predica pentru sărbătoarea Nașterii Domnului, 25 12 2023

Dumnezeu vrea să fie Regele tău. El a spus-o foarte clar atunci când și-a eliberat poporul din sclavia din Egipt. El a spus: "Vă voi lua ca popor al meu, voi fi pentru voi Dumnezeu şi veţi cunoaşte că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, care vă scoate de sub jugul egipténilor" (Ex.6:7). Dar poporul lui Israel nu L-a vrut pe Dumnezeu ca Rege al lor. Ei au vrut un alt rege. În 1 Samuel 8, ei s-au rugat lui Dumnezeu ca să fie ca toate națiunile, cu un rege care să-i conducă, să iasă înaintea lor și să lupte în bătăliile lor (1 Sam.8,19-20). Și Dumnezeu a permis acest lucru. A fost ca și cum ar fi spus: "Foarte bine, pune-ți un rege. Iată-l pe Saul. El este înalt și chipeș. Asta ar trebui să te facă fericit pentru o vreme. Dar îți voi zădărnici planurile. Vei vedea. Îl voi respinge pe Saul și voi ridica un păstor care să domnească peste voi. El va fi "robul" Meu (Ez.34:23), iar împărăția lui va dura veșnic (2Sam.7.16 și 1Reg.9,5). Tronul lui va fi un semn de asigurare că Eu, Domnul, și nimeni altcineva, voi rămâne Dumnezeul și Regele vostru pentru totdeauna."

Și iată cum s-a întâmplat. Dumnezeu a făcut din David un mare rege, dar nu pentru că avea nevoie de vreun rege pământesc pentru a-și întemeia regatul. Împărăția lui Dumnezeu vine într-adevăr fără rugăciunea noastră, când El ne dă Duhul Său cel Sfânt, pentru ca prin harul Său să credem în Cuvântul Său sfânt și să ducem o viață evlavioasă aici în timp și acolo în veșnicie.

Dumnezeu nu are nevoie de un rege pentru a-și îndeplini voia. Și aceasta se face fără rugăciunea noastră, când El frânge și împiedică orice sfat și voință rea care nu ne-ar lăsa să sfințim numele lui Dumnezeu și nici să vină împărăția Sa, cum ar fi voința diavolului, a lumii și a cărnii noastre, ci ne întărește și ne ține neclintiți în Cuvântul Său și în credință până la sfârșitul nostru.

Și face acest lucru prin intermediul Oficiului de Predicare. Când regele David a căzut în păcat de moarte, Dumnezeu l-a trimis pe Natan să predice Legea, care i-a demascat păcatele de adulter și crimă. L-a adus la pocăință, adică l-a făcut praf, ca un ciocan care sfărâmă o stâncă (Ie.23:29). Apoi, același profet l-a restabilit prin promisiunea de iertare a păcatelor (2 Sam.12:1-13).

Și tu trebuie să știi că ești vinovat și condamnat și că nimic din această lume trecătoare nu te va salva, indiferent cât de sus te-ai ridica în putere și rang, sau cât de puternic ar fi protectorul tău pământesc. Nu există nicio soluție pământească pentru nevoia ta cea mai profundă. Te-ai născut păcătos. Un sclav al păcatului și al diavolului, care este prințul acestei lumi. Și, cu fiecare respirație vitală, ai păcătuit împotriva regelui cerului.

Legea lui Dumnezeu dezvăluie cât de întunecată este și cât de întunecată era inima omului înainte ca lumina Cuvântului Său profetic să strălucească asupra ei. Ea ne determină pe fiecare dintre noi să mărturisim împreună cu David: "Am păcătuit împotriva Domnului". Și astfel Dumnezeu ne pregătește să auzim vestea bună că păcatele noastre au fost iertate sau, așa cum îi spune Natan regelui, "Dumnezeu a trecut și peste păcatul tău" (2Sam.12:13).

De dragul nostru, Dumnezeu l-a dat ca exemplu pe robul său David și l-a disciplinat așa cum un tată își disciplinează fiul - pentru ca poporul său să învețe să nu se încreadă în prinți și politicieni. Oricât de mare, de vast și de puternic era regatul lui David, acesta avea limitele sale. În cele din urmă, lui David nu i s-a permis nici măcar să construiască templul Domnului, deoarece își petrecuse atât de mult timp din viață vărsând sânge și extinzându-și teritoriile (1Cro.28:3). Cu toate acestea, prin toată politica, vărsarea de sânge și construirea de națiuni, Dumnezeu, pe de altă parte, a păstra o linie regală din care Fiul lui David avea să devină Domnul lui David (Ps.110:1).

Pentru a se asigura că va putea continua să fie Dumnezeul și Regele "vostru", Fiul lui David și Domnul lui David a fost conceput de Duhul Sfânt în pântecele binecuvântatei Fecioare Maria (Is.7,14, Lc.1,30-35). Acolo, când a sosit momentul potrivit, Fiul etern al lui Dumnezeu a unit carnea noastră umană cu persoana sa divină și a devenit Dumnezeu cu noi, pentru totdeauna Emanuel.

"Ni s-a născut un copil", spune profetul Isaia (Is.9,6), "ni s-a dat un fiu!". Și iată cum Dumnezeu a devenit Regele nostru. Dar, spre deosebire de regii pământești care cer ca supușii lor să le slujească, Isus nu a venit să fie slujit, ci să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți (Mt.20:28). Pe umerii Pruncului Mariei s-a așezat "guvernarea" (Is.9:6), "cheia lui David" (Is.22:22), rușinea crucii, povara păcatului nostru (1Pt.2) și mânia lui Dumnezeu însuși (Rom.5:9).

Astfel, născut dintr-o femeie, născut sub Lege, Cel care a fost numit "Isus" ne-a răscumpărat pe noi, cei care eram sub Lege (Gal.4:4-5), pentru ca noi să fim ai Lui, să trăim sub El în Împărăția Sa și să Îi slujim în dreptate, nevinovăție și binecuvântare veșnică, așa cum El a înviat din morți și trăiește și domnește în veșnicie.

Astăzi, Isus, Emanuel al nostru, stă pe tronul lui David de unde își păstorește Biserica. Ca profet al nostru, el trimite pastori și misionari să propovăduiască cuvântul său în toate națiunile. La dreapta Tatălui, el acționează ca Mare Preot al nostru, mijlocind pentru noi, păcătoșii, în orice moment. Și ca Rege al nostru, el domnește peste întregul pământ cu sceptrul Duhului și al harului său. Gândiți-vă la vasta întindere a împărăției lui Emanuel! Isaia spune: "ca întinderea stăpânirii lui şi a păcii să nu aibă sfârşit pe tronul lui Davíd şi, în regatul lui, să-l întărească şi să-l facă stabil prin judecată şi prin dreptate de acum şi pentru totdeauna. Zelul Domnului Sabaót va face aceasta" (Is.9:6).

Dacă ai carne și sânge și trăiești pe acest pământ, atunci Dumnezeu a devenit Regele tău. Acest lucru este cu siguranță adevărat. Ați cerut un rege. Aveți unul. El este al vostru. Păstorilor de pe câmpurile în care David își îngrijea odinioară propria turmă, îngerii le-au adus vestea unei mari bucurii care va fi pentru toți oamenii. Evanghelia de Crăciun proclamată acelor păstori este destinată și vouă: "Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Cristos, Domnul" (Lc.2:11).

Credeți în aceste cuvinte? Credeți că vi s-a născut Pruncul născut din Maria? Vă adresez această întrebare în special vouă, dragi creștini, lui Alex, Alinei și întregii adunări prezente astăzi aici, care sunteți chemați să vorbiți în numele Nikăi, care nu poate vorbi pentru ea însăși. Această promisiune v-a fost dată vouă: "vi s-a născut... un Mântuitor". Și acest Mântuitor s-a născut acum pentru Nika. Cel care a strălucit în întuneric a strălucit acum în inima ei și a făcut-o copilul Său prin spălarea, adică prin botezul, de regenerare și înnoire a Duhului Sfânt.

Cuvântul pe care îl proclamăm este Cuvântul autorizat și imuabil al Regelui nostru. Este cuvântul final al păcatelor iertate și este viu și puternic pentru că Isus și-a investit viața în el. Gândiți-vă la asta! Același Cuvânt făcut trup, scris în Scripturi, proclamat în predică și transmis prin sacramente, este de asemenea scris în inimile noastre și în inimile copiilor noștri prin sfântul botez.

În acest Cuvânt, găsim viața noastră și dreptul nostru de a ne numi membri demni ai Împărăției Sale. Aceeași viață pe care Fiul o are de la Tatăl Său înainte de crearea lumii este viața pe care Copilul din iesle o mișcă, o lovește și o respiră este viața pe care Isus a dat-o pe cruce și pe care a smuls-o triumfător din mormânt a treia zi - aceeași VIAȚĂ este puterea Cuvântului pe care pastorii voștri îl predică în fiecare săptămână și pe care voi, împreună cu Maria, îl "meditați acum în inima voastră" (Lc.2:19). De fiecare dată când auziți vestea bună a Mântuitorului vostru, Cuvântul făcut trup vă face vii prin puterea Duhului Sfânt.

Nașterea Domnului nostru este pentru fiecare persoană din lume, oriunde s-ar afla și în orice moment. Îngerii le-au declarat păstorilor: "Vă aduc vestea unei mari bucurii, care va fi pentru tot poporul". Nimeni nu este exclus. Este deja scris în Psalmul 98 că "toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru" (Ps.98:2-3).

Iată de ce sunt optimist în ceea ce privește viitorul Bisericii noastre! Oricât de întunecată și de rea ar părea lumea de astăzi, știm cu certitudine că mesajul Crăciunului, care ne salvează, va fi predicat întotdeauna și pretutindeni. Chiar aici, la Brașov, și peste Balcani, și în fiecare țară de sub soare; și chiar și în cele mai întunecate locuri, lumina Evangheliei, a Fiului făcut trup, va străluci! Crede, dragă creștinule! Ție ți s-a născut în această zi un Mântuitor!

" Strigaţi de bucurie către Domnul, toţi [locuitorii] pământului! Aclamaţi, cântaţi psalmi şi tresăltaţi de bucurie!" (Ps.98:4).

În numele Tatălui, al Fiului + și al Sfântului Duh. Amin.