Articolele de la Schmalkalden - PArtea I, LIMBA ROMÂNĂ

PRIMA PARTE

Articolele sublime referitoare la Majestatea Divină

Notă importantă: Luther repetă crezurile istorice de credință, care mărturisesc pe Dumnezeu Sfânta Treime și cele două naturi a lui Cristos. El încheie indicând cum aceste crezuri sunt mărturisirea istorică a Bisericii Creștine. Când Luther folosește cuvântul catehism, el nu se referă la catehismul său, ci la învățătura istorică de credință a Bisericii: cele Zece Porunci, Rugăciunea ”Tatăl nostru” și Crezul Apostolic. Romano-catolicii și luteranii au fost de acord asupra acestor puncte ale creștinismului biblic, ortodox, așa că nu era nevoie ca Luther să dezvolte detalii despre ele. (vezi: Crezul Apostolic, Crezul de la Niceea, Crezul Atanasian)

1. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, trei persoane distincte într-o singură esență și natură divină [Matei 28:19], sunt un singur Dumnezeu, care a creat cerul și pământul [1 Corinteni 8:6].

2. Tatăl nu este născut de nimeni; Fiul este născut de la Tatăl [Ioan 1:14]; Duhul Sfânt provine de la Tatăl și de la Fiul [Ioan 15:26].

3. Nici Tatăl, nici Duhul Sfânt, ci Fiul s-a făcut om [Ioan 1:14].

4. Fiul s-a făcut om în felul acesta: a fost conceput, fără cooperarea omului, de către Duhul Sfânt [Luca 1:34-35] și s-a născut din sfânta și curata Fecioară Maria. După aceea, a suferit, a murit, a fost îngropat, a coborât în iad, a înviat din morți [1 Corinteni 15:3-4], s-a înălțat la cer [Fapte 1:9-11], stă la dreapta lui Dumnezeu [Fapte 2:33], va veni să judece vii și morții, și așa mai departe, așa cum ne învață Crezurile Apostolilor, Crezul Atanasian și catehismul.

În ceea ce privește aceste articole, nu există niciun argument sau dispută. Ambele părți le mărturisesc. Prin urmare, nu este necesar acum să le discutăm mai în amănunt.

Traducător și editor: Sergiu Marius Trifa