Recenzie ”Heaven on Earth, The Gifts of Christ in the Divine Service” de Dr. Arthur A. Just Jr.

Data postării: 16.04.2018 20:28:05

un articol de Sorin H. Trifa

Cartea ”Heaven on Earth, The Gifts of Christ in the Divine Service” scrisă de către teologul luteran american Arthur A. Just Jr. a fost publicată în anul 2008 de către Concordia Publishing House din Saint Louis, Missouri, având ISBN 978-0-7586-0671-6. Cartea are un număr de trei sute șapte pagini, conținând o prefață a autorului, o introducere, unsprezece capitole de expunere teologică, o secțiune de concluzii, un apendix, o secțiune dedicată notelor și un glosar de termeni teologici folosiți pe parcursul lucrării.

Arthur A. Just Jr., născut în anul 1953 în Salem, Massachusetts, este un teolog luteran confesional, membru al Lutheran Church - Missouri Synod (LCMS). Provine dintr-o familie de misionari cu origini în Transilvania, tatăl său slujind ca pastor misionar în Mexic și în Spania. A studiat istorie și literatură engleză la Phillips Academy din Andover, Massachusetts, și la Union College, Schenectady, New York. În anul 1980 a finalizat un Master în Teologie la Concordia Theological Seminary din Fort Wayne, Indiana, fiind ordinat pastor după ce și-a făcut vicariatul în Lake Bear White, Minnesota. Patru ani mai târziu a finalizat un Master în Teologie Sistematică după ce a studiat la Wesleyan University din Middletown, Connecticut și Yale Divinity School. Au urmat studiile doctorale la Universitatea din Durham, Anglia. În anul 1990 a primit titlul de doctor în teologie cu lucrarea ”The Ongoing Feast: Table Fellowship and Eschatology at Emmaus”.

Începând cu anul 1984, Arthur A. Just Jr. activează ca profesor la Concordia Theological Seminary din Fort Wayne, Indiana, predând cursuri de teologie pastorală, omiletică și liturgică luterană. A fost decan la Kramer Chapel, Parohia LCMS din cadrul Seminarului Teologic, director al Institutului de Teologie Pastorală și Muzică Sacră din cadrul Lutheran Church - Missouri Synod și director al Departamentului de Studii în Diaconie din cadrul Concordia Theological Seminary din Fort Wayne, IN. Arthur A. Just Jr. a făcut parte din comisia de elaborare a ”Lutheran Service Book”, lucrare care conține diferitele forme de liturghie și imnurile liturgice folosite în Lutheran Church - Missouri Synod. Din aceste poziții și-a adus contribuția la înțelegerea și promovarea teologie luterane confesionale.

A publicat un vast studiu exegetic la Evanghelia Sfântului Luca. Primul volum, conținând exegeza primelor nouă capitole, a fost publicat în anul 1996 la Concordia Publishing House din Saint Louis, Missouri, iar al doilea volum, conținând restul studiului, a fost publicat un an mai tărziu la aceeași editură. În anul 2008, Arthur A. Just Jr. a publicat lucrarea ”Heaven on Earth, The Gifts of Christ in the Divine Service”. De asemenea, teologul luteran a publicat numeroase articole în reviste de specialitate sau în diverse cărți.

În prezent, în parteneriat cu Concordia Theological Seminary din Fort Wayne, IN, Arthur A. Just Jr. desfășoară o activitate misionară în America Latină și Caraibe fiind, de asemenea, coordonator al misiunii Lutheran Church - Missouri Synod în Spania. De asemenea, el predă diverse materii din aria teologiei la Seminarul Teologic Luteran din Santiago, Republica Dominicană.

Arthur A. Just Jr. este căsătorit cu Linda Just și are trei copii.

Tema cărții ”Heaven on Earth, The Gifts of Christ in the Divine Service” aparținând lui Arthur A. Just Jr. nu este la prima abordare în literatura de specialitate. Stadiul cercetării actuale înregistrează și alte lucrări care abordează acest segment al teologiei luterane. Amintim următoarele lucrări: ”The Lutheran liturgy, A study of the Common Service of the Lutheran Church in America” scisă de către Luther D. Reed și apărută în anul 1947 la Editura Fortress Press. Apoi cartea ”Exploring Our Lutheran Liturgy” scrisă de către Dennis R. Fakes și apărută în anul 1994 la Editura CSS Publishing Company; dar și lucrările ”Lutheran Worship: History and Practice” respectiv ”Worship, Gottesdienst, Cultus Dei: What the Lutheran Confessions Say About Worship”, ambele aparținând lui James Leonard Brauer și apărute în anul 1993 respectiv în anul 2005 la Editura Concordia Publishing House.

Spre deosebire de alte lucrări în domeniu, lucrarea ”Heaven on Earth, The Gifts of Christ in the Divine Service” analizează liturghia luterană pornind de la rădăcinile ei în Vechiul Testament și explică modul în care liturghia luterană este ancorată în Sfânta Scriptură nefiind doar o trecere în revistă a elementelor care compun liturghia.

Arthur A. Just Jr. folosește un excelent stil didactic. De aceea, cartea ”Heaven on Earth, The Gifts of Christ in the Divine Service” poate să fie cu ușurință considerată un manual de curs pentru pregătirea academică a viitorilor pastori luterani confesionali dar și o lectură teologică foarte eficientă pentru specialiștii și laicii care doresc să înțeleagă mai clar ce înseamnă, de ce există și care sunt scopurile ritualurilor care compun Liturghia Bisericii Luterane. Cartea ne trece prin aspecte istorice, teologice și apologetice, interacționând cu elemente liturgice din închinarea iudaică, a Bisericii Primare și terminând cu o analiză atentă nu doar a Liturghiei din Biserica Luterană ci și a elementelor care acompaniază această închinare, precum elementele de arhitectură liturgică, artă bisericească și muzică liturgică.

Deși nu are publicate decât trei cărți de teologie, Arthur A. Just Jr. este văzut în prezent ca fiind unul dintre cei mai influenți profesori de teologie din lumea luterană confesională și unul dintre cei mai apreciați profesori de la Concordia Theological Seminary din Fort Wayne, IN. Arthur A. Just Jr. a fost în permanență conectat cu viața liturgică a Bisericii Luterane Sinodul Missouri și a Bisericilor Luterane Confesionale fiind un puternic susținător al conceptului de hight liturgical luteran church. Cartea ”Heaven on Earth, The Gifts of Christ in the Divine Service” vine ca un suport teologic pentru efortul de păstrare a liturghiei istorice a Bisericii Luterane din Secolul al XVI-lea. Liturghia este mijlocul prin care credincioșii interacționează cu Dumnezeul Mântuitor. Acest lucru se face în Cuvântul lui Dumnezeu și în Sfintele Sacramente care sunt, împreună, parte importantă a Sfintei Liturghii. Conform lui Arthur A. Just Jr., Isus Cristos, prin același trup și același sânge care a fost născute din Sfânta Fecioară Maria și care s-au aflat pe cruce, continuă să fie prezent în Sfânta Sa Biserică în Sfânta Liturghie prin Cuvântul citit și predicat și prin Sfintele Sacramente ale Bisericii.

Creștinul este văzut ca un călător pe acest pământ iar această călătorie spre viața veșnică este marcată de două momente deosebit de importante. În viziunea lui Arthur A. Just Jr. aceste repere sunt Sacramentul Sfântului Botez prin intermediul căruia creștinul devine membru al Trupului lui Cristos și astfel își începe călătoria de credință pe acest pământ în Biserica lui Cristos. Cel de-al doilea reper este moarte care, deși înspăimântă atât de mult, este mijlocul prin care omul intră în viața veșnică. Până a ajunge însă în fața finalului acestei vieți, creștinul trăiește o viață sub crucea lui Cristos, fiind într-o continuă pocăință și iertare a păcatelor săvârșite, trecând de la viață la moarte prin harul lui Dumnezeu care este manifestat prin mijloacele harului, Cuvântul și Sfintele Sacramente, ambele regăsite în Sfânta Liturghie a Bisericii lui Cristos. Biserica este cea care ne însoțește pe tot parcursul acestei călătorii iar liturghia este mijlocul prin care viața noastră parcurge momentele importante ale vieții lui Cristos pe acest pământ. Arthur A. Just Jr. afirmă faptul că în liturghia Bisericii avem de-a face cu o liturghie a vieții, rememorând nașterea Domnului Isus Cristos atunci când cântăm Gloria in Excelsis, ne amintim de moartea Domnului atunci când cântăm Agnus Dei, iar prin intermediul Calendarului Bisericesc parcurgem istoria lui Isus Cristos începând de la naștere și până la înălțare și continuând până la Cincizecime.

Dezbătând teologia închinării, Arthur A. Just Jr. trage o concluzie care sumarizează foarte bine înțelegerea luterană confesională cu privire la liturghie, anume faptul că, deoarece Domnul Isus Cristos este prezent în mod fizic în darul Cuvântului și cel al Sacramentului, atunci El este de asemenea prezent alături de noi în Sfânta Liturghie. Luteranii susțin ideea ca nu Dumnezeu are nevoie de închinarea noastră ci noi suntem cei care avem nevoie de prezența lui Dumnezeu, deoarece prezența lui Dumnezeu înseamnă iertare și mântuire. De aceea, beneficiarul Sfintei Liturghii nu este Dumnezeu ci este omul care stă în prezența sfântă a lui Dumnezeu.

Arthur A. Just Jr. face în cartea sa o apologie a originilor vechi-testamentare a Liturghiei afirmând în același timp și diferența esențială între închinarea din Vechiul Testament și închinarea Bisericii lui Cristos, anume aceea că în închinarea creștina nu privește către o viitoare mântuire ci Cristos însuși este deja prezent, împlinind promisiunea lui Dumnezeu cu privire la mântuire. Liturghia este serviciu Divin deoarece Dumnezeu însuși este cel care coboară la oameni cu darurile sale salvatoare iar omul nu face decât să răspundă prin credință acestei binecuvântări divine, în cadrul liturghiei, omul trecând astfel granița dintre pământ și cer.

Pentru a înțelege corect liturghia luterană confesională, Arthur A. Just Jr. face o excelentă analiză istorică a structurii acesteia, expunând modul în care ritualul liturgic s-a dezvoltat, acestea fiind mereu centrate pe persoana Domnului Isus Cristos și pe prezența sa fizică în mijlocul nostru. Analiza liturghiei este făcută prin explicații concrete și prin diverse schițe menite să faciliteze înțelegerea. De altfel, întreaga carte se bucură de astfel de scheme grafice și de diverse fotografii care vin să întărească conceptele expuse în text.

Pentru Arthur A. Just Jr. Liturghia nu constă doar în ritualurile la care oamenii iau parte ci acesta cuprinde toate elementele care se regăsesc în Biserică. Liturghia este îmbogățită de arhitectură liturgică, artă liturgică și muzică, toate menite să îl pună pe om în contact cu Împărăția lui Dumnezeu. Același scop îl are și Calendarul Liturgic al Bisericii care îi pune pe credincioși în contact cu momentele importante din viața lui Isus Cristos și a Sfintei sale Biserici.

Liturghia luterană își are originea în închinarea iudaică, o închinare care a fost, de asemenea, una liturgică. Ne sunt oferite diferite forme de închinare liturgică utilizate de către evrei în diverse ocazii, inclusiv modul de închinare uzat la sărbătoarea Pascală. În opinia lui Arthur A. Just Jr. aceasta a fost folosită de către Domnul Isus Cristos în ultima cină și stă la baza Liturghiei Creștine folosită de Biserica Primară.

Aflăm în mod detaliat aspecte legate de închinarea liturgică de la Templu și din Sinagogă. Este remarcat faptul că închinarea liturgică de la Templu era condusă de către saduchei în timp ce fariseii erau implicați în închinarea liturgică specifică sinagogilor. Analizând toate aceste aspecte și concentrându-se asupra ultimei cine și asupra evenimentelor care au marcat călătoria spre Emaus, Arthur A. Just Jr. concluzionează faptul că Liturghia nu este alt ceva decât participarea la masa sfântă a lui Cristos.

Atunci când pastorul luteran predică Evanghelia, conform înțelegerii luterane confesionale, acest cuvânt este la fel de activ în viața credinciosului cum este și Evanghelia în sine. De asemenea, mărturisire păcatelor și iertarea acestora de către pastor dovedește această putere a Evangheliei în cadrul liturghiei. În activitatea sa terestră, Domnul Isus Cristos a transmis mesajul de împăcare a lui Dumnezeu cu omul prin predicarea Evangheliei dar și prin săvârșirea de miracole. Toate acestea sunt prezente în cadrul liturghiei luterane confesionale. Cuvântul este predicat iar Sfintele Sacramente sunt miracolele pe care Domnul Isus Cristos continuă să le facă în prezent în Sfânta Sa Biserică. Harul lui Dumnezeu vine la noi prin Cuvântul Sfânt și prin Sacramente deci, putem să afirmăm că participarea la Liturghie reprezintă împărtășirea credinciosului cu harul salvator al lui Dumnezeu.

Arthur A. Just Jr. dedică un capitol din lucrarea sa prezenței Psalmilor în închinarea liturgică a Bisericii trecând prin liturghia practicată la templu, în sinagogă și mai apoi în Biserica Primară, scoțând în evidență locul și importanța acestora în închinarea liturgică a Bisericii Luterane Sinodul Missouri. De la începutul și până la finalul și liturghiei, Psalmii sunt prezenți în închinarea luterană confesională fie că sunt citiți sau cântați în întregime fie pentru că sunt folosite versete care îi compun. În acest capitol găsim o largă descriere a momentelor liturgice de peste zi în care se folosesc Psalmii.

Un alt aspect bine dezbătut în această lucrare este Calendarul Liturgic al Bisericii. Arthur A. Just Jr. explică într-un mod coerent și ușor de înțeles structura, rolul și importanța Calendarului în închinarea liturgică a Bisericii Luterane. Este descrisă și explicată structura Calendarului, cititorul găsind informații utile despre fiecare sezon în parte și despre Duminicile care îl compun. Calendarul Bisericii îi poartă pe credincioșii luterani confesionali prin întreaga Evangheliei, reamintindu-le momentele importante din viața, activitatea și predicarea Domnului Isus Cristos. Este abordată și explicată închinarea Bisericii în ziua de Duminică în dauna Sabatului, autorul avansând o teorie conform căreia Duminica este ziua a opta, Sabatul noi creații în Cristos.

Urmează trei capitole în care autorul abordează critic liturghia Sfântului Botez, Liturghia Cuvântului și Liturghia Sfintei Cine. Sunt trecute în revista aspecte istorice ale fiecărui concept în parte dar și ancorarea acestora în Sfânta Scriptură, cu precădere în Evanghelia lui Cristos. Sunt analizate toate elementele care compun liturghia luterană, fiecare în parte, menționându-se relația acestora cu Evanghelia, evoluția și originile istorice dar și rolul lor în închinare. Se are în vedere evoluția liturghiei, în toate componentele ei, în perioada pre-Constantiniană (30-312), în perioada imperială (312-600), în perioada Evului Mediu (600-1500), în epoca Reformei Luterane Germania (150-1650), în perioada pietismului și a raționalismului (1650-1850) și terminând cu liturghia în Biserica Luterană Sinodul Missouri, începând cu anul 1850. În această secțiune, ca și în cazul celorlalte, informația prezentată este dublată de o serie de schițe care au menirea să îl ajute pe cititor să înțeleagă mai bine conceptele.

După ce se asigură că cititorul a înțeles foarte bine fiecare element liturgic din închinarea luterană confesională, Arthur A. Just Jr. se concentrează pe modul în care liturghia a evoluat din punct de vedere istoric în Bisericile Luterane. În finalul capitolului găsim o comparație a formelor liturgice pe care Bisericile Luterane le-au experimentat de-a lungul istorie. Concluzia este aceea că liturghia Bisericii Creștine suferă modificări sub influența culturii dar, o liturghie conservatoare, așa cum este liturghia luterană confesională, are capacitatea de a schimba ea cultura și de a o raporta la Evanghelia lui Cristos.

Concluziile lui Arthur A. Just Jr. cu privire la liturghia Bisericii Luterane Sinodul Missouri sunt acelea că închinarea luterană confesională este una în conformitate cu Sfânta Scriptură și cu liturghia stabilită de către Biserica Lutherană din Secolul al XVI-lea. Ea se va raporta exclusiv la Sfânta Scriptură indiferent de modul în care cultura creștină sau cultura profană se străduiește să o influențeze. Din acest motiv, liturghia lutherană confesională nu a fost influențată de practicile moderne de închinare creștină ci ea păstrează liniile trasate de către Reforma Luterană în urmă cu aproape cinci sute de ani. De asemenea, liturghia luterană confesională este una apocaliptică, escatologică, trimițând pe om la revenirea în glorie a Domnului Isus Cristos. Liturghia este o adevărată comoară a Bisericii deoarece prezența Domnului Isus Cristos este una fizică, trupească, aspect care încurajează foarte mult pe credincioși vorbindu-le despre prezența continuă a Mântuitorului în viața lor.

Cartea ”Heaven on Earth, The Gifts of Christ in the Divine Service” se încheie cu un apendice care conține rugăciunea liturgică de prefața pentru fiecare sezon dar și pentru sărbătorile speciale din Calendarul Bisericii Luterane Sinodul Missouri. Notele și trimiterile sunt găzduite într-o secțiune specială urmată de un glosar de termeni folosiți pe parcursul lucrării, termeni care sunt explicați pentru o înțelegere corectă a informațiilor.

Lucrarea lui Arthur A. Just Jr. este una foarte valoroasă și recomandată oricărei persoane care dorește să parcurgă și să înțeleagă liturghia Bisericii Luterane Sinodul Missouri, cea mai mare Biserică Luterană Confesională din prezent. Cartea nu se adresează neapărat unui public specializat în domeniu teologic ci ea poate să fie parcursă și de persoane fără o pregătire prealabilă în această direcție. Informațiile curg lin și logic, conducând cititorul la o cunoaștere amănunțită a temei. Din păcate, cartea prezintă și un mare neajuns în special dacă este studiată de către specialiștii în domeniu. Decizia editurii de a aduna notele și trimiterile la finalul cărții descurajează parcurgerea acestora și îngreunează un studiu academic al lucrării. Exceptând acest aspect care necesită să fie corectat într-o eventuală nouă ediție, părerea critică personală este aceea că această cartea reprezintă un reper important și absolut necesar pentru o înțelegere corectă a închinării Bisericii Luterane Sinodul Missouri, o închinare liturgică biblică, istorică și conservatoare, înglobând valorile liturgice ale Reformei Luterane din Secolul al XVI-lea.