Dumnezeu si revelatia Sa

Data postării: 03.03.2014 10:06:34

Ne propunem un ciclu de articole care sa scoata in evidenta aspectele importante pe care Biserica Evanghelica Lutherana le considera necesare pentru a fi crezute. In masura in care aceste articole sunt parte a credintei fiecaruia dintre noi, putem sa consideram ca suntem parte a trupului lui Cristos.

Noi credem că există un singur Dumnezeu adevărat (Isaia 44:6). El sa făcut cunoscut ca Dumnezeu Trinitar, un Dumnezeu în trei persoane. Acest lucru reiese evident din porunca Domnului Isus Cristos data ucenicilor Săi să boteze "în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh" (Matei 28:19). Oricine nu se închină acestui Dumnezeu, se închină de fapt unui dumnezeu fals, unui dumnezeu care nu există. Domnul Isus Cristos a spus: "Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl, care La trimis" (Ioan 5:23).

Noi credem că Dumnezeu însuși s-a revelat în natură. "Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui" (Psalmul 19:1). ” În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi" (Romani 1:20). Deci, nu există nici o scuză pentru sustinatorii ateismului. Având în vedere că cerințele legii sunt scrise în inimile oamenilor, conștiințele oamenilor poartă, de asemenea, mărturia că există un Dumnezeu fata de care ei sunt responsabili (Romani 2:15). Cu toate acestea, natura și conștiința reprezinta doar o revelație parțială a lui Dumnezeu, una care nu este în măsură să arate calea spre mantuire.

Noi credem că Dumnezeu s-a revelat pe deplin pe sine în Fiul Său, Domnul Isus Cristos. "Nimeni nu a văzut vreodată pe Dumnezeu, dar Dumnezeu singurul, care este în sânul Tatălui, la făcut cunoscut" (Ioan 1:18). În Isus Cristos, Dumnezeu Sa revelat ca Mântuitor, Dumnezeu, care "atât de mult a iubit lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică" (Ioan 3:16).

Noi credem că Dumnezeu a dat, de asemenea, o revelație scrisă pentru toți oamenii în Sfintele Scripturi. Revelarea lui în Biblie are două mesaje principale, Legea și Evanghelia. Legea declară ceea ce este bine și rău, și ne instiinteaza despre pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcat. Evanghelia prezintă dragostea lui Dumnezeu, care a fost aratata în special prin oferirea mântuirii de păcat prin Isus Cristos.

Noi credem ca intreaga Biblie este centrata pe Cristos. În Vechiul Testament, Dumnezeu a promis în mod repetat, un eliberator divin de la păcat, de moarte și de iad. Noul Testament proclamă faptul că acest eliberator promis a venit înpersoana lui Isus din Nazaret. Isus însuși spune despre Vechiul Testament, "Acestea sunt Scripturile care mărturisesc despre Mine" (Ioan 5:39).

Noi credem că Dumnezeu a dat Scripturile, prin oamenii pe care ia ales, folosind limbajul cunoscut de acestia și stilul de scris pe care acestia l-au avut. El l-a folosit Moise și pe prooroci ca să scrie Vechiul Testament în limba ebraică(unele porțiuni în limba aramaică) și pe evangheliști și pe apostoli ca sa scrie Noul Testament în limba greacă.

Noi credem că într-un mod miraculos, care se extinde dincolo de orice investigație si intelegere umana, Dumnezeu Duhul Sfânt i-a miscat pe acești oameni să scrie Cuvântul Său. Acești oameni "au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt" (2 Petru 1:21). Ceea ce au spus a fost spus "nu în cuvinte învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt" (1 Corinteni 2:13). Fiecare cuvânt pe care l-au folosit le-a fost dat de către Duhul Sfânt. Sfântul Pavel ii scrie lui Timotei astfel, "Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu" (2 Timotei 3:16). Biserica a numit acest proces miraculos „inspirație”, care înseamnă "respirație în". Absolut fiecare cuvânt din Scriptură a fost inspirat de catre Duhul Sfant. Noi numim acest proces „inspirația verbală”, adica o inspirație cuvânt cu cuvânt. Acest lucru nu este echivalent cu o dictare mecanica, deoarece Duhul Sfant a călăuzit scriitorii astfel incat acestia si-au folosit vocabularul și stilurile lor individuale de scris.

Noi credem că Scriptura reprezinta un tot unitar, este adevărata și fără eroare în tot ceea ce se spune, aceasta deoarece Mântuitorul a spus: "Scriptura nu poate fi desfiintata" (Ioan 10:35). Prin urmare, Scriptura este autoritatea infailibilăși ghidul complet pentru tot ceea ce credem și facem.

Noi credem că Biblia este pe deplin suficienta, invatand în mod clar pe oameni tot ce trebuie să știe pentru a ajunge la cer. Aceasta le ofera oamenilor "înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Cristos Isus" (2 Timotei 3:15), și ii pregateste pentru "orice lucrare bună" (2 Timotei 3:17). Din moment ce planul lui Dumnezeu de mântuire a fost descoperit pe deplin în cărțile canonice ale Bibliei, nu mai avem nevoie și nu se mai așteaptă alte revelații (Evrei 1:1,2). Biserica este construită pe învățăturile apostolilor și ale profeților (Efeseni 2:20).

Noi credem și acceptăm Biblia în termenii săi proprii, acceptând calitatea istorica pentru ceea ce se prezintă drept istorie și recunoașterea ca discurs figurat ceea ce este evident figurat. Noi credem că Scriptura trebuie să interpretezeScriptura, pasajele clare arunca lumina asupra celor mai greu de înțeles. Noi credem că nici o autoritate - fie că este rațiunea umană, știință, sau burse – nu poate sa judece Scriptură.

Noi credem că textul ebraic, original, al Vechiului Testament și textul grecesc al Noului Testament reprezinta Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Traduceri din ebraică și greacă, care reflectă în mod corect sensul textului originaltransmite adevărul lui Dumnezeu pentru oameni și poate fi în mod corespunzător numit Cuvântul lui Dumnezeu.

Deși documentele originale s-au pierdut, noi credem că Domnul, în grija sa providențială a păstrat cu exactitate textele ebraice și grecești in cadrul manuscriselor copiate care există. Deși există diferențe minore între diferitelemanuscrise copiate de mână, aceste diferente nu provoacă schimbări în ceea ce priveste doctrina.

Noi credem că cele trei crezurile ecumenice (Crezul Apostolic, Crezul de la Niceea si Crezul Athanasian), precum și confesiunile de credinta lutherane care figurează în Cartea de Concord din anul 1580, exprima adevărata doctrină aScripturii. Având în vedere că doctrinele pe care le mărturisesc sunt extrase din Scriptură, suntem obligați să le urmam în credința și viața noastră. Prin urmare, toata lucrarea de predicare și de invatare în bisericile și școlile noastretrebuie să fie în armonie cu aceste marturisire. Noi respingem toate erorile pe care acestea le resping la randul lor.

Noi respingem orice cult care nu este in accepta pe Dumnezeu Trinitar așa cum este El revelat în Biblie. Noi respingem folosirea de nume feminine pentru Dumnezeu, pentru că în Scriptură, Dumnezeu se revelează ca Tatăl și Fiul. Noi respingem si ideea că toate religiile conduc catre același Dumnezeu.

Noi respingem orice concept care afirma ca doar o parte din Scriptura reprezinta Cuvantul lui Dumnezeu, sau care permit posibilitatea de a exista erori în continutul Scripturii, chiar și în așa-numitele probleme non-religioase, cum ar fi detaliile istorice sau geografice. Respingem, de asemenea, toate punctele de vedere care spun ca Scriptura este doar o inregistrare umana a revelației lui Dumnezeu sau ca El se întâlnește cu omenirea în istorie, și, in consecinta, Scriptura este afectata da imperfecțiunile umane ale autorilor ei.

Noi respingem orice accent pus pe faptul ca Isus Cristos este Cuvântul personal al lui Dumnezeu (Ioan 1:1) si prin acest lucru se minimizează rolul Scripturi ca și Cuvântul scris al lui Dumnezeu (Romani 3:02).

Noi respingem toate eforturile pentru a reduce marturisirile de credinta cuprinse în Cartea Concordului la documente istorice care nu au semnificație confesionala obligatorie pentru biserica de astăzi. Respingem, de asemenea, oricepretenție conform careia biserica este obligata sa accepte numai acele doctrine ale Scripturii care sunt abordate în mod specific în aceste marturisiri. (Romani 3:02).

O traducere de Sorin H. Trifa dupa documentul "This we belive" apartinand WELS. Documentul in limba engleza poate fi accesat aici. Tradus si publicat cu acordul WELS