predica pentru sărbătoarea Circumciziei domnului isus cristos, 01 01 2023

21 Când s-au împlinit cele opt zile pentru circumciderea lui, i s-a pus numele Isus, aşa cum a fost numit de înger mai înainte de a fi fost zămislit

Evanghelia ne spune faptul că la opt zile de la nașterea sa, Domnul Isus Cristos a fost tăiat împrejur în conformitate cu Legea lui Dumnezeu care spune: ”La opt zile, orice copil de parte bărbătească dintre voi să fie tăiat împrejur, neam din neamul vostru, fie că este născut în casă, fie că este cumpărat cu argint de la orice străin care nu este din descendența ta! Va trebui tăiat împrejur atât cel născut în casa ta, cât şi cel cumpărat cu argintul tău. Astfel, alianţa mea în carnea voastră va fi o alianţă veşnică.” (Gen.17,12-13).

Dragii mei, prima controversă care a afectat Biserica a fost legată de învățătura despre ”circumcizie” sau ”tăierea împrejur”. Sfântul Apostol Paul a condamnat ereziile ”iudaizatorilor”, o grupare de evrei convertiți la creștinism care susțineau faptul că în vederea mântuirii, orice creștin trebuie să se supună Legii lui Dumnezeu, inclusiv trebuie să fie tăiat împrejur în cazul în care provenea din rândul neamurilor. Biserica a fost atât de tulburată de acest grup al iudaizatorilor încât a organizat Conciliul de la Ierusalim în jurul anului 50 AD pentru a rezolva această controversă.

Sfântul Apostol Paul a scris Epistola către Galateni în mod special pentru ai înfrunta pe iudaizatorii care tulburau atât de mult Biserica cu o învățătură despre care Sfântul Apostol Paul spune: ”vor să schimbe evanghelia lui Cristos” (Gal.1,7). Concluzia Sfântului Apostol Paul cu privire la circumcizie este următoarea: ”rămâneţi tari şi nu luaţi din nou jugul sclaviei! Iată, eu, Paul, vă spun că, dacă primiţi circumcízia, Cristos nu vă foloseşte la nimic. Din nou mărturisesc înaintea oricărui om care primeşte circumcízia că este necesar să împlinească toată Legea. Voi, care voiţi să fiţi justificaţi prin Lege, v-aţi înstrăinat de Cristos, aţi căzut din har. Căci în Duh, noi aşteptăm din credinţă speranţa justificării. Pentru că în Cristos Isus nici circumcízia, nici necircumcízia nu au nicio putere, ci doar credinţa care lucrează prin iubire” (Gal.5,1-6).

Cuvântul lui Dumnezeu ne spune faptul că în timpul Vechiului Testament, circumcizia era un factor definitoriu în ceea ce privește apartenența la poporul lui Dumnezeu. Ba mai mult, Cuvântul lui Dumnezeu din această Duminică, ne spune faptul că însuși Domnul Isus Cristos a fost tăiat împrejur la vârsta de opt zile. Ținând cont de aceste aspecte, este inevitabil să nu ne întrebăm de ce a devenit ”circumcizia” o controversă atât de mare în sânul Bisericii Apostolice și de ce s-a consumat atât de multă cerneală pentru a lămuri această problemă dacă însuși Domnul Isus Cristos a fost circumcis la opt zile de la naștere?

Dragii mei, circumcizia este parte a Legii lui Dumnezeu după cum ne spune Sfântul Apostol Paul: ”mărturisesc înaintea oricărui om care primeşte circumcízia că este necesar să împlinească toată Legea” (Gal.5,3). Prin circumcizie, Fiul lui Dumnezeu întrupat s-a plasat pe sine sub Legea lui Dumnezeu după cum Sfântul Apostol Paul spune: ”când a venit împlinirea timpului, Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul său, născut din femeie, născut sub Lege, ca să-i răscumpere pe cei care sunt sub Lege ca să primim înfierea” (Gal.4,4-5). Pentru a ne elibera din robia păcatului și a morții în care ne-a încuiat Legea prin cuvintele care spune: ”Blestemat este cel care nu este statornic în cuvintele legii acesteia ca să le împlinească” (Deut.27,26), Fiul lui Dumnezeu s-a pus pe sine sub Legea lui Dumnezeu, obligându-se să o împlinească în locul nostru Legea față de care fiecare dintre noi am eșuat.

Parcurgând Evangheliile, descoperim la tot pasul ascultarea pe care Domnul Isus Cristos a acordat-o Legii începând cu tăierea sa împrejur. Domnul Isus Cristos a împlinit absolut toate cerințele Legii lui Dumnezeu în mod perfect, a păstrat Legea morală, legea civilă și pe cea ceremonială, închinându-se la Templul, plătind taxele cerute la Templu, ținând ziua de Sabat și păstrând obiceiurile, tradițiile și practicile liturgice ale închinării poporului evreu. Asfel, Isus din Nazaret a împlinit porunca lui Dumnezeu care spune: ”Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău şi din toată puterea ta!” (Mc.12,30) respectiv: ”Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi!” (Mc.12,31). Acesta este ”ascultarea activă” pe care Domnul Isus Cristos a avut-o față de voia lui Dumnezeu după cum îl descrie Epistola către Evrei: ”unul care a fost încercat în toate asemenea nouă, în afară de păcat” (Ev.4,15).

Tăierea împrejur a Domnului Isus Cristos l-a pus pe Fiul lui Dumnezeu sub Lege nu doar în ceea ce privește ”ascultarea sa activă” - aceea de împlinire a Legii - ci și în ceea ce privește ”ascultarea sa pasivă” - adică punerea sa voluntară sub condamnarea rostită de către Legea împotriva oricărui om care comite păcat. Doar aflându-se sub Lege putea Fiul lui Dumnezeu să ne răscumpere din blestemul Legii după cum spune Sfântul Apostol Paul: ”Cristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-se pentru noi blestem” (Gal.3,13).

Prin participarea lui la poruncile Legii, Fiul lui Dumnezeu se declară pe sine ca fiind păcătos prin luarea asupra sa a păcatele noastre. De aceea, Fiul lui Dumnezeu a devenit om și a fost circumcis, pentru ca prin vărsarea sângelui său ca jertfă pentru păcat, omul să poată să fie eliberat din robia păcatului, a morții și a diavolului. Fiul lui Dumnezeu a luat asupra sa povara Legii ca înlocuitor al nostru și ca înlocuitor, El a pășit în locul nostru sub condamnarea Legii ca să înlăture pentru totdeauna pedeapsa rostită de Lege asupra noastră.

Evanghelia lui Cristos ne vorbește despre faptul că noi suntem făcuți fii și fiice a lui Dumnezeu în botezul nostru după cum citim: ”Toţi câţi aţi fost botezaţi în Cristos v-aţi îmbrăcat în Cristos” (Gal.3,27). De asemenea, Sfântul Apostol Paul spune: ”am fost înmormântaţi împreună cu el prin Botez în moartea [lui] pentru ca, după cum Cristos a înviat din morţi prin gloria Tatălui, la fel şi noi să umblăm într-o viaţă nouă” (Rom.6,4). Sacramentul Botezului este vocea Evangheliei în timp ce circumcizia este vocea Legii.

Dacă prin circumcizie suntem aduși sub Lege și sub obligația de a împlini toate poruncile Legii, prin Botez noi suntem puși în Cristos astfel încât să primim dreptatea lui Cristos și să fim neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Paul spune astfel: ”în el aţi fost circumcişi, dar nu cu o circumcízie făcută de mână omenească, ci prin dezbrăcarea de trupul de carne, prin circumcízia lui Cristos. Înmormântaţi fiind împreună cu el prin Botez, aţi şi fost înviaţi, prin credinţă, împreună cu el, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, cel care l-a înviat pe el din morţi. Pe voi, care eraţi morţi pentru greşelile şi necircumcízia trupului vostru, v-a readus la viaţă împreună cu el, iertându-vă toate greşelile” (Col.2,11-13).

Mântuirea noastră vine prin Cristos și prim ceea ce el a făcut pentru noi și pentru salvarea noastră din robia păcatului, a morții și a diavolului. Cristos este pentru noi eliberarea de sub blestemul Legii pentru că el a luat blestemul Legii asupra lui și a făcut ispășire pentru fiecare dintre noi. Eliberați fiind de sub blestemul Legii prin Cristos, tăierea împrejur nu mai este un mandat pentru cei care sunt parte a Bisericii lui Cristos pentru că Cristos este sfârșitul și împlinirea Legii după cum citim: ”Paştele nostru, Cristos, a fost jertfit!” (1Cor.5,7) iar Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan ne spune: ”sângele lui Isus, Fiul său, ne curăţă de orice păcat” (1In.1,7)

Dragii mei, în această lume păcătoasă, fiecare an începe cu vărsare de sânge. Această vărsare de sânge ne arată faptul că Isus este ”Dumnezeu care mântuiește”. Astfel, fiecare an începe pentru noi cu ”Dumnezeu care mântuiește”. Cel care s-a născut la Bethleem, cel care s-a vărsat sângele la opt zile de la naștere prin tăierea împrejur este cel care avea să sufere și să își verse sângele pe crucea de la Golgota pentru ca noi să avem păcatele iertate, să avem viață și mântuire. El este acela care, după trei zile a înviat din morți, s-a înălțat la ceruri și stă la dreapta Tatălui mijlocind pentru noi înaintea lui Dumnezeu.

Amin.

Rev. Sorin H. Trifa