Mijloacele Harului in Biserica Evanghelica Lutherana

Data postării: 23.04.2014 13:56:33

Bisericile Evanghelice Lutherane cred că Dumnezeu dă toate binecuvântările spirituale oamenilor păcătoși prin mijloace speciale stabilite de El. Mijloacele harului sunt Cuvântul lui Dumnezeu sau Evanghelia și Sacramentele. Definim un Sacrament ca fiind un act sacru stabilit de Isus Cristos în care Cuvântul este pus în legătura directă cu un element pământesc pentru a oferiiertarea păcatelor.

Noi credem că prin Evanghelie, care este vestea cea bună a jertfei de ispășire a lui Cristos pentru omul păcătos, Duhul Sfânt lucrează încredere în oameni, ale căror inimi sunt în mod natural ostile lui Dumnezeu (1 Petru 1:23). Sf. Scriptura ne învață că "credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Cristos" (Romani 10:17). Această credință lucrată de Duhul Sfânt aduce o reînnoire în păcătoși și îi face moștenitori ai vieții veșnice în ceruri.

Bisericile Evanghelice Lutherane cred , de asemenea, că prin Sacramentul Botezului, Duhul Sfânt aplică Evanghelia păcătoșilor, oferindu-le acestora o nouă viață (Tit 3:5) și curățindu-i de orice păcat (Fapte 2:38). Domnul a accentuat binecuvântarea Botezului atunci când a promis ca "Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit" (Marcu 16:16). Noi credem că binecuvântareaBotezului este valabilă pentru toți oamenii (Matei 28:19), inclusiv pentru copii. Copiii se nasc păcătoși (Ioan 3:06) și, prin urmare, trebuie să se nască din nou si să fie adusi la credință prin Botez(Ioan 3:05).

Noi credem că toți cei care participă la Sacramentul Cinei Domnului primesc adevăratul trup și adevăratul sângele a lui Isus Cristos în, cu și sub pâine și vin (1 Corinteni 10:16). Acest lucrueste adevărat pentru că, atunci când Domnul a instituit acest Sacrament, El a spus astfel: "Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu [...] Beţi toţi din el, căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor"(Matei 26:26 si 28). Noi credem că aceste cuvintele ale lui Isus Cristos folosite pentru instituirea Sacramentului arată realitatea prezenței Sale reale, fară să fie necesară o acțiune umană. Credincioșii care primesc trupul și sângele Domnului, primesc, de asemenea, și iertarea păcatelor (Matei 26:28) cât și asigurareacă acestia apartin lui Dumnezeu. Necredincioșii primesc și ei, de asemenea, trupul și sângele lui Isus Cristos dar acest lucru are loc spre judecata și condamnarea lor (1 Corinteni 11:29).

Bisericile Evanghelice Lutherane cred că Domnul a dat Cuvântul Său, Sacramentul Botezului și cel al Cinei Domnului cu un scop precis. El a poruncit ucenicilor săi: "Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit" (Matei 28:19,20 ). Prin Cuvânt și prin Sacramente, Dumnezeu păstrează și extinde Sfânta Biserică Creștină în întreaga lume. Din acest motiv, credincioșii ar trebui să fie sârguincioși și atenti în folosirea acestor mijloace ale harului lui Dumnezeupentru ei însisi și pentru evanghelizarea altora. Acestea sunt singurele mijloace prin care sufletele nemuritoare sunt aduse în starea de credință și la viața vesnică.

Bisericile Evanghelice Lutherane cred orice învățătura care arată spre harului lui Dumnezeu și spre mântuirea făcând excepție de Evanghelie așa cum se găsește în ea în Sf. Scriptura. Noi respingem orice opinie care susține faptul că Duhul Sfânt lucreză credință în om fără să uzeze de mijloacele harului. Noi, de asemenea, respinge și învățătura conform căreia Legea reprezintă unmijloc al harului.

Respingem toate părerile care afirmă faptul că pruncii nu ar trebui să fie botezați deoarece ei nu pot să creadă în Isus Cristos (Luca 18:15-17). Respingem părerea conform căreia botezultrebuie să fie administrat exclusiv prin scufundare.

Respingem toate învățăturile care sustin ca Sacramentul Altarului nu ne oferă nimic mai mult decât niste semne și simboluri ale sacrificiului lui Isus Cristos, negând astfel că adevăratul trupși sânge sunt primite în Cina Domnului. Respingem toate părerile celor care susțin că cei care mănâncă trupul lui Isus Cristos, în Sacrament, îl primesc pe Mântuitor doar într-un sens spiritual, prin credință. Respingem și afirmația care susține că cei necredincioși și ipocriții nu primesc cu adevărat trupul și sângele lui Isus Cristos în cadrul acestui Sacrament.

Bisericile Evanghelice Lutherane resping doctrina transsubstanțierii, care învață că substanța din pâine și din vin sunt schimbate în întregime, realmente la nivel de substanță, în trupul șisângele lui Isus Cristos. Sf.Scriptură ne învață că participantii la acest Sacrament primesc atât pâinea cu vinul cât si trupul cu sângele lui Isus Cristos (1 Corinteni 10:16).

Noi respingem orice încercare de a trasa momentul precis din cadrul celebrării Cinei Domnului, în care trupul și sângele lui Isus Cristos devin prezente în Sacrament. Prin urmare,respingem și părerea conform căreia trupul și sângele lui Isus Cristos devin prezente în momentul în care sunt spuse cuvintele pentru consacrare, dar și părerea care susține că trupul și sângele lui Isus Cristos devin prezente doar în momentul în care mâncăm pâinea și bem vinul.

Aceasta este ceea ce ne învață Sf. Scriptură despre mijloacele harului. Aceasta este ceea ce noi credem, învățăm și mărturisim.

O traducere de Sorin H. Trifa dupa documentul "This we belive" apartinand WELS. Documentul in limba engleza poate fi accesat aici. Tradus si publicat cu acordul WELS