ARTICOLELE DE LA SCHMALKALDEN - PARTEA 2, LIMBA ROMÂNĂ

A doua parte

Articolele care se referă la oficiul și lucrarea lui Isus Cristos; anume mântuirea noastră

Articolul I

Articolul fundamental

Notă: Acordul asupra conținutului Crezului creștin istoric este un lucru. Acordul în privința a ceea ce înseamnă este cu totul altceva. Luther merge imediat spre „articolul fundamental” al credinței creștine: lucrarea mântuitoare a lui Cristos nu poate fi niciodată anulată sau compromisă, de dragul păcii și al unității în Biserică. Această învățătură este chiar inima Evangheliei în sine; de aceea, trebuie păstrată pură, fără erori și proclamată cu îndrăzneală și în întregime. Luther revine la acest articol fundamental în repetate rânduri, în restul Articolelor de la Schmalkalden, demonstrând modul în care diferitele erori și abuzuri din Biserica din zilele sale provin din învățăturile false despre justificarea prin har și credință. [Vezi Crezul Apostolic, Crezul de la Niceea, Crezul Atanasian]

Articolul fundamental este acesta:

1. Isus Cristos, Dumnezeul și Domnul nostru, a murit pentru păcatele noastre și a fost înviat din nou pentru justificarea noastră [Romani 4,24-25].

2. El singur este Mielul lui Dumnezeu care ia păcatele lumii [Ioan 1,29] și Dumnezeu a pus asupra Lui nelegiuirile tuturor [Isaia 53,6].

3. Toți au păcătuit și sunt justificați în mod liber, fără propriile fapte sau merite, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Cristos Isus, în sângele Său [Romani 3,23-25].

4. Acest lucru este necesar să fie crezut. Acest lucru nu poate fi dobândit sau înțeles în alt mod de nicio operă, lege sau merit. Prin urmare, este clar și sigur că doar această credință ne justifică. Așa cum spune Sfântul Paul:

Căci noi credem că omul este justificat prin credinţă, fără faptele Legii [Romani 3,28]

aşa încât să fie drept şi să-l justifice pe cel care crede în Isus[Romani 3,26]

5. Nimic din acest articol nu poate fi modificat sau înlăturat, chiar dacă cerul și pământul și orice altceva cad [Marcu 13,31].

”Pentru că nu este niciun alt nume sub cer dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi” [Fapte 4,12]

Prin rănile lui noi suntem vindecaţi [Isaia 53,5]

De acest articol depinde tot ceea ce învățăm și practicăm, în opoziție cu papa, diavolul și întreaga lume. Prin urmare, trebuie să fim siguri și să nu ne îndoim de această doctrină. În caz contrar, totul este pierdut, iar papa, diavolul și toți adversarii câștigă victoria și dreptul asupra noastră.

Traducător și editor: Sergiu M. Trifa