Psalmi și imnuri

CONCERTUL GRUPULUI VOCAL - INSTRUMENTAL ENJOY DEDICAT SĂRBĂTORII NAȘTERII DOMNULUI ISUS CRISTOS

Parohia ”Sfântul Apostol Paul” din București

19 Decembrie 2021

programul special pentru celebrarea a 504 ani de la nașterea reformei lutherane, 31 Oct.1517

Parohia ”Sfântul Apostol Paul” din București

31 Octombrie 2021

PSALMUL 103

1 Binecuvântează, suflete,|pe Domnul

şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele |Lui cel sfânt!

2 Binecuvântează, suflete, |pe Domnul

şi nu uita niciuna din bineface|rile Lui!

3 El îţi iartă toate fărădelegi|le tale,

El îţi vindecă toate boli|le tale,

4 El îţi izbăveşte viaţa |din groapă,

El te încununează cu bunătate şi |îndurare;

5 El îţi satură de bunătăţi bătrâ|neţea

şi te face să întinereşti iarăşi ca |vulturul.

6 Domnul face dreptate; şi judecată tuturor celor |asupriţi.

7 El Şi-a arătat căile Sale lui Moise; şi lucrările Sale copiilor lui |Israel.

8 Domnul este îndurător şi |milostiv,

îndelung răbdător şi bogat în bu|nătate.

9 El nu Se ceartă fără în|cetare

şi nu ţine mânia pe |vecie. *

10 Nu ne face după păcatele |noastre,

nu ne pedepseşte după fărădelegile |noastre.

11 Ci, cât sunt de sus cerurile faţă de |pământ,

atât este de mare bunătatea Lui; pentru cei ce se| tem de El;

12 cât de departe este răsăritul |de apus,

atât de mult depărtează El; fărădelegile noastre |de la noi.

13 Cum se îndură un tată de |copiii lui,

aşa Se îndură Domnul de cei ce se |tem de El.

Slava Tatalui si |Fiului

Si Duhului |Celui Sfant!

Precum era la inceput si este |si acum

Si va fi in vecii veci|lor. Amin!

Parohia ”Sfânta Treime” din Suceava