Despre Sfantul Sacrament al Botezului

Data postării: 03.03.2015 14:02:25

Botezul nu este doar apă simpla ci este apa care are atasat porunca lui Dumnezeu și, astfel, se combină cu Cuvantul lui Dumnezeu. Ce este atât de special intr- o mână de apă simpla? Nimic, nu este nimic special până când Dumnezeu nu ataseaza acestei ape Cuvântul Său sfant. În Botez, Dumnezeu combină apa simpla cu puterea lui datatoare de viață prin Cuvant si astfel ia nastere apaSfântului Botez, iar prin aceasta apa speciala noi suntem născuți din nou din apă și din Duh (Ioan 3:5).

Ce este Cuvântul lui Dumnezeu?

Isus Cristos, Domnul nostru spune în ultimul capitol al Evangheliei Sfantului Apostol Matei: "duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-li în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh" (Mat.28:19). Domnul nostru poruncește botezul. Acesta nu este doar o opțione, nici nu este doar un lucru frumos sau bine sa fie facut. Cuvântul lui Dumnezeu ia multe forme, în funcție de bunăvoința Lui Dumenzeu. Cuvântul este predicat, el este învățat și proclamat. Este citit, studiat și meditat. Cuvantul lui Dumnezeu este împărtășit de către creștini cu non-creștinii. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care face Botezul ceea ce este, adica un Sacrament. Dumnezeu Însuși este prezent cu promisiunea Lui care este unita cu apa, continand toată puterea Lui și toate binecuvântările Sale de iertare a pacatelor, de viață și de mantuire. Cristos insusi consacră apa Botezului prin Cuvântul Său. Tatăl isi cheamă copiii Săi preaiubiți, le ofera acestora Duhul Sfânt, iar cerul este deschis pentru cei care cred in Cristos. Cei care primesc botezul după ce au fost aduși la credință prin predicarea sau învățarea Cuvântului Sfant, primesc, de asemenea, toate binecuvântările pe care Dumnezeu le-a atașat la Sacramentul Botezului.

Ce beneficii ofera Botezul?

Botezul confera iertarea păcatelor, salvează de la moarte și din robia diavolului și dă mântuirea veșnică tuturor celor care cred acest lucru, exact așa cum declara promisiunea lui Dumnezeu. Care suna, mai exact, aceasta promisiune a lui Dumnezeu? Isus Cristos, Domnul nostru, spune în ultimul capitol al Evangheliei Sfantului Marcu: "Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cinenu va crede, va fi osândit" (Marcu 16:16). În și prin Botez, Dumnezeu ne curăța de toate păcatele noastre, ne smulge de sub puterea lui Satan, și ne dă viata vesnica. In Botez, Dumnezeul nostruTriunic ne dă fiecăruia dintre noi, personal, darurile Domnul nostru Isus Cristos câștigate pentru lumea prin viața Sa, prin suferință, prin moarte și prin invierea Sa (Gal.3:27; Col.1:13-14; 1Petru3:21; Tit 3:5-7 și 1Cor.6:11).

Cum poate face apa astfel de lucruri?

Desigur, nu doar apa, ci Cuvântul lui Dumnezeu, care este în și cu apa, face aceste lucruri. Pentru ca fără Cuvântul lui Dumnezeu, apa ramane doar apa simplă ci nu devine Sacramentul Botezului, ci doar impreuna cu Cuvântul lui Dumnezeu, apa se transforma in Botez, devenind o apă dătătoare de viață, bogata în har și o spălare a nașterii din nou prin Duhul Sfânt, așa cum Sfantul Apostol Pavel spune lui Tit: "El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Cristos, Mântuitorul nostru; pentru ca, odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui, să ne facem, în nădejde, moştenitori ai vieţii veşnice. Adevărat este cuvântul acesta şi vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Iată ce este bine şi de folos pentru oameni! "(Tit 3: 5-8). Desigur, apa simpla nu se poate face astfel de lucruri mari, dar apa Botezului nu este o apa simpla! Botezul este o modalitate foarte specială a lui Dumnezeu prin care ne oferă binecuvântările pe care Cristos le-a câștigat pentru noi. Botezul nu este ceva ce noi facem, ci reprezinta lucrarea lui Dumnezeu. De aceea, Botezul este mult mai mult decât un simbol, el este un act sacru în care Dumnezeu insuși ofera iertarea păcatelor dând viață nouă în Cristos și il ofera pe Duhul Sfânt impreuna cu toate darurile acestuia. Botezul naste credința prin care noi primim in dar de la Dumnezeu. Dumnezeu Duhul Sfânt lucrează credința prin promisiunile atașate la Botez.

Ce indica Botezul cu apa?

Botezul nostru indică faptul că vechiul Adam din noi ar trebui să se caiasca zi cu zi și să moară cu toate păcatele și cu toate dorințele rele, iar un om nou ar trebui să apară zilnic pentru a trai înaintea lui Dumnezeu în dreptate și puritate. Unde este acest lucru scris? Sfantul Apostol Pavel le scrie credinciosilor din Roma: " Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Cristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă." (Romani 6: 4). În Botez, noi suntem îngropați cu Cristos și, în Botez, noi suntem inviati impreuna cu Cristos. Moartea și învierea lui Cristos sunt trecute in dreptul nostru, și din cauza acestui fapt, prin întreaga noastră viață, suntem capabilis a spunem: "Sunt botezat!" După ce a fost îngropati cu Cristos în moartea Lui noua nu trebuie să ne mai fie frică de mormânt. Cristos a fost deja acolo. În Sfântul Botez, noi am trecut deja prin mormântul Său si prin învierea Sa. Botezul este o comoară pe care ne-o dă Dumnezeu prin care naste in noi credinta prin care primim Cuvantul Sau si ne incredem in Cristos.

Cum influenteaza Botezul viața noastră de zi cu zi?

Botezul influenteaza viata noastra de zi cu zi in toate aspectele ei! Întreaga noastră viață este o viață trăită prin încredere în promisiunile lui Dumnezeu, date noua în și prin Sfântul Baptez. Noi trebuie ca în mod constant sa revenim la momentul Botezului nostru. In suferințele vieților noastre, atunci când totul pare a fi prăbușit pe noi, și, în special, în acele momente in care păcatul nostru și vina acestuia, trebuie sa ne intoarcem prin credinta la momentul Botezului nostru. Noi suntem spalati de Dumnezeu in sângele lui Cristos. Nu putem sa ne intoarcem in timp la momentul crucificarii lui Cristos, dar putem sa ne intoarcem , "aici și acum", la realitatea lucrării lui Dumnezeu în viata noastra, botezul nostru. Dumnezeu ne-a îngropat împreună cu Cristos și ne-a înviat împreună cu El la o viață nouă. În Botez ni se dă harul, Duhul și puterea de a suprima pe omul cel vechi astfel încât omul cel nou sa poata ieși și să crească in putere. Deaceea, Botezul nostru rămâne pentru totdeauna. Pocăința noastra zilnica, prin urmare, nu este nimic altceva decât o revenire la Botezul nostru.

De ce sunt și copiii mici botezati?

Copiii mici sunt botezați pentru aceleași motiv pentru care si adulți sunt botezati. Ceea ce este promis în Botez este dat tuturor celor care-l primesc. Prin urmare, sugari și copiii mici, de asemenea, primesc promisiunea lui Dumnezeu. Aceste promisiuni ale lui Dumnezeu le sunt facute inclusiv copiiilor, acestia fiind, cu siguranta, inclusi în cuvintele "toate neamurile" (Mat.28:19). Domnul Isus Cristos îi invită în mod special pe copiii mici să vină la El (Luca 18:15-17), dar cel mai important, fiind din nastere păcătoși, copiii au nevoie de iertarea pacatelor si de binecuvantarile care se dau prin Botez.

Prin Cuvântul Său, Dumnezeu a creat tot ceea ce se vede și tot ceea ce noi nu vedem. Prin Cuvântul Său, Domnul nostru Isus Cristos a chemat si inviat un om din mormânt (Ioan 11:43-44). Fiind inca nenăscut, in pantecul mamei sale, Sfantul Ioan Botezătorul, a săltat de bucurie atunci când a auzit Cuvântul lui Dumnezeu (Luca 1:41-44) . In aceste conditii, de ce există îndoieli cu privire la faptul ca prin Cuvânt și prin promisiunea Botezului, Dumnezeu lucrează, prin har, credința inclusiv în copii? Putem insa sa înțelegem greșit Sacramentul Botezul si, facand din aceasta lucrarea noastră, este foarte simplu sa cadem in îndoială. Daca insa recunoaștem că Botezul nu este lucrarea noastră ci reprezinta promisiunea plină de har a lui Dumnezeu, ne dăm seama că si copiii trebuie să fie botezați pentru ca si ei să primească binecuvantarile oferite în și prin Botez. Din păcate, există persoane și organisme bisericești care neagă Scramentul Botezul si refuza sa il aplice copiilor mici și infantilor. Aceste persoane si organisme bisericesti nu cred că acești micuți au nevoie de ceea ce Sfântul Botez ofera. Ei refuza sa creda ceea ce învață Sfanta Scriptura intr-un mod atât de clar, și anume, că Dumnezeu ne mântuiește prin Sacramentul Botezului . Prin adoptarea unor învățături false, ei refuza atât pentru ei cat și pentru copiii lor binecuvântarea și confortul Sacramentului Botezului. Acest lucru este tragic deoarece reprezinta o ofensă foarte gravă împotriva lui Dumnezeu prin aceea ca se nega ceea ce Dumnezeu declară clar în Cuvântul Său: "Promisiunea aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri" (Fapte 2:39) și "icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul " (1 Petru 3:21).

Concluzie

Puterea și promisiunea existenta in Sfântul Botez se odihneste în întregime pe Cel care a trăit perfect în locul nostru , care a suferit și a murit ca sacrificiu de răscumpărarea pentru păcatele intregii lumi. El a inviat victorios asupra morții și asupra mormântului. În Sfântul Botez, noi primim toate binecuvântările acestui sacrificiu ispășitor al lui Isus Cristos.

Glorie vesnica lui Dumnezeu pentru darul Lui, Sfântul Botez!

Un articol de Sorin H. Trifa