PREDICA PENTRU A DOUA DUMINICĂ DUPĂ Epifanie, 15 01 2023

1În ziua a treia, s-a făcut o nuntă în Cána Galileii şi mama lui Isus era acolo. 2A fost chemat şi Isus cu discipolii lui la nuntă. 3Lipsind [la un moment dat] vinul, mama lui Isus i-a zis: „Nu [mai] au vin”. 4Dar Isus i-a spus: „Ce ne priveşte pe mine şi pe tine, femeie? Încă nu a venit ceasul meu”. 5Mama lui Isus le-a spus slujitorilor: „Faceţi tot ce vă va spune!”. 6Erau acolo şase vase de piatră puse pentru purificarea iudeilor, fiecare de două sau trei măsuri. 7Isus le-a zis: „Umpleţi vasele cu apă!”. Iar ei le-au umplut până sus. 8Atunci le-a zis: „Scoateţi acum şi duceţi stolnicului nunţii!”. Ei i‑au dus. 9Când a gustat stolnicul apa devenită vin – şi el nu ştia de unde este, dar slujitorii care o aduseseră ştiau – stolnicul l-a chemat pe mire 10şi i-a spus: „Orice om pune mai întâi vinul bun, iar când s-au îmbătat, pe cel mai slab. Tu ai ţinut vinul bun până acum!”. 11Aceasta a făcut-o Isus ca început al semnelor, în Cána Galileii. Şi-a arătat gloria, iar discipolii lui au crezut în el

Sfântul Apostol Ioan își încheie pericopa care ne descrie evenimentul nunții din Caana cu următoarele cuvinte: ”Aceasta a făcut-o Isus ca început al semnelor, în Cána Galileii. Şi-a arătat gloria, iar discipolii lui au crezut în el” (In.2,11). În Evanghelia lui Cristos fiecare cuvânt își are importanța sa specială deși, de foarte multe ori, noi tratăm cuvintele cu superficialitate, crezând că important este doar tabloul general pe care Scriptura în pictează.

În acest verset, Sfântul Apostol Ioan ne vorbește despre un ”început al semnelor”. Ceea ce Cristos a făcut la nunta din Caana nu a fost ”o minune” deși, desigur că ea este o evidentă intervenție supranaturală în lumea noastră. Apa transformată în vin la nunta din Caana este un semn public care vorbește despre faptul că Mesia cel promis de către Dumnezeu prin gura Sfinților Profeți a venit. Mesia este printre noi, este în lumea noastră și va schimba acestă lume definitiv.

Isus din Nazaret nu este doar un simplu om ci este Dumnezeu Atotputernicul, Dumnezeu plin de compasiune pentru omul păcătos. Este Dumnezeu a cărui milă ține în veci. Prin acest semn, Isus arată nu numai faptul că este cu adevărat Dumnezeu ci mai arată ceva foarte important. El este Dumnezeu care vină să elibereze sufletele oamenilor din robia păcatului, a morții și a diavolului și să aducă bucurie în sufletele oamenilor. El este Dumnezeu care vine în lumea noastră, ca unul dintre nou, ca să înceapă ceva cu totul nou și să reverse harul lui Dumnezeu cu generozitate peste toți aceia care primesc mesajul Evangheliei prin credință.

Începutul slujirii publice a Domnului nostru Isus Cristos reprezintă sfârșitul tuturor lucrurilor care au fost până atunci. Chiar cuvintele Sfântului Ioan Botezătorul spun acest lucru după cum citim: ”El trebuie să crească, iar eu să mă micşorez” (In.3,30). Începutul misiunii lui Cristos este sfârșitul profeților Vechiului Testamente; este sfârșitul preoției levitice și a slujirii cultice a Vechiului Testament. Aceasta deoarece acest Isus Cristos care își începe lucrarea publică în Caana Galileei este Fiul lui Dumnezeu care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii pentru a fi lucrătorul unui legământ nou.

Vedem faptul că Noul Legământ este un Legământ în sângele lui Cristos, Fiul lui Dumnezeu devenit om. Este acel sânge pe care Domnul Isus Cristos l-a vărsat pe cruce și pe care noi îl primim ori de către ori venim la Sfântul Altar pentru a ne împărtăși cu Sacramentul Euharistiei, adevăratul trup și adevăratul sânge al Domnului nostru Isus Cristos.

Mai este un lucru interesant pe care îl remarcăm la acest semn făcut de către Domnul nostru Isus Cristos în Caana. Atunci când el preface apa în vin, Domnul Isus Cristos distruge vasele de purificare punând capăt acestui ritual. Vasele acestea aparțineau Vechiului Legământ, un legământ care era doar o umbră a ceea ce Dumnezeu urma să facă în Cristos pe cruce pentru a mântui lumea din robia păcatului, a morții și a diavolului. Noul Legământ nu mai este stabilit pe sânge de animale sau pe diverse ritualuri ci este stabilit pe sângele Fiului lui Dumnezeu vărsat la cruce. Astfel, Noul Legământ distruge Vechiul Legământ.

Vechiul Legământ era unul complicat, costisitor și foarte dureros indicând mereu și mereu spre nevoia omului de a fi curățat și purificat. Noul Legământ este unul care vine la noi prin predicarea Evangheliei, prin administrarea Sfântului Botez, prin Administrarea Sfintei Absoluțiuni și prin împărtășirea cu adevăratul trup și adevăratul sânge al lui Cristos în Sacramentul Euharistiei.

Mijloacele harului în Noul Legământ nu sunt complementare jertfelor și ritualurilor de purificare din Vechiul Legământ. Ele nu merg niciodată împreună deoarece Vechiul Legământ a fost împlinit pe deplin de către Domnul Isus Cristos și astfel au ajuns la final. Isus Cristos nu este doar un profet. Sfinții profeți nu au făcut altceva decât să îi trimită pe oameni spre Mesia, Mântuitorul, care avea să vină să aducă eliberarea prin har. Dacă Vechiul Legământ era limitat la poporul Israel, Noul Legământ este unul extins la întreaga umanitate, după cum citim: ”Mi-a fost dată toată puterea în cer şi pe pământ. Aşadar, mergând, faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-i să ţină toate câte v-am poruncit!” (Mt.28,18-20).

Dragii mei, Domnul Isus Cristos își începe în mod intenționat misiunea publică la o nuntă. Scriptura ne spune faptul că Domnul Isus Cristos este ”mirele” iar noi, Biserica sa, suntem ”mireasa” lui, iar Sfântul Apostol Paul spune astfel: ”Cristos a iubit Biserica şi s-a dat pe sine pentru ea pentru a o sfinţi, purificând-o prin baia apei în cuvânt, ca să şi-o prezinte sieşi ca o Biserică glorioasă, fără să aibă vreo pată sau rid sau ceva asemănător, ci să fie sfântă şi neprihănită!” (Ef.5,25-27).

Cristos nu ne face ai săi pentru că ar găsi în noi ceva frumos, ceva care să îi fie pe placul său. De asemenea, nu ne face ai săi pentru a profita de noi ca și când ar avea ceva de câștigat de pe urma noastră. Cristos ne face ai săi pur și simplu pentru a ne sluji, pentru a ne proteja și pentru a ne iubi după cum spune Sfântul Apostol Ioan: ”[atât de mult] a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unul născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Pentru că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el.” (In.3,16-17).

Dragii mei, nici faptul că Domnul Isus Cristos și-a început misiunea publică transformând apa în vin nu este ceva întâmplător. Prin această minune Domnul Isus Cristos se dezvăluie lumii ca fiind un Dumnezeu plin de compasiune și atent la nevoile omului. Această compasiune nu este un fel de simpatie pe care el o arată omului ci este cu adevărat iubire sfântă. În vedem pe Cristos plângând la moartea lui Lazăr și îl vedem răspunzând la durerea văduvei din Nairn, la suferința leproșilor, a orbilor, a ologilor și a celor demonizați. Aici, la nunta din Caana, Domnul Isus Cristos răspunde unei nevoi arzătoare pe care mirii o aveau.

Apa și vinul ne vorbesc despre modul în care Dumnezeu vine la noi cu harul său în Sacramentul Sfântului Botez care este apoi continuat în Sacramentul Euharistiei. Sfântul Botez este nașterea noastră în credință și are loc o singură dată punându-ne în Cristos. Botezul nu se mai repetă așa că vasele nu mai trebuie păstrate pentru apa purificării pentru că în botezul nostru am fost deja purificați și regenerați pentru totdeauna. Relația noastră cu Dumnezeu începe prin apa Botezului și continuă în vinul Sacramentului Euharistiei. Prin apa Sfântului Botez am fost făcuți ai lui Dumnezeu iar prin pâinea și prin vinul Sacramentului Euharistiei, același Cristos ne oferă mereu și mereu iertarea păcatelor și întărirea credinței noastre, arătându-ne că Dumnezeu este Tatăl nostru ceresc.

Dragii mei, Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan ne spune astfel: ”Acestea însă au fost scrise ca să credeţi că Isus este Cristos, Fiul lui Dumnezeu şi, crezând, să aveţi viaţă în numele lui” (In.20,31). Noi suntem deja la nunta cea mare. Noi suntem deja cei care primim de la Domnul nostru Isus Cristos vinul cel bun păstrat de către Dumnezeu pentru finalul istoriei. În Biserica lui Cristos noi așteptăm cu nerăbdare să vină desăvârșirea Banchetului lui Cristos în Ziua de Apoi. Așteptăm trâmbițele care ne vor chema nu doar în sala de nuntă ca oaspeți de onoare, ci la banchetul Domnului nostru, în Împărăția lui Dumnezeu care nu va avea sfârșit.

Amin