predica pentru duminica Cantate, a cincea duminică după învierea domnului, 7 05 2023

Nu v-am spus acestea de la început, pentru că eram cu voi. 5 Însă acum mă duc la cel care m-a trimis şi nimeni dintre voi nu mă întreabă: «Unde mergi?». 6 Dar pentru că v-am spus acestea, întristarea a umplut inima voastră. 7 Totuşi, eu vă spun adevărul: este mai bine pentru voi ca eu să plec, pentru că, dacă nu mă duc, Mângâietorul nu va veni la voi; însă, dacă mă duc, îl voi trimite la voi. 8 Şi când va veni el, va denunţa lumea cu privire la păcat, cu privire la dreptate şi cu privire la judecată. 9 Cu privire la păcat, pentru că nu cred în mine. 10 Cu privire la dreptate, pentru că mă duc la Tatăl şi nu mă veţi mai vedea. 11 Cu privire la judecată, deoarece conducătorul acestei lumi a fost judecat. 12 Mai am multe să vă spun, dar acum nu le puteţi purta. 13 Însă, când va veni el, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul, căci nu va vorbi de la sine, ci va spune ceea ce va auzi şi vă va vesti lucrurile care vor veni. 14 El mă va glorifica pe mine pentru că dintr-al meu va lua şi vă va vesti vouă. 15 Toate câte le are Tatăl sunt ale mele; de aceea v-am spus că ia dintr-al meu şi vă va vesti.

Biserica Lutherană Confesională, ca o continuatoare a Reformei Lutherane din Secolul al XVI-lea, învață faptul că Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu inspirat Sfinților Profeți și Sfinților Apostoli de către Duhul Sfânt. Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu tocmai pentru că ea este inspirată de către Duhul Sfânt. De aceea, în mijlocul încercărilor dar și în timp de fericire spirituală, copilul lui Dumnezeu își găsește odihna în Cuvântul lui Dumnezeu.

Liturghia din Duminica Cantate, a Cincea Duminică după Învierea Domnului nostru Isus Cristos, cuprinde în itro-ul ei cuvintele care spun: ”Cântaţi Domnului un cântec nou! Cântaţi Domnului, toţi [locuitorii] pământului!” (Ps.96,1). Acesta este cântecul omului care a fost eliberat în mod supranatural, de către Dumnezeu, din robia păcatului, a morții și a diavolului prin și cu sângele prețios al Domnului nostru Isus Cristos.

Cântaţi Domnului un cântec nou! Cântaţi Domnului, toţi [locuitorii] pământului!” (Ps.96,1) este cântecul eliberării poporului Israel din robia Egiptului, după ce, trecând în mod miraculos Marea Roșie pe uscat, evreii au văzut cum Dumnezeu a distrus armata lui Faraon și a pus definitiv capăt opresiunilor la care evreii erau supuși. Cu acestă ocazie, citim: ” Atunci Moise şi fiii lui Israél au cântat Domnului cântarea aceasta. Ei au zis: „Voi cânta Domnului, căci cu mărire s-a preamărit. Cal şi călăreţ în mare i-a aruncat.” (Ex.15,1)

Cântaţi Domnului un cântec nou! Cântaţi Domnului, toţi [locuitorii] pământului!” (Ps.96,1) este cântecul pe care Mireasa lui Cristos, Sfânta sa Biserică, îl cântă mirelui ei, după cum citim: ”Strigaţi de bucurie către Domnul, toţi [locuitorii] pământului, slujiţi Domnului cu bucurie, veniţi înaintea lui cu strigăte de veselie. Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, ai lui suntem, poporul lui şi turma păşunii sale” (Ps.100,1-3).

Cântaţi Domnului un cântec nou! Cântaţi Domnului, toţi [locuitorii] pământului!” (Ps.96,1) este cântecul pe care îl cântă poporul lui Dumnezeu care, prin Sfântul Botez au fost îmbrăcați în neprihănirea lui Cristos, după cum ne spune Sfântul Apostol Paul: ”Toţi câţi aţi fost botezaţi în Cristos v-aţi îmbrăcat în Cristos.” (Gal.3,27). Este un strigăt al bucuriei venit din inima celui care a experimentat nașterea din nou, creația cea nouă în si prin Isus Cristos.

Cântaţi Domnului un cântec nou! Cântaţi Domnului, toţi [locuitorii] pământului!” (Ps.96,1) este cântecul corurilor cerești înaintea turnului Mielului lui Dumnezeu care a fost înjunghiat pentru păcatele lumii și care acuma trăiește, înviat fiind din morți, după cum citim: ”Ei cântau cântecul lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântecul Mielului, spunând: „Mari şi minunate sunt lucrările Tale, Doamne, Dumnezeule Atotputernic, drepte şi adevărate sunt căile Tale,  Împărate al neamurilor! Cine nu se va teme, Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău?! Numai Tu eşti sfânt, şi toate neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că faptele Tale drepte au fost descoperite!“ (Apoc.15-3-4).

Cuvântul lui Dumnezeu din acestă Duminică ne spune faptul că una dintre lucrările Duhului Sfânt este aceea de convinge lumea cu privire la păcat după cum citim: ”și când va veni el, va denunţa lumea cu privire la păcat, cu privire la dreptate şi cu privire la judecată” (In.16,8). Domnul Isus Cristos ne spune faptul că marele păcat care îl ține pe om captive morții și diavolului este necredința, după cum citim: ”Cu privire la păcat, pentru că nu cred în mine” (In.16,9).

Cel mai mare păcat dintre toate este să nu crezi în Domnul Isus Cristos. De fapt, toate problemele din lume, toate păcatele pe care le comit oamenii au în centrul lor această cauză comună. Mai precis: Necredința, eșecul de a-L iubi pe Dumnezeu, de a ne teme de El și de a avea încredere în El. Necredința este păcatul de a lua lucrurile în propriile mâini. Iar păcatul necredinței este condamnat de prima poruncă a Legii care spune: ”Să nu ai alţi dumnezei afară de mine!” (Ex.20,3).

Din încălcarea primei porunci izvorăște întreaga viață de păcat a omului. Și păcatul este cel care a pus stăpânire peste întreaga omenire, înecând-o în apele murdare ale necredinței și îndoielii după cum citim: ”Nu este nimeni înţelept, nu este nimeni care să-l caute pe Dumnezeu. Toţi au rătăcit, împreună s-au pervertit. Nu este nimeni care să facă binele, nu este nici măcar unul.” (Rom.3,11-12).

O altă lucrare importantă a Duhului Sfânt – alături de cea de predicarea a Legii - este cea de predicare a Evangheliei. Prin glasul Evangheliei, Duhul Sfânt ne vorbește despre faptul că păcătosul a fost răscumpărat din robia păcatului, a morții și a diavolului prin sângele Domnului nostru Isus Cristos după cum citim: ”În el avem răscumpărarea prin sângele său, iertarea păcatelor după bogăţia harului său” (Ef.1,7).

Duhul Sfânt este cel care vine și ne spune faptul că pentru noi, necredincioșii cei păcătoși: ”Paştele nostru, Cristos, a fost jertfit” (1Cor.5,7) și, de asmenea, ne amintește faptul că: ”Prin rănile lui noi suntem vindecaţi” (Is.53,5). Acum, prin moartea lui, Cristos a biruit moartea pentru ca moartea să nu mai poată avea nicio putere asupra noastră. Acum, în și prin Cristos suntem liberi din robia păcatului, a morții și a diavolului.

De aceea, dragii mei, prin Duhul Sfânt, și noi suntem chemați cu cuvintele: ”Cântaţi Domnului un cântec nou! Cântaţi Domnului, toţi [locuitorii] pământului!” (Ps.96,1). Acestă cântare devine cântarea noastră, a acelora despre care, Duhul Sfânt spune: ”eraţi morţi din cauza greşelilor şi a păcatelor voastre” (Ef.2,1) dar pe care, prin jertfa Domnului nostru Isus Cristos, Dumnezeu însuși: ”ne-a eliberat de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în împărăţia Fiului iubirii sale. În el avem răscumpărarea, iertarea păcatelor” (Col.1,13-14)

Cântaţi Domnului un cântec nou! Cântaţi Domnului, toţi [locuitorii] pământului!” (Ps.96,1) pentru că Dumnezeu si-a respectat și împlinit promisiunea de a ne elibera din robia păcatului, a morții și a diavolului și, trimițând pe Duhul Sfânt, Dumnezeu ne-a făcut cunoscută Evanghelia mântuitoare a Domnului nostru Isus Cristos, aducând peste noi iertarea păcatelor și mângâierea sufletelor noastre.

Duhul Sfânt este mângâietorul nostru și al Bisericii, care nu numai că convinge lumea de păcatul necredinței prin predicarea Legii, așa cum a spus Domnul Isus Cristos, dar care convinge lumea și de o dreptate care este dată gratuit celor care își pun credința în Fiul, prin predicarea Evanghelie. Și care, de asemenea, convinge lumea de judecată, pentru că stăpânul acestei lumi, diavolul, dușmanul și asupritorul nostru, a fost judecat.

Cântaţi Domnului un cântec nou! Cântaţi Domnului, toţi [locuitorii] pământului!” (Ps.96,1) pentru că Duhul Sfânt este pentru noi și cu noi, și ne va mângâia și ne va ajută în continuare, luând tot ceea ce este al lui Cristos și dându-ne nouă. Iar aceasta este despre neprihănirea desăvârșită a lui Cristos este a fiecăruia dintre noi, căci: ”Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul, căci nu va vorbi de la sine, ci va spune ceea ce va auzi şi vă va vesti lucrurile care vor veni” (In.16,13)

Amin!

Rev. Sorin H. Trifa