Predica pentru Botezul Domnului Isus Cristos, Prima Duminică după Epifanie, 10 01 2021

Har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Isus Cristos. Dragii mei, în această Duminică suntem în prima Duminică după Epifania Domului nostru Isus Cristos. În Calendarul Bisericilor Luterane, întotdeauna, prima Duminică după Epifanie este Duminica în care comemorăm Botezul Domnului nostru în apa Iordanului. Pentru că sezonul Epifaniei nu este unul fix, în Bisericile Luterane sărbătoarea Botezului Domnului Isus Cristos nu cade mereu în aceeași dată ci cade mereu în prima Duminică după data de 6 ianuarie, adică între 7 și 13 Ianuarie. Deși Sezonul Epifaniei are culoarea liturgică verde, această sărbătoare cu totul specială are culoarea liturgică albă, o culoare care simbolizează puritatea și împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Pentru această Duminică a botezului Domnului nostru Isus Cristos, predica este fundamentată pe Matei 3:13-17

13 Atunci a venit Isus din Galiléea la Iordán, la Ioan, ca să fie botezat de el. 14 Dar Ioan încerca să-l oprească, spunându-i: „Eu am nevoie să fiu botezat de tine şi tu vii la mine?”. 15 Răspunzând, Isus i-a zis: „Lasă acum, căci aşa se cuvine, ca noi să împlinim toată dreptatea!”. Atunci el l-a lăsat. 16 După ce a fost botezat, Isus a ieşit îndată din apă. Şi iată că s-au deschis cerurile şi l-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel şi venind deasupra lui! 17 Şi iată, a fost un glas din ceruri care spunea: „Acesta este Fiul meu cel iubit, în care mi-am găsit plăcerea!

Dragii mei, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune faptul că Sacramentul Botezului lucrează iertarea păcatelor, ne salvează de a moarte și ne eliberează din robia diavolului. Sacramentul Botezul oferă mântuire veșnică tuturor acelora care cred promisiunea lui Dumnezeu făcută în Sfânta sa Evanghelie. Domnul nostru Isus Cristos însuși ne spune: ”Cine va crede şi va fi botezat se va mântui” (Mc.16,16). Sfântul Apostol Petru, la rândul său, ne spune: ”Botezului [...] vă salvează acum pe voi” (1Pet.3,21). Detalii importante despre faptul că Sacramentul Botezului ne salvează din robia păcatului, a morții și a diavolului ne oferă si Sfântul Apostol Paul care îi scrie Sfântului Tit astfel: ”el ne-a mântuit prin baia renaşterii şi reînnoirii Duhului Sfânt, pe care l-a revărsat din belşug asupra noastră prin Isus Cristos, mântuitorul nostru, pentru ca, justificaţi prin harul lui, să devenim în speranţă moştenitori ai vieţii veşnice. [Vrednic] de crezare este cuvântul” (Tit 3,5-8). De asemenea, scriindu-le creștinilor din Roma, Sfântul Apostol Paul spune astfel: ”am fost înmormântaţi împreună cu el prin Botez în moartea [lui] pentru ca, după cum Cristos a înviat din morţi prin gloria Tatălui, la fel şi noi să umblăm într-o viaţă nouă” (Rom.6,4).

Dragii mei, Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel despre mântuire: ”Adevăr, adevăr vă spun: cine crede are viaţa veşnică” (In.6,47). A crede înseamnă nu doar a lua la cunoștință despre existența lui Dumnezeu sau a accepta că ceea ce Scriptura ne spune sunt adevăruri istorice. A crede înseamnă a avea încredere în promisiunile pe care Dumnezeu ni le-a făcut în Evanghelia Domnului Isus Cristos. A crede înseamnă ați trăi viața cu încrederea că Dumnezeu împlinește promisiunile făcute. Acest lucru se reflectă și asupra Sfântului Botez. Evanghelia ne spune faptul că Sacramentul Botezului lucrează iertarea păcatelor, salvează pe păcătos de la moarte, îl eliberează din robia diavolului și îi oferă viață veșnică îmbrăcându-l în Cristos și oferindu-i harul pe care Domnul Isus Cristos l-a obținut prin jertfa sa după cum ne spune Sfântul Apostol Paul: ”Toţi câţi aţi fost botezaţi în Cristos v-aţi îmbrăcat în Cristos” (Gal.3,27).

Pentru că nu este apă simplă ci, așa cum spune reformatorul Martin Luther: ”Botezul nu este doar apă simplă ci este apă care include porunca lui Dumnezeu și unită cu Cuvântul lui Dumnezeu” (Micul Catehism), Fiind prezența directă a Cuvântului lui Dumnezeu, Sacramentul Botezului face exact ceea ce Dumnezeu promite că face. Cuvântul lui Dumnezeu este întotdeauna performativ – adică face ceea ce spune - după cum citim în relatarea creației: ”a zis Dumnezeu: „Să fie lumină!”. Şi a fost lumină” (Gen.1,2). În Sacramentul Botezului nostru, ascunsă de ochii lumii, este Împărăția lui Dumnezeu și slava Regelui nostru, Domnul nostru Isus Cristos, pentru că a fi pus în Cristos înseamnă a fi pus în Împărăția lui Dumnezeu.

În pericopa de astăzi citim despre Botezul Domnului nostru Isus Cristos. Acest Botez al Domnului Isus Cristos în apa Iordanului împuternicește Botezul fiecăruia dintre noi. De fapt, dragii mei, Botezul Domnului Isus Cristos este începutul marelui și binecuvântatului schimb între noi, păcătoșii, și Cristos, ”sfântul lui Dumnezeu” (Lc.4,34). Botezul Domnului Isus Cristos este o inversare a Botezului fiecăruia dintre noi. În Botezul său în apa Iordanului, Fiul lui Dumnezeu nu este curățat de păcate deoarece, știm deja cu toții, el nu avea păcat. În timp ce Botezul nostru ne curăță de păcate, Botezul Domnului Isus Cristos a fost cel care l-a împovărat pe Fiul lui Dumnezeu cu păcatele pe care ni le-a curățat nouă. Dacă pe noi, Sacramentul Botezului ne marchează ca fiind nevinovați înaintea lui Dumnezeu, pe Cristos Botezul l-a marcat ca fiind vinovat de păcat, de păcatele fiecăruia dintre noi. Pentru noi, conform Evangheliei, Sacramentul Botezului este: ”baia renaşterii şi reînnoirii Duhului Sfânt” (Tit 3,5) însă pentru Cristos reprezintă intrarea în apa murdar pe care noi am lăsat-o în urma botezului nostru, o apă murdară de păcatele noastre. Noi intrăm în apa Sfântului Botez murdari de păcate și ieșim iertați și curați. Domnul Isus Cristos a intrat în apa Sfântului Botez curat și a ieșit infestat de păcatele fiecăruia dintre noi după cum spune Sfântul Profet Isaia: ”el a purtat suferinţele noastre şi durerile noastre le-a luat asupra lui” (Is.53,4) pentru ca mai apoi să ne spună: ”Domnul a făcut să cadă asupra lui păcatele noastre, ale tuturor” (Is.53,6).

În Botezul său, Domnul Isus Cristos a fost uns ca Mântuitor al nostru punându-se peste el de către Dumnezeu toate suferințele și păcatele noastre. Botezul este mijlocul prin care Dumnezeu l-a uns pe Fiul său ca să fie țapul ispășitor pentru păcatele noastre și să fie mielul de jertfă pentru vina noastră după cum citim: ”Iată-l pe Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!” (In.1,29). Prin Botez, Domnul Isus Cristos a luat asupra lui toate păcatele devenind cel mai mare păcătos care a exista vreodată exact așa cum găsim în lamentația care spune: ”Dar eu sunt vierme, şi nu om, ocara oamenilor şi batjocura poporului” (Ps.21,7). Așa dar, dacă pe noi Sacramentul Botezului ne marchează pentru viața veșnică, pe Domnul Isus Cristos, Sacramentul Botezului l-a marcat pentru cruce, acolo unde, părăsit de Dumnezeu Tatăl, Fiul cel veșnic va suferi pedeapsa iadului veșnic pentru fiecare dintre noi după că, în prealabil, avea să fie trădat, umilit, bătut și torturat. Moartea pe cruce a fost modul în care Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Isus Cristos a devenit Regele nostru iar Botezul său a fost începutul aceste încoronări în umilință și suferință căci pentru acest lucru a venit Fiul lui Dumnezeu în această lume, ca să ne aducă înapoi la Dumnezeu prin jertfa sa.

Sfântul Apostol și Evanghelist Matei ne spune faptul astfel: ”iată, a fost un glas din ceruri care spunea: „Acesta este Fiul meu cel iubit, în care mi-am găsit plăcerea!” (Mt.3,17). Numele ebraic ”David” înseamnă ”cel iubit”. Mesia cel promis de către Dumnezeu prin Sfinții Profeți urma să vină ca urmași și moștenitor al lui David. Împăratul David a fost un om iubit de Dumnezeu după cum citim: ”L-am aflat pe Davíd, fiul lui Iése, un om după inima mea” (Fapte 13,22). Privind la cuvintele pe care Dumnezeu le spune: ”Fiul meu cel iubit, în care mi-am găsit plăcerea!” (Mt.3,17) descoperim faptul că Dumnezeu Tatăl îl glorifică pe Fiul său pentru că acesta a accepta să împlinească voia lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră după cum citim: ”Cristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-se pentru noi blestem” (Gal.3,13). Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt împărtășesc exact aceleași valori cu privire la mântuirea omului din robia păcatului, a morții și a diavolului. De aceea, Fiul lui Dumnezeu a fost uns cu scopul de a câștiga mântuirea omului prin jertfa sa pe cruce după cum ne spune Sfântul Apostol Paul: ”El, fiind din fire Dumnezeu, nu a considerat un beneficiu propriu că este egal cu Dumnezeu, ci s-a despuiat pe sine luând firea sclavului, devenind asemenea oamenilor, iar, după felul lui de a fi, a fost aflat ca un om. S-a umilit pe sine făcându-se ascultător până la moarte, până la moartea pe cruce” (Fil.2,6-8).

Dragii mei, Botezul Domnului Isus Cristos în apa Iordanului face ca Botezul nostru să devină o apă mântuitoarea, o curățate a noastră de păcate și o regenerarea fiecăruia dintre noi. Cristos însuși a instituit acest mijloc al harului prin care se face marele și binecuvântatul schimb între noi și el, pentru mântuirea fiecăruia dintre noi. Cel care este botezat intră în acest mare și binecuvântat schimb cu Domnul Isus Cristos. Prin Botez, Domnul Isus Cristos vine și ia de la noi ceea ce este al nostru și pentru care suntem murdari și condamnați înaintea lui Dumnezeu și ne oferă în schimb ceea ce este a lui și pentru care Dumnezeu spune despre fiecare dintre noi: ”Acesta este Fiul meu cel iubit, în care mi-am găsit plăcerea!” (Mt.3,17). Îmbrăcați fiind în Cristos prin Botezul nostru, Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan spune: ”celor care l-au primit, celor care cred în numele lui, le-a dat puterea de a deveni copii ai lui Dumnezeu” (In.1,12). Prin Botez noi suntem fiii și fiicele Tatălui nostru ceresc, făcându-ne plăcuți înaintea lui și umplându-ne de dragostea sa părintească. Astfel, prin Botezul nostru, Dumnezeu spune despre fiecare dintre noi care despre Sfântul Împărat David: ”un om după inima mea” (Fapte 13,22). În Cristos, Dumnezeu ne iubește, este mândru de noi și este mulțumit de noi. Sfântul Apostol Paul ne descrie această înfiere a noastră în Cristos pe care Sacramentul Botezului o lucrează astfel: ”pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă: "Ava", adică: "Tată!" Aşa că nu mai eşti rob, ci fiu; şi, dacă eşti fiu, eşti şi moştenitor, prin Dumnezeu (Gal.4,6-7).

Dragii mei, Sacramentul Sfântului Botez este vocea binecuvântată a Evangheliei lui Cristos. Botezul nu are Lege în el, nu este despre Lege. Legea este cea care ne spune ceea ce noi trebuie să facem ca să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Evanghelia este cea care ne spune ceea ce Cristos a făcut pentru noi pentru a fi plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Botezul nu este un act al nostru, nu este o faptă plăcută a omului înaintea lui Dumnezeu. Botezul este actul plin de milă și de iubire pe care Cristos îl face în dreptul nostru. Botezul nostru este exclusiv lucrarea lui Cristos asupra noastră și nu este lucrarea noastră. Botezul nu este despre ceea ce noi facem înaintea lui Dumnezeu, așa cum în mod fals predau cultele care au îmbrățișat învățătura otrăvitoare a sinergismului. Botezul nostru este despre ceea ce Cristos face în noi prin apa unită cu promisiunea Evangheliei. Botezul este despre Evanghelie, despre dragostea lui Dumnezeu și despre harul său care vine la noi prin această apă binecuvântată. Botezul este despre cum Dumnezeu ne salvează din robia păcatului, a morții și a diavolului prin jertfa Fiului său cel scump care a făcut acest minunat și binecuvântat schimb cu fiecare dintre noi, luând de la noi păcatele noastre și oferindu-ne în schimb viața veșnică. Harul lui Dumnezeu s-a revărsat asupra noastră, în Botezul nostru, deoarece mânia lui Dumnezeu s-a revărsat asupra Domnului nostru Isus Cristos la cruce. În acest plan de salvare a omului, Dumnezeu și-a găsit plăcerea.

Dragii mei, Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan spune astfel: ”Acestea însă au fost scrise ca să credeţi că Isus este Cristos, Fiul lui Dumnezeu şi, crezând, să aveţi viaţă în numele lui” (In.20,31). Evanghelia lui Cristos a fost scrisă pentru ca noi să credem că păcatele noastre au fost șterse și puse asupra lui Cristos care a făcut ispășire pentru ele prin moartea sa pe cruce. De acum, Botezul nostru este o asigurare cu privire la faptul că Dumnezeu este milostiv cu noi și plin de iubire de dragul Fiului său prea scump care a devenit unul asemenea nouă și s-a adus pe sine ca jertfă pentru noi.

Amin!

Rev. Drd. Sorin H. Trifa