Cristos si rascumpararea din pacat

Data postării: 12.03.2014 14:35:23

Bisericile Evanghelice Lutherane invata că Isus Cristos este Fiul cel veșnic al lui Dumnezeu, Cel care este cu Tatăl din veșnicie (Ioan 1:1-2). De-a lungul timpului, El a luat cu adevărat și in mod complet natura umana dar fără păcat (Galateni 4:4). El a fost conceput ca un copil sfânt în fecioara Maria, printr-o minune a Duhului Sfânt (Luca 1:35). Îngerul lui Dumnezeu a mărturisit despre acest fapt urmatoarele: "Ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt" (Matei 1:20). Isus Cristos este unic pentru că în El coexistă adevăratul Dumnezeu și adevărata natură umană, inseparabil unite într-o singură persoană sfântă, Dumnezeu-om. El este numit Emanuel, care înseamnă "Dumnezeu este cu noi" (Matei 1:23).

Bisericile Evanghelice Lutherane cred că Isus Cristos în orice moment a posedat plinătatea Dumnezeirii cu toată puterea, înțelepciune, și slavă divina (Coloseni 2:9). Divinitatea lui a fost evidentă atunci când El a făcut minuni (Ioan 2,11). Dar, în timpul in care El a trăit pe pământ, a luat forma unui servitor si s-a smerit, lasand deoparte imaginea și utilizarea continuă și completă a caracteristicilor sale divine. În tot acest timp El a trăit ca un om printre oameni îndurândsuferința, smerindu-se până la moartea rușinoasă pe cruce (Filipeni 2:7-8). Noi credem că Isus Cristos s-a coborât în iad pentru a proclama victoria sa asupra lui Satan (1 Petru 3:18-19). Noi credem că El a înviat din mormânt, cu un trup glorificat și ca s-a înălțat la cer cu puterea să stăpânească peste tot în lume, cu har în Biserica lui și cu slavă în eternitate (Filipeni 2:9-11).

Bisericile Evanghelice Lutherane cred că Isus Cristos, Dumnezeul-om, a fost trimis de Tatăl pentru a răscumpăra pe toți oamenii din vina și pedeapsa păcatului. Isus Cristos a venit să împlinească Legea (Matei 5:17) și pe baza ascultăriisale perfecte toți oamenii să fie declarați sfinți (Romani 5:18,19). El a venit pentru a purta "nelegiuirea noastră, a tuturora" (Isaia 53:6) și să ofere răscumpărare tuturor oamenilor pentru păcat prin jertfa Sa pe altarul crucii (Matei 20:28). Noi credem că El este substitutul numit de Dumnezeu pentru toți oamenii. Dreptatea Lui, sau ascultare perfectă, este acceptată de Tatăl ca fiind neprihănirea noastră și moartea Sa pentru păcat ca fiind moartea noastra pentru păcatele noastre (2 Corinteni 5:21). Noi credem că prin învierea Lui, Dumnezeu ne dă o asigurare deplină că a acceptat plata făcută pentru toate păcatele noastre (Romani 4:25).

Bisericile Evanghelice Lutherane cred că Dumnezeu a împăcat "lumea cu Sine în Cristos, neținându-le în socoteală păcatele lor" (2 Corinteni 5:19). Noi credem că Isus este "Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii" (Ioan 1:29). Mila și harul lui Dumnezeu sunt atotcuprinzătoare, împăcarea prin Cristos este adresată în mod universal, iertarea păcatelor a fost obținută de către Isus Cristos pentru toți oamenii. Datorită lucrării înlocuitoare a lui Cristos, Dumnezeu a justificat pe toți oamenii. Astfel, Dumnezeu a declarat ca ei sunt nevinovati. Aceasta invățătură constituie baza asigurării păcătosului în privința mântuirii.

Bisericile Evanghelice Lutherane resping orice învățătură care, în vreun anumit fel, limitează lucrarea lui Cristos de ispășire. Noi respingem orice învățătură care spune că Cristos a suportat pedeapsa doar pentru păcatele anumitoroameni. Noi respingem orice învățătură care susține că Isus Cristos a făcut ispășire numai parțial pentru păcatele noastre.

Bisericile Evanghelice Lutherane resping opiniile care consideră relatările Evangheliilor ca fiind pură ficțiune dezvoltată de către primii creștini cu scopul de ași exprima ideile lor despre Isus Cristos, aceste relatări neconținând în mod complet adevărul despre ceea ce s-a întâmplat de fapt în istorie. Respingem ferm orice încercare de a susține că acuratețea istorică a evenimentelor din viața lui Isus Cristos, cum ar fi nașterea Lui din fecioară, minunile săvârșite sauînvierea lui trupească, ar fi neimportantă poate chiar îndoielnică. Noi respingem încercările de a accentua peste masura ideea de "întâlnirea față în față, personală, cu Isus Cristos cel inviat", în așa fel încât lucrarea de răscumpărare a lui Isus Cristos așa cum este ea înregistrată în Sf.Scriptură să îșî piardă importanța.

Aceasta este ceea ce ne învață Sf. Scriptură despre Cristos și lucrarea de răscumpărare. Aceasta este ceea ce noi credem, învățăm și mărturisim.

O traducere de Sorin H. Trifa dupa documentul "This we belive" apartinand WELS. Documentul in limba engleza poate fi accesat aici. Tradus si publicat cu acordul WELS