Marturisiri de credinta lutherane

Data postării: 10.03.2014 15:41:58

Bisericile Evanghelice Lutherane Confesionale isi au fundamentul credintei in cele sase mari documente confesionale elaborate de catre teologii si credinciosii evanghelici lutherani care au trait in secolul al XVI-lea. Aceste marturisiri de credinta au reprezentat si trebuie sa reprezinte si astazi baza credintei fiecarui crestin care se considera parte a Bisericii Evanghelice Lutherane.

Micul Catehism (1529)

Martin Luther a scris Micul Catehism ca un scurt rezumat al adevărurilor fundamentale ale credinței creștine. Acesta a fost destinat în primul rând pentru educarea laicilor și a fost conceput ca un instrument de care părinții s-ar putea folosi pentru a le preda copiilor lor adevărurile fundamentale al Sf. Scripturi. Acesta oferă rezumate sau explicații la cele Zece Porunci, Crezul Apostolic, Rugăciunea Tatăl Nostru, Taina Botezului și Sacramentul Altarului (Sfânta Împărtășanie)

Catehismul mare (1529)

Este un document care acoperă în mai mare profunzime aceleași doctrine și subiecte abordate de Micul Catehism. Catehismul Mare a fost într-adevăr format dintr-o serie de predici editate de Martin Luther . Acesta a fost destinat în primul rând ca un instrument care ar putea fi utilizat de către păstori și profesori in vederea lărgirii cunoștințele lor despre învățăturile Bibliei .

Mărturisirea de la Augsburg (1530)

A fost scrisă de colegul lui Martin Luther, Philip Melanchthon. Această declarație de credință este de multe ori privita ca fiind mărturisirea aflată la baza teologiei lutherane . Acesta a fost prezentată de către adepții lui Martin Luther împăratului Carol V la dieta imperială de la Augsburg , Germania . Acest document a fost destinat să fie un rezumat al articolelor principale ale credinței creștine așa cum sunt ele înțelease și predate de către Bisericile Evanghelice Lutherane în contrast cu erorile care au fost predate de către Biserica Romano-Catolică .

Apologia Confesiunii de la Augsburg (1531)

După ce teologii romano-catolici au condamnat mai multe dintre învățăturile cuprinse în Mărturisirea de la Augsburg , Philip Melanchton a scris această amplă apărare a învațăturilor cuprinse în Confesiunea de la Augsburg.

Articolele de la Smalcald (1536)

Aceste articolele au fost scrise de catre Martin Luther la sfârșitul anului 1536 cu scopul susținerii unor discuții la un consiliu al Bisericii care a fost planificată de către Papa Paul al III-lea. La data de 4 iunie 1536 , Papa Paul al III-lea anunțat organizarea unui consiliu cu scopul de a se ocupa de problemele ridicate de protestanți. În aceste articole Martin Luther stabilește o bază teologică pe care luteranii nu ar trebui sa o compromită . Lutherani au recunoscut valoareaacestor articole si le-au transformat într-o declaratie cu privire la doctrina evanghelică și biblică .

Formula Concordului (1577)

În anii de după moartea lui Luther , lutherani s-au scindat datorită apariției unor probleme doctrinare . Acest document a fost scris, in primul rand, de catre Jacob Andreae , Martin Chemnitz și David Chytraeus. Formula Concordului, sau "Formula Acordului", a reprezentat o reafirmare detaliată a adevărurilor conținute în Confesiunea de la Augsburg și a fost destinată să fie o declarație care să fie adoptată de către toate Bisericile Evanghelice Lutherane . Aceasta a fost semnată de peste 8.100 de pastori și teologi lutherani, precum și de peste 50 de lideri guvernamentali, laici. “Declarația Concordului Solidă” este versiunea neprescurtată în timp ce “Simbolul Concordului” este o versiune prescurtată destinată spre a fi studiată îm cadrul congregațiilor .

Un artocol de Sorin H. Trifa