De aceea, fiecare predică vorbește despre ceea ce Dumnezeu a făcut pentru mântuirea noastră în și prin Cristos și despre modul în care această minunată lucrare ajunge să fie împărtășită fiecăruia dintre noi. Noi credem că liturghia este centrul vieții noastre de credință și de închinare deoarece în cadrul ei Dumnezeu însuși vine și ne hrănește cu harul său revărsat peste noi prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin Sfintele Sacramente. Cuvântul lui Dumnezeu și Sacramente sunt acele mijloace sfinte prin care Dumnezeu pune lucrarea salvatoare a lui Cristos în dreptul omului. De aceea, pentru un luteran confesional prezența la liturghia Bisericii lui Cristos este o pregustare activă a mântuirii și a vieții veșnice acum, în prezent. Sacramentul Sfântului Botez este un sacrament deosebit de important pentru Biserica noastră, un eveniment care apare o singură dată în viață dar care are o influență covârșitoare pentru salvarea noastră pe tot parcursul vieții noastre iar această zi este o zi minunată deoarece împreună ne-am adunat să participăm la Botezul dragului nostru Ciprian.

Sacramentul Sfântului Botez a fost instituit de către Domnul nostru Isus Cristos după învierea sa și înainte de înălțarea sa la Tatăl, după cum citim în finalul Evangheliei Sfântului Apostol Matei: ”mergând, faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” (Mat.28,19). Încă de la începutul creștinismului, împlinit cu credincioșie această poruncă, Biserica a botezat copii și adulți și va continua să facă acest lucru până când Domnul Isus Cristos va reveni pe acest pământ pentru finalul istoriei. Astăzi, Sfântul Botez este o practică prezentă în toate Bisericile care își mărturisesc credința în Domnul Isus Cristos așa cum aceasta este predată în Sfânta Scriptură însă, din păcate, nu putem să spunem faptul că Sacramentul Sfântului Botez este un liant care să ducă la unitate în trupul lui Cristos deoarece creștinii au opinii diferite față de acest Sacrament.

Mulți creștini, în special dintre cei cu origini în Reforma Protestantă Radicală, afirmă faptul că Botezul este un act de cult prin intermediul căruia persoana care acceptă să fie botezată devine membru al unei congregații locale. Această perspectivă asupra Botezului este una corectă deoarece prin Botez omul devine cu adevărat parte a Trupului lui Cristos care este Sfânta sa Biserică. Totuși, este incorect ca Botezul să fie redus doar la această însemnătate. Sfântul Botez este cu mult mai mult de cât atât, iar atunci când un om este împărtășit cu acest Sfânt Sacrament, se întâmplă ceva cu totul remarcabil și minunat. În Micul Catehism, Martin Luther face următoarea afirmație: ”Botezul oferă iertarea păcatelor, ne salvează de la moartea și de diavol și oferă mântuire veșnică tuturor acelora care cred acest lucru, așa cum ne spun cuvintele și promisiunile lui Dumnezeu”. Ceea ce reformatorul german ne spune în aceste cuvinte reprezintă un rezumat a ceea ce Sfânta Scriptură ne învață despre Sfântul Botez. Scriindu-le credincioșilor din Corint, Sfântul Apostol Paul spune astfel: ”aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost justificaţi în numele Domnului Isus Cristos şi în Duhul Dumnezeului nostru” (1 Cor.6,11). Conform Scripturilor, Sfântul Botez îndepărtează păcatele noastre.

Vedeți, contrar părerii multor creștini, Sfânta Scriptură învață faptul că omul se naște păcătos, purtând asupra lui vina păcatului strămoșesc. De aceea, omul natural este supus judecății lui Dumnezeu și morții încă de la zămislirea lui, după cum spune Sfântul Împărat David: ”în nelegiuire m-am născut şi în păcat m-a zămislit mama mea!” (Ps.51,7). Pentru că suntem din prima clipă în această robie în păcat, în robia diavolului și sub puterea diavolului, noi avem impetuoasă nevoie să fim eliberați din starea acesta. Dar această eliberare nu poate să vină de la noi sau prin noi înșine, pentru că omul păcătos nu are astfel de dorințe duhovnicești. Sfântul Apostol Paul ne spune astfel: ”omul cu firea lui nu acceptă cele ale Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie, şi nu le poate cunoaşte pentru că acestea trebuie să fie judecate în mod spiritual” (1 Cor.2,14). De aceea, omul firesc are nevoie de o intervenție supranaturală asupra lui, o intervenție care să vină din afara lui. Iar acest lucru este Sfântul Botez. În Sfântul Botez Dumnezeu acționează în mod miraculos pentru a ne naște din nou, pentru a ne face oameni noi, pentru a ne schimba din oameni firești în oameni duhovnicești. Această schimbare nu este necesară doar pentru cei adulți, pentru cei care comit păcate vizibile evidente ci și pentru pruncii noștri deoarece, conform Scripturii și ei sunt în robia păcatului. În Sfântul Botez omul este eliberat din robia păcatului și transformat într-un om nou astfel încât relația lui cu Dumnezeu nu mai este influențată de păcat ci de dragostea lui Dumnezeu care ne iartă păcatele în Cristos. Eliberarea aceasta are loc o singură dată și își extinde efectele pe tot parcursul vieții noastre deoarece Botezul nostru este cel care ne așează în Cristos iar Sfântul Apostol Paul spune: ”nu este nicio condamnare pentru cei care sunt în Cristos Isus” (Rom.8,1)

Dragii mei, această apă care este unită cu promisiunea Cuvântului lui Dumnezeu și astfel devine din apă simplă o apă supranaturală a Sfântul Botez este mai puternică decât noi ne închipuim. Sfântul Apostol Paul spune astfel: ”nu ştiţi că noi, toţi care am fost botezaţi în Cristos Isus, am fost botezaţi în moartea lui?” (Rom.6,3). Cuvintele acestea ne spun faptul că prin Sfântul Botez noi devenim părtași la moartea lui Cristos, care a fost înlocuitorul nostru în moarte după cum ne spune Sfântul Profet Isaia: ”Domnul a făcut să cadă asupra lui păcatele noastre, ale tuturor” (Isaia 53,6).

Dragii mei, aici nu avem de-a face cu o contrazicere a Scripturilor ci cu un paradox. Într-adevăr, Scriptura prin Legea lui Moise ne spune că noi trebuie să murim pentru ca suntem păcătoși după cum citim:”blestemat este cel care nu este statornic în cuvintele legii acesteia ca să le împlinească!” (Deut.27,26). Deși suntem păcătoși, noi însă trăim. Dar viața aceasta nu mai este a noastră ci este de la Cristos, este viața lui Cristos pentru noi. Iar viața aceasta noi o primim prin Sfântul Botez. Toate binecuvântările câștigate de Cristos prin jertfa sa devin ale noastre prin Botez. Sfântul Paul spune că noi am murit cu Cristos în Sfântul Botez, dar, în același timp, prin inspirația Duhului Sfânt, tot el ne spune astfel: ”toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu prin credinţa în Cristos Isus. Toţi câţi aţi fost botezaţi în Cristos v-aţi îmbrăcat în Cristos” (Gal.3,26-27). Prin Botez Dumnezeu ne-a iertat păcatele, ne-a eliberat din robia diavolului și ne-a pus în dragostea lui Dumnezeu sădind credința în inima noastră. Această punere în Cristos este o legătură supranaturală care produce credință și aduce iertare.

Convins de această iertare a păcatelor obținută în Botez, Sfântul Apostol Paul are toată legitimitatea să facă următoarea afirmație: ”dacă am murit împreună cu Cristos, credem că vom şi trăi împreună cu el, ştiind că Cristos cel înviat din morţi nu mai moare, moartea nu mai are nicio putere asupra lui” (Rom.6,8-9). Dragii mei, prin Sfântul Botez noi suntem uniți cu Dumnezeu iar această uniune înseamnă viață veșnică deoarece omul botezat este un om care trăiește împreună cu Dumnezeu în fiecare zi. Viața lui Cristos devine viața noastră după cum spune Sfântul Apostol Paul: ”cel care se uneşte cu Domnul este un singur duh cu el” (1Cor.6,17).

Vorbindu-ne despre Botezul Domnului nostru Isus Cristos, Sfântul Evanghelist Luca spune astfel: ”cerul s-a deschis şi Duhul Sfânt a coborât asupra lui sub chip trupesc, ca un porumbel, şi o voce a fost din cer: „Tu eşti Fiul meu cel iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea” (Luca 3,22). Cerurile nu s-au deschis doar ca Duhul cel Sfânt să coboare peste Domnul Isus Cristos ci au fost deschise pentru că mântuirea noastră a devenit publică în acel moment. Din acel momentul botezului nostru noi înșine devenim fii ai lui Dumnezeu în care el își găsește plăcerea. Crucea lui Cristos ne-a marcat pe fiecare ca fiind copii ai lui Dumnezeu, ne-a dezbrăcat de haine de robi ai păcatului și ne-a îmbrăcat în neprihănirea lui Cristos după cum spune Sfântul Apostol Paul: ”am fost înmormântaţi împreună cu el prin Botez în moartea [lui] pentru ca, după cum Cristos a înviat din morţi prin gloria Tatălui, la fel şi noi să umblăm într-o viaţă nouă” (Rom.6,4)

Dragii mei, acesta este Botezul nostru, un miracol care ne aduce de la moarte la viață, o viață nouă pe care o primește astăzi dragul nostru Ciprian. De astăzi înainte acest copil minunat își va trăi viața purtând acest moment al Botezului în mintea și în sufletului lui. Prin Sfântul Botez, păcatele lui au fost îngropate în moartea lui Cristos făcând astfel ca Dumnezeu să nu mai ia în seamă aceste păcate. Ciprian intră astfel într-o stare de mare fericire după cum spune Sfântul Împărat David: ”Fericit este omul căruia Domnul nu-i ia în seamă greşeala” (Ps.32,2). Mai mult decât atât, Ciprian va intra într-o fericire deoarece Sfântul Botez nu îi va aduce numai iertarea păcatelor ci îi va oferi și puterea de a trăi o viață nouă, plăcută lui Dumnezeu, în și prin credință.

Dragii mei, nu este uimitor acest lucru? Nu este acesta cu adevărat un moment fericit? Știu foarte bine câtă suferință se găsește în sufletele voastre, ale fiecărora. Dar, dragii mei, vă invit să găsiți puterea de a vă bucura alături de Ciprian și alături de Biserica lui Dumnezeu pentru că Domnul însuși ne invită să face asta prin cuvintele: ”aduceţi repede haina cea dintâi şi îmbrăcaţi-l! Daţi-i un inel în deget şi încălţăminte în picioare! 23 Aduceţi viţelul cel îngrăşat şi tăiaţi-l: să mâncăm şi să ne bucurăm, 24 căci acest fiu al meu era mort, şi a revenit la viaţă, era pierdut, şi a fost găsit!». Şi au început să se veselească” (Luca 15,22-24). Să ne bucurăm că Ciprian a devenit nu doar o parte a Bisericii locale ci prin Sfântul Botez el a devenit fiul al lui Dumnezeu căruia însuși Dumnezeu îi spune astăzi: „Tu eşti Fiul meu cel iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea” (Luca 3,22). Astăzi îl purtăm pe Ciprian de la moarte la viață în Sfântul Botez, și îl primim înapoi ca înviat din morți pentru viața veșnică. Astăzi este o zi a bucuriei veșnice pentru Ciprian și noi, fiecare dintre noi, trebuie să îl însoțim în această bucurie în Cristos.